Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21 skal legge til rette for en målrettet, helhetlig og koordinert innsats for forskning, utvikling og innovasjon innenfor helse og omsorg. HelseOmsorg21-rådet, oppnevnt for perioden 1.1.2015 – 30.7.2019, skal arbeide med oppfølging av strategien.

Nyheter

 • Oversikt HelseOmsorg21 (2015-2018)

  HelseOmsorg21-rådet er, som en del av oppfølgingen av HO21-strategien, oppnevnt av Helse- og omsorgsdepartementet for perioden 1.1.2015-31.7.2019. HO21-rådet skal bidra til en samkjørt og helhetlig oppfølging av HelseOmsorg21- strategien.

 • HelseOmsorg21-rådsmøte 29.11.2018 (05/18)

  Torsdag 29. november 2018 møttes HelseOmsorg21-rådet for sitt femte møte i 2018.

 • Analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem - andre workshop gjennomført

  Tirsdag 6. november 2018 gjennomførte Damvad Analytics sin andre workshop i forbindelse med arbeidet med prosjekt Analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem. Les mer om de presenterte hovedutfordringene og mulige løsninger i rapporten.

 • Innspill til ny stortingsmelding om folkehelse

  Her kan du lese HO21-rådets innspill til den kommende ny folkehelsemelding som skal legges frem våren 2019.

 • HelseOmsorg21-rådsmøte 17.09.2018

  HO21-rådet, som i juni fikk forlenget virketid ut juli 2019, gjennomførte mandag 17. september 2018 sitt fjerde møte i 2018. Noen av sakene som sto på agendaen var bl.a. satsingsområdet Økt brukermedvirkning, helseanalyseplattformen, prosjekt En analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem og HO21-rådets innspill til ny folkehelsemelding.

 • Oppsummering av HO21-undersøkelsen 2018

  HelseOmsorg21-rådet sendte for første gang ut en spørreundersøkelse i 2016. Bakgrunnen for undersøkelsen er at HO21-rådet skal, som en av sine oppgaver, gi innspill til en årlig rapport om status for oppfølgingen av HO21-strategien.

Flere nyheter

Kalender

 • 28.02.19 - 28.02.19

  Møte i HO21-rådet

  Årets første møte i HelseOmsorg21-rådet.

 • 21.05.19 - 21.05.19

  Møte i HO21-rådet

  Møte i HelseOmsorg21-rådet, holdes hos Norges forskningsråd. Avslutning av HO21-rådsperioden.

 • 22.05.19 - 22.05.19

  Forskningsrådets helsekonferanse 2019

  Hvordan skal forskningen møte fremtidens helseutfordringer? Forskningsrådet inviterer næringslivet, forskere, forskningsledere, helsetjenesten og helsemyndighetene for å diskutere behovet for forskning og innovasjon i vårt fremtidige helsevesen. Hold av datoen!