Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Forsknings- og innovasjonsstrategien HelseOmsorg21 ble ferdigstilt juni 2014. Målet med strategien har vært å skape en målrettet og helhetlig innsats for det 21. århundre i verdikjeden fra forskning til innovasjon og kommersialisering. HelseOmsorg21-rådet vil arbeide med oppfølging av strategien.

Nyheter

 • Innvendinger mot Helsedatautvalgets forslag

  Tidligere i år ble Helsedatautvalgets rapport «Et nytt system for enklere og sikrere tilgang til helsedata» overlevert til Helseminister Bent Høie. Les hele artikkelen i Dagens Medisin

 • HelseOmsorg21-rådsmøte onsdag 29. november 2017

  På det siste HO21-rådsmøtet i 2017 sto følgende på agendaen: Global helse Norge, DRIVE-AB, brukermedvirkning, KSF, Nordisk samarbeid for bedre helse 2017-2019, sterk norsk innsats i EU og HO21-rådets planer i 2018.

 • 10 millioner til nytt helsevaktsystem på legevakt

  Systemet skal prøves ut i et pilotprosjekt på bedre akuttmedisinsk beredskap. – Positivt, men for lite til å fullfinansiere prosjektet, mener UiB-professor Steinar Hunskår.

 • Fortsetter satsingen på HO21

  I statsbudsjettet fortsetter regjeringen å følge opp handlingsplanen knyttet til HelseOmsorg21-strategien.

 • HelseOmsorg21-rådsmøte 14. september 2017

  Brukermedvirkning, Kommunenes strategiske forskningsorgan (KSF), nasjonale e-helsebehov, helsedata og planer for HO21-rådet var sakene som sto på høstens første rådsmøte.

 • Sammen om kunnskapsløft for oral helse

  I «Regjeringa sin handlingsplan for oppfølging av HelseOmsorg21-strategien, Forskning og innovasjon i helse og omsorg (2015-2018)»,ble det fremholdt at regjeringen forventer et kraftig løft for forskning og innovasjon innenfor helse og omsorg.

 • Rapporten om kliniske studier fra Menon Economics er her

  På oppdrag fra LMI og medlemsbedriftene har Menon Economics utarbeidet en analyse av verdien av industrifinansierte kliniske studier for det norske samfunn.

 • Slik kan tilgangen til helsedata bli i fremtiden

  Før sommerferien la Helsedatautvalget frem sin rapport. Hvis utvalget får sine forslag gjennom, kan det bety store endinger for dem som vil ha tilgang til helsedata.

 • Slik vil de gjøre tilgangen til helsedata enklere

  Helsedatautvalget kom i dag med sin rapport som blant annet ofreslår å avvikle forhåndsgodkjenningen før man får tilgang til helsedata.

 • Høie og Mæland møtte helsenæringen

  Hvordan kan offentlige anskaffelser bidra til å styrke det innovative innkjøpsarbeidet mellom offentlige virksomheter og næringslivet? Regjeringen ønsker en tettere dialog med helsenæringen om innovative anskaffelser og de mulighetene det utløser i helse- og omsorgssektoren.

Flere nyheter

Kalender

 • 25.01.18 - 25.01.18

  Møte i HO21-rådet

  Årets første møte i HelseOmsorg21-rådet, holdes hos Folkehelseinstituttet

 • 21.03.18 - 21.03.18

  Møte i HO21-rådet

  Årets andre møte i HelseOmsorg21-rådet. holdes hos KS

 • 06.06.18 - 06.06.18

  Møte i HO21-rådet

  Årets tredje møte i HelseOmsorg21-rådet, holdes i Tromsø