Gå direkte til innhold

Forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21 skal legge til rette for en målrettet, helhetlig og koordinert innsats for forskning, utvikling og innovasjon innenfor helse og omsorg. HelseOmsorg21-rådet, oppnevnt for perioden 1.1.2015 – 30.7.2019, skal arbeide med oppfølging av strategien.

Nyheter

Flere nyheter

Kalender

 • 29.11.18 - 29.11.18

  Møte i HO21-rådet

  Årets siste møte i HelsOmsorg21-rådet, holdes hos Direktoratet for e-helse.

 • 28.02.19 - 28.02.19

  Møte i HO21-rådet

  Årets første møte i HelseOmsorg21-rådet.

 • 21.05.19 - 21.05.19

  Møte i HO21-rådet

  Møte i HelseOmsorg21-rådet, holdes hos Norges forskningsråd. Avslutning av HO21-rådsperioden.