Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

HelseOmsorg21-rådsmøte 29.11.2018 (05/18)

Torsdag 29. november 2018 møttes HelseOmsorg21-rådet for sitt femte møte i 2018.

HO21-rådet ble torsdag 29. november 2018 bl.a. orientert om status for arbeidet til Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF) ved leder av KSF Nina Mevold. KSF vil levere sin rapport til HO21-rådet innen utgangen av 2018. 

v/Hanne- Cecilie Bjørka var invitert til HO21-rådet for å fortelle om arbeidet med stortingsmeldingen om innovasjon i offentlig sektor. Arbeidet til KMD kan følges her: www.offentliginnovasjon.no.

v/Tom Espen Møller var invitert til rådsmøtet for å orientere om arbeidet med Horisont Europa. Horisont Europa er en videreutvikling av Horisont 2020. Her kan du lese mer om Horisont Europa: https://www.regjeringen.no/no/sub/eos-notatbasen/notatene/2018/juli/etableringen-av-horisont-europa/id2612697/ .

v/ Trond Moengen og leder av styringsgruppen for Digital21 Morten Dalsmo (SINTEF) presenterte Digital21-strategien. Næringsministeren fikk i september overlevert 64 forslag til digitaliseringstiltak fra Digital21-gruppen. Digital21-strategien kan lastes ned her: www.digital21.no .

v/ Juni Melting og Thor Steffensen orienterte om arbeidet med Nasjonalt velferdsteknologiprogram. Nasjonalt velferdsteknologiprogram er et samarbeid mellom KS, Direktoratet for e-helse og Helsedirektoratet og skal bidra til at flere kommuner tar i bruk velferdsteknologi. For mer informasjon om programmet se lenke: https://helsedirektoratet.no/velferdsteknologi

v/professor NIna Langeland (UiB) ga den årlige orienteringen om nettverket Global helse Norge. Her http://www.globalhealth.no/ kan du lese mer om nettverket. 

 

Av andre saker som stod på rådsmøteagendaen var mulig nytt virkemiddelkonsept i Stortingsmelding om helsenæringen, samarbeid om helseforskning med eksempelvis BRIKS-land og prosjektet Analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem. Analyseprosjektet skal være ferdig 28. februar 2019.

 

 

 

 

 

 

 

 

Skrevet av:
Hilde Dorthea Grindvik Nielsen Spesialrådgiver hgn@forskningsradet.no
Publisert:
10.12.2018
Sist oppdatert:
10.12.2018