Gå direkte til innhold

Programmet skal bidra til at det genereres gyldig og relevant kunnskap, som kan gi et bedre beslutningsgrunnlag for helse- og omsorgspolitikken. Brukerne av forskningen er foruten forskersamfunnet selv, politikere, helseforvaltning, helsearbeidere, pasienter/brukere og allmennhet.

Mer om program for Helse- og omsorgstjenester

Nyheter

Flere nyheter