Gå direkte til innhold

Forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21 skal legge til rette for en målrettet, helhetlig og koordinert innsats for forskning, utvikling og innovasjon innenfor helse og omsorg. HelseOmsorg21-rådet, oppnevnt for perioden 1.1.2015 – 30.7.2019, skal arbeide med oppfølging av strategien.

Nyheter

Flere nyheter

Kalender

 • 06.11.18 - 06.11.18

  Workshop med Damvad Analytics

  I forbindelse med prosjektet "En analyse av dagens forsknings- og innovasjonssystem" avholdes det workshop v/Damvad Analytics.

 • 29.11.18 - 29.11.18

  Møte i HO21-rådet

  Årets siste møte i HelsOmsorg21-rådet, holdes hos Direktoratet for e-helse.

 • 28.02.19 - 28.02.19

  Møte i HO21-rådet

  Årets første møte i HelseOmsorg21-rådet.