Gå direkte til innhold

Forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21 ble ferdigstilt juni 2014. Målet med strategien har vært å skape en målrettet og helhetlig innsats for det 21. århundre i verdikjeden fra forskning til innovasjon og kommersialisering. HelseOmsorg21-rådet vil arbeide med oppfølging av strategien.

Nyheter

 • HelseOmsorg21-rådsmøte 14. september 2017

  Brukermedvirkning, Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), nasjonale e-helsebehov, helsedata og planer for HO21-rådet var sakene som sto på høstens første rådsmøte.

 • Sammen om kunnskapsløft for oral helse

  I «Regjeringa sin handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien, Forskning og innovasjon i helse og omsorg (2015-2018)»,ble det fremholdt at regjeringen forventer et kraftig løft for forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg.

 • Rapporten om kliniske studier fra Menon Economics er her

  På oppdrag fra LMI og medlemsbedriftene har Menon Economics utarbeidet en analyse av verdien av industrifinansierte kliniske studier for det norske samfunn.

 • Slik kan tilgangen til helsedata bli i fremtiden

  Før sommerferien la Helsedatautvalget frem sin rapport. Hvis utvalget får sine forslag gjennom, kan det bety store endinger for dem som vil ha tilgang til helsedata.

 • Slik vil de gjøre tilgangen til helsedata enklere

  Helsedatautvalget kom i dag med sin rapport som blant annet ofreslår å avvikle forhåndsgodkjenningen før man får tilgang til helsedata.

 • Høie og Mæland møtte helsenæringen

  Hvordan kan offentlige anskaffelser bidra til å styrke det innovative innkjøpsarbeidet mellom offentlige virksomheter og næringslivet? Regjeringen ønsker en tettere dialog med helsenæringen om innovative anskaffelser og de mulighetene det utløser i helse- og omsorgssektoren.

 • Et taktskifte for primærhelse-forskning

  Helseminister Bent Høie gleder seg over millionstøtten til forskning i primærhelsetjenesten.

 • Oppsummering av HelseOmsorg21-spørreundersøkelsen 2017

  HelseOmsorg21-rådet sendte 30. mars 2017 ut en invitasjon til 74 aktører om å delta i en spørreundersøkelse for å innhente informasjon om aktørenes arbeid med implementering av HO21-strategien.

 • Anbefalinger fra HO21-utvalget

  HO21-utvalget for forskning og innovasjon på mat, ernæring, helse og næringsmiddelområdet har i dag oversendt en rapport til Helse- og omsorgsdepartementet med anbefalinger som skal bidra til et helhetlig forsknings- og innovasjonssystem for mat, kosthold, ernæring og helse.

 • HelseOmsorg21-rådsmøte 31.mai 2017

  Kommunenes strategiske forskningsorgan, Helsenæringens verdi, behandling av rapport fra HO21-utvalget, revisjon av langtidsplanen for forskning og høyere utdanning, og innspill til nasjonale e-helsebehov var noen av sakene som sto på rådsmøteagendaen.

Flere nyheter

Kalender

Se hele kalenderen