Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

HelseOmsorg21-rådsmøte 14. september 2017

Brukermedvirkning, Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), nasjonale e-helsebehov, helsedata og planer for HO21-rådet var sakene som sto på høstens første rådsmøte.

Torsdag 14. september 2017 møtte HO21-rådet til sitt fjerde møte i 2017. Møte foregikk i Toppsenteret i Forskningsparken (Oslo).

Forskningsrådet ved divisjonsdirektør Jesper W. Simonsen var invitert til HO21-rådsmøte for å fortelle om deres erfaringer med innføring av kravet om brukermedvirkning i forskning i utlysning og behandling av forskning- og innovasjonsprosjekter.  

For mer informasjon, se lenke.

Simonsen presenterte også metoden, resultater og erfaringer med arbeidet med  virkemiddelet behovsidentifisert forskning. Virkemiddelet behovsidentifisert forskning har som formål å sette i gang forskningsprosjekter på områder som særlig etterspørres av brukerne av helsetjenesten. Målet er at resultatene av forskningen skal kunne utnyttes i tjenesten på relativt kort sikt. Virkemiddelet har blitt prøvd ut i 2016/2017. Idéen er hentet fra den engelske helsetjenestens forskningsråd (National Institute for Health Research). Se lenke for mer informasjon.

Leder av Kommunenes strategiske forskningsfond (KSF) Nina Mevold (kommunaldirektør Bergen kommune) refererte fra det første møtet i KSF som ble gjennomført 12. september 2017. KSF er oppnevnt for interimperioden 1.8.2017-31.12.2018 og skal i perioden rapportere til HO21-rådet. KS er tildelt sekretariatsansvaret for KSF.

For mer informasjon- se nettsiden til KS om Kunnskapsløft for kommunene.

Direktør for e-helsedirektoratet Christine Bergland presenterte rapporten Nasjonale kunnskapsbehov på e-helseområdet som skal overleveres HOD innen utgangen av oktober 2017. En foreløpig versjon av rapporten har vært på kommentarrunde hos relevante aktører med en frist for innspill i slutten av august. For mer informasjon – se nettsiden til e-helsedirektoratet.

 

Leder av Helsedatautvalget fagdirektør Marta Ebbing (FHI) var invitert til rådsmøte for å presentere rapporten Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata. Rapporten som ble overlevert Helse- og omsorgsdepartementet 30. juni er nå på høring med høringsfrist 1.12.2017.  For mer informasjon om utvalget og rapporten, se lenke.  

Planer for HO21-rådet.
HO21-rådet har 1 ½ år igjen av sin periode. På møtet den 14. september vedtok HO21-rådet å konsentrere sitt arbeid om noen få utvalgte satsingsområder; Et Kunnskapsløft for kommunene og Helse og omsorg som næringspolitisk satsingsområde, i tillegg til at HO21-rådet ønsker å etablere et nytt satsingsområde Et kunnskapssystem for folkehelse. HO21-rådet vil naturlig nok arbeide med de andre områdene i HO21-strategien, men hovedinnsatsen vil være på de tre nevnte satsingsområdene. 

I lunsjen fikk HO21-rådet en introduksjon og omvisning hos Aleap, og Norway Health Tech av rådsmedlem og direktør Kathrine Myhre (Norway Health Tech), i tillegg til at HO21-rådet fikk høre om PubGene av rådsmedlem og gründer Eirik Næss-Ulseth. 

 

 

 

 

 

Referat fra rådsmøtet publiseres på nettsiden ca 15 dager etter møtet.

Neste rådsmøte: Onsdag 29. november, Gardermoen

Referat fra rådsmøtene finner du her 

Skrevet av:
Hilde Dorthea Grindvik Nielsen Spesialrådgiver hgn@forskningsradet.no
Publisert:
18.09.2017
Sist oppdatert:
18.09.2017