Gå direkte til innhold

Anbefalinger fra HO21-utvalget

HO21-utvalget for forskning og innovasjon på mat, ernæring, helse og næringsmiddelområdet har i dag oversendt en rapport til Helse- og omsorgsdepartementet med anbefalinger som skal bidra til et helhetlig forsknings- og innovasjonssystem for mat, kosthold, ernæring og helse.

HO21-rådet ble av HOD våren 2016 bedt om å nedsette et utvalg for området forskning og innovasjon på mat, ernæring, helse og næringsmiddelområdet. HO21-utvalget ble nedsatt høsten 2016 og har bestått av 13 personer inkludert leder. Oppdraget til HO21-utvalget er et av tiltakene i Nasjonal handlingsplan for bedre kosthold (2017-2021) som ble lansert i vinter og har sin opprinnelse i et av tiltakene i Regjeringens handlingsplan for oppfølging av HO21-strategien.

Målet med utredningen er å foreslå anbefalinger som vil bidra til et helhetlig forsknings- og innovasjonssystem for mat, kosthold, ernæring og helse. Den inkluderer primærproduksjonsleddet, næringsmiddelindustrien, handels- og servicenæringen og forbrukerne.  

Prosjektperioden har vært 1.1.-7.6.2017.

Her kan du laste ned anbefalingsrapporten.

For mer informasjon om HO21-utvalget, se her. 

Skrevet av:
Hilde Dorthea Grindvik Nielsen Spesialrådgiver hgn@forskningsradet.no
Publisert:
07.06.2017
Sist oppdatert:
08.06.2017