Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

HelseOmsorg21-rådet

Som en del av oppfølgingen av HelseOmsorg21 har Helse- og omsorgsdepartementet oppnevnt et råd som skal bidra til en samkjørt og helhetlig oppfølging av HelseOmsorg21-strategien.

Rådet skal bidra til å sikre dialog og etablere møteplasser for de ulike aktørene. Det skal blant annet gi innspill til en årlig rapport om status for oppfølging av HelseOmsorg21. Rådet erstatter Topplederforum for HelseOmsorg21. Etableringen av et mindre, mer operativt råd er foreslått i HelseOmsorg21-strategien.

Rådet består av sentrale personer fra næringsliv, sykehus, universitetene og høyskolene, offentlig forvaltning, kommunesektoren og brukerorganisasjoner og ledes av Camilla Stoltenberg fra Folkehelseinstituttet.

Mandat for HelseOmsorg21-rådet PDF - 149 KB

Sammensetning av Rådet for HelseOmsorg21

Camilla Stoltenberg
(leder)
Direktør Folkehelseinstituttet

Bjørn Gustasson 
(nestleder)

Dekan medisin NTNU
Anne Kjersti Fahlvik Divisjonsdirektør Norges forskningsråd,
Divisjon for inovasjon
Anne Lise Ryel Generalsekretær Kreftforeningen

Aud Obstfelder

 

Professor/Forskningsleder

 

NTNU Gjøvik

Cathrin Carlyle Brukerrepresentant Helse Nord RHF

Christine Bergland

Direktør Direktoratet for e-helse
Clara Gram Gjesdal Viseadministrerende direktør Helse Vest RHF

Dagfinn Bjørgen

 

Daglig leder 

 

Kompetansesenter for brukererfaring og tjenesteutvikling Midt-Norge (KBT Midt-Norge)

Eirik Næss-Ulseth Gründer og investor  

Erlend Smeland

Direktør for forskning, innovasjon og utdanning Oslo universitetssykehus HF

Esperanza Diaz

Førsteamanuensis UiB, Institutt for global helse og samfunnsmedisin
Fredrik Syversen Direktør næringsutvikling IKT Norge
Gro Jamtvedt Dekan HIOA

Guri Rørtveit

 

 

Instituttleder, professor dr. med.   Institutt for global helse og samfunnsmedisin, UiB
Hilde Lurås Leder Helsetjenesteforskning (HØKH)

Håkon Haugli

 

Administrerende direktør Abelia
Inger Østensjo Direktør for forskning, innovasjon og digitalisering KS
Jesper W. Simonsen Divisjonsdirektør Norges forskningsråd
Kari Strand fylkestannlege  Nord-Trøndelag fylkeskommune 
Karita Bekkemellem Direktør Legemiddelindustriens landsforening
Kathrine Myhre Daglig leder Oslo MedTech

Knut-Inge Klepp

Områdedirektør

Folkehelseinstituttet

 

Kåre Reiten Leder Levekårsstyret i Stavanger
Lilly Ann Elvestad Generalsekretær Funksjonshemmedes fellesorganisasjon
Mona Skaret Direktør, Vekstbedrifter og klynger Innovasjon Norge
Nina Tangnæs Grønvold Kommunalsjef Fredrikstad kommune
Pål Kraft Instituttleder Psykologisk institutt
Sameline Grimsgaard Professor og prodekan forskning (midlertidig medlem) Norges arktiske universitet
Svein Lie Divisjonsdirektør, primærhelsetjenester Helsedirektoratet
Tom Pike Styreleder Vaccibody AS

 

(Foto: Thomas Keilman)

Publisert:
15.04.2015