Gå direkte til innhold

Helhetlig monitoreringssystem – HO21 Monitor

Forskningsrådet har fått i oppgave å utvikle et helhetlig monitoreringssystem (HO21-monitor) som skal gi løpende kunnskapsgrunnlag for prioritering av og satsing på forskning og innovasjon innen helse og omsorg.

Utvikling av HO21-monitor er en del av oppfølgingen av HO21-strategien. Monitoren skal inkludere UoH-sektoren, instituttsektoren, helseforetak, næringsliv og kommunesektoren (inkl. det fylkeskommunale nivået), og skal så langt det er mulig etableres med utgangspunkt i dagens tilgjengelige indikatorer og kilder.

Formålet med HO21 Monitor er å:

  • Gi et løpende kunnskapsgrunnlag for prioritering av og satsing på forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg.
  • Knytte indikatorer for forskning og innovasjon til helseindikatorer for å se samfunnets sykdomsbyrde, kunnskapsbehov og helseutvikling i sammenheng med satsingen på forskning og innovasjon.
  • Gi styringsinformasjon til departementer, direktorater, Forskningsrådet og nasjonale og regionale samarbeidsorganer.
  • Gi grunnlag for regelmessige institusjonsevalueringer som grunnlag for kvalitetsheving og strukturendringer i sektorene.

HO21-monitor arbeidsgruppe

Det ble våren 2015 nedsatt en arbeidsgruppen som er ansvarlig for utredning og implementering av HO21 Monitor. Arbeidsgruppen ledes av Forskningsrådet v/spesialrådgiver Stig Slipersæter. Rådet for HO21 (HO21 Rådet) vil bli regelmessig orientert om fremdrift og arbeidet med HO21 Monitor. 

Stig Slipersæter, prosjektleder HO21 Monitor, Forskningsrådet
Fredrik Piro, NIFU
Jorun Ramm, Statistisk sentralbyrå
Knut Senneseth, Innovasjon Norge
Mari K Nes, Forskningsrådet
Marianne van der Wel, Helse- og omsorgsdepartementet
Pål Bakke, Oslo universitetssykehus HF
Pål Romundstad, Det medisinske fakultet, NTNU
Reidar Thorstensen, Haukeland universitetssykehus
Sigrid Askum, KS Kommunesektorens organisasjon
Sigve Berge Hofland, Kunnskapsdepartementet
Steinar Johannessen, Kunnskapsdepartementet
Sverre Johnsen, CRIStin
Tarje Bjørgum,  Abelia

 

Publisert:
21.08.2015