Gå direkte til innhold

Ny bok:

Hvordan blir den nye eldrepolitikken til i europeiske land?

Rune Ervik og Tord Skogedal Lindén har redigert boken «The Making Of Ageing Policy - Theory and Practice in Europe”. En høyaktuell, innovative og kritisk bok om eldrepolitikk og idegrunnlag for politiske reformer

Begge de to redaktørene er seniorforskere ved Rokkansenteret i Bergen. Boken er et resultat av prosjektet “The Policy Ideas and Practice of Active Ageing: Political, Economical and Cultural Challenges in Europe” (2008-2013), finansiert av Forskningsrådets VAM-program.

Ervik bok Demografiske endringer forvandler samfunn og utfordrer eksisterende institusjonelle løsninger og politikk. Behovet for retningslinjer for å løse disse utfordringene har i økende grad blitt satt på dagsorden. The Making of Ageing Policy analyserer disse innovative politiske ideene og praksisene - både på internasjonalt og nasjonalt nivå.

Boken gir innsikt i verdigrunnlag og begrunnelser for eldrepolitikk, potensialet for konflikt og hvordan politiske ideer er innebygget i institusjonelle forsvarsmekanismer og påvirkningsarbeid for institusjonell endring og reform. Blant de politiske ideene dominerer økonomisk fokusert "produktiv aldring", men boken finner tilfeller der den bredere "aktiv aldring" tilnærming har fått grep om politikkutformingen.

Eldrepolitiske reformer, både i pensjonsordninger og på arbeidsmarkedet, omfatter ofte tiltak for å få folk til å bli lenger i arbeidslivet. Reformer innen langsiktig omsorg innebærer endringer både i ansvaret for finansiering og i tjenestetilbudet, men mønsteret varierer my fra land til land.

Forfatterne gir normative analyser av eldrepolitiske ideer, avdekker politiske konflikter og konsensus omkring eldrepolitikk, og bidrar til å beskrive og analysere det skiftende institusjonelle landskapet for eldrepolitikk i hele Europa.

Boken vil være nyttig for akademikere og forskere på feltet, men vil også appellere til praktikere og planleggere som til daglig arbeider med eller stilles overfor demografiske utfordringer på tvers av politiske sektorer.

"Denne innovative boken gir innsiktsfulle analyser og kritikk av politiske ideer og praksis når det gjelder håndtering av de utfordringer og muligheter aldring stiller europeiske samfunn overfor. Gjennom relevante eksempler belyser boken de underliggende ideologiske og institusjonelle faktorer for politiske tiltak i ulike europeiske samfunn. Den viser den sentrale rollen ideer og internasjonale organisasjoner har i utformingen av praksisfeltet og det politiske landskapet, og innføringen av viktige reformer i Europa. Denne boken er en uvurderlig ressurs for politikere og forskere er interessert i aldring, politikk og den politiske prosessen."

Sara Arber, University of Surrey i Storbritannia

Hardback £80.00 on-line £72.00
Edward Elgar Publishing 2013
Bestille boken? Følg lenke til høyre.

Skrevet av:
Kristen Ulstein Spesialrådgiver +47 22 03 75 25 ku@forskningsradet.no
Publisert:
04.07.2013
Sist oppdatert:
13.09.2016