Skip to content

Health&Care21 is a national process aimed at developing a National Research and Innovation Strategy on Health and Care for the 21st Century in Norway.

The Health&Care21 strategy
process was launched by the Ministry of Health
and Care Services in 2013.

See Norwegian web pages for more information.

News

  • HelseOmsorg21-undersøkelsen 2018

    HelseOmsorg21-rådet sendte 3.4.2018 ut en invitasjon til å delta i den årlige spørreundersøkelsen for å innhente informasjon om aktørenes arbeid med implementering av HelseOmsorg21-strategien. En tilsvarende spørreundersøkelse ble gjennomført i 2016 og i 2017.

More news