Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21 ble ferdigstilt juni 2014. Målet med strategien har vært å skape en målrettet og helhetlig innsats for det 21. århundre i verdikjeden fra forskning til innovasjon og kommersialisering. HelseOmsorg21-rådet vil arbeide med oppfølging av strategien.

Nyheter

 • Unike forutsetninger for innovasjon og næringsutvikling

  Den nasjonale forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21 legger opp til en målrettet og helhetlig innsats i verdikjeden fra forskning til innovasjon og kommersialisering. Strategiens visjon er «kunnskap, innovasjon og næringsutvikling for bedre folkehelse».
  Sunnaas sykehus slutter opp om en slik visjon, og mener å ha gode forutsetninger for å bidra.

 • HelseOmsorg21-rådsmøte onsdag 21. februar 2018

  På det første HO21-rådsmøte i 2018, som ble gjennomført i Folkehelseinstituttet, stod bl.a. presentasjon av Digital21, BIGMED og rapportene Pilotering av nasjonal indikator for innovasjonsaktivitet og innovasjonsnytte på agendaen. I tillegg ble det orientert om status for arbeidet til KSF, samt at HO21-rådets planlagte prosjekter inneværende år ble diskutert.

 • Bidrar HelseOmsorg21 til at vi blir friske?

  Fører HelseOmsorg21-strategien til at årsak til sykdom klarlegges, og at pasientene blir friske? Les debattinnlegg fra Mangor Lien, publisert i Dagens Medisin.

 • Innvendinger mot Helsedatautvalgets forslag

  Tidligere i år ble Helsedatautvalgets rapport «Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata» overlevert til Helseminister Bent Høie. Les hele artikkelen i Dagens Medisin

 • HelseOmsorg21-rådsmøte onsdag 29. november 2017

  På det siste HO21-rådsmøtet i 2017 sto følgende på agendaen: Global helse Norge, DRIVE-AB, brukermedvirkning, KSF, Nordisk samarbeid for bedre helse 2017-2019, sterk norsk innsats i EU og HO21-rådets planer i 2018.

 • 10 millioner til nytt helsevaktsystem på legevakt

  Systemet skal prøves ut i et pilotprosjekt på bedre akuttmedisinsk beredskap. – Positivt, men for lite til å fullfinansiere prosjektet, mener UiB-professor Steinar Hunskår.

 • Fortsetter satsingen på HO21

  I statsbudsjettet fortsetter regjeringen å følge opp handlingsplanen knyttet til HelseOmsorg21-strategien.

 • HelseOmsorg21-rådsmøte 14. september 2017

  Brukermedvirkning, Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), nasjonale e-helsebehov, helsedata og planer for HO21-rådet var sakene som sto på høstens første rådsmøte.

 • Sammen om kunnskapsløft for oral helse

  I «Regjeringa sin handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien, Forskning og innovasjon i helse og omsorg (2015-2018)»,ble det fremholdt at regjeringen forventer et kraftig løft for forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg.

 • Rapporten om kliniske studier fra Menon Economics er her

  På oppdrag fra LMI og medlemsbedriftene har Menon Economics utarbeidet en analyse av verdien av industrifinansierte kliniske studier for det norske samfunn.

Flere nyheter

Kalender

 • 21.03.18 - 21.03.18

  Møte i HO21-rådet

  Årets andre møte i HelseOmsorg21-rådet. holdes hos KS

 • 06.06.18 - 06.06.18

  Møte i HO21-rådet

  Årets tredje møte i HelseOmsorg21-rådet, holdes i Tromsø

 • 17.09.18 - 17.09.18

  Møte i HO21-rådet

  Årets fjerde møte i HelseOmsorg21-rådet, holdes hos Direktoratet for e-helse