Gå direkte til innhold

Forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21 ble ferdigstilt juni 2014. Målet med strategien har vært å skape en målrettet og helhetlig innsats for det 21. århundre i verdikjeden fra forskning til innovasjon og kommersialisering. HelseOmsorg21-rådet vil arbeide med oppfølging av strategien.

Nyheter

 • HelseOmsorg21-rådsmøte onsdag 21. mars 2018

  HelseOmsorg21-rådets marsmøte ble gjennomført hos KS. I tillegg til det ordinære rådsmøtet ble det også gjennomført et fellesmøte for HO21-rådet og ressursgruppen for næringsutvikling i HO21-rådet.

 • Unike forutsetninger for innovasjon og næringsutvikling

  Den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21 legger opp til en målrettet og helhetlig innsats i verdikjeden fra forskning til innovasjon og kommersialisering. Strategiens visjon er «kunnskap, innovasjon og næringsutvikling for bedre folkehelse».
  Sunnaas sykehus slutter opp om en slik visjon, og mener å ha gode forutsetninger for å bidra.

 • HelseOmsorg21-rådsmøte onsdag 21. februar 2018

  På det første HO21-rådsmøte i 2018, som ble gjennomført i Folkehelseinstituttet, stod bl.a. presentasjon av Digital21, BIGMED og rapportene Pilotering av nasjonal indikator for innovasjonsaktivitet og innovasjonsnytte på agendaen. I tillegg ble det orientert om status for arbeidet til KSF, samt at HO21-rådets planlagte prosjekter inneværende år ble diskutert.

 • Bidrar HelseOmsorg21 til at vi blir friske?

  Fører HelseOmsorg21-strategien til at årsak til sykdom klarlegges, og at pasientene blir friske? Les debattinnlegg fra Mangor Lien, publisert i Dagens Medisin.

 • Innvendinger mot Helsedatautvalgets forslag

  Tidligere i år ble Helsedatautvalgets rapport «Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata» overlevert til Helseminister Bent Høie. Les hele artikkelen i Dagens Medisin

 • HelseOmsorg21-rådsmøte onsdag 29. november 2017

  På det siste HO21-rådsmøtet i 2017 sto følgende på agendaen: Global helse Norge, DRIVE-AB, brukermedvirkning, KSF, Nordisk samarbeid for bedre helse 2017-2019, sterk norsk innsats i EU og HO21-rådets planer i 2018.

 • 10 millioner til nytt helsevaktsystem på legevakt

  Systemet skal prøves ut i et pilotprosjekt på bedre akuttmedisinsk beredskap. – Positivt, men for lite til å fullfinansiere prosjektet, mener UiB-professor Steinar Hunskår.

 • Fortsetter satsingen på HO21

  I statsbudsjettet fortsetter regjeringen å følge opp handlingsplanen knyttet til HelseOmsorg21-strategien.

 • HelseOmsorg21-rådsmøte 14. september 2017

  Brukermedvirkning, Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), nasjonale e-helsebehov, helsedata og planer for HO21-rådet var sakene som sto på høstens første rådsmøte.

 • Sammen om kunnskapsløft for oral helse

  I «Regjeringa sin handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien, Forskning og innovasjon i helse og omsorg (2015-2018)»,ble det fremholdt at regjeringen forventer et kraftig løft for forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg.

Flere nyheter

Kalender

 • 06.06.18 - 06.06.18

  Møte i HO21-rådet

  Årets tredje møte i HelseOmsorg21-rådet, holdes i Tromsø

 • 17.09.18 - 17.09.18

  Møte i HO21-rådet

  Årets fjerde møte i HelseOmsorg21-rådet, holdes hos Direktoratet for e-helse

 • 29.11.18 - 29.11.18

  Møte i HO21-rådet

  Årets siste møte i HelsOmsorg21-rådet, holdes hos Norges forskningsråd