Gå direkte til innhold

Utveksling av kunnskap og teknologi på tvers av sektorer kan åpne nye muligheter for vekst i norske havnæringer. Forskningsrådet ønsker å stimulere til dette ved å koordinere innsatsen i forskningsprogrammer som støtter havbasert virksomhet. Målet er nye arbeidsplasser og bærekraftig verdiskaping.

Les mer om Forskningsrådets Havteknologisatsing

Nyheter

  • 30 millioner til å teste havteknologi

    Marine og maritime bedrifter over hele landet kan nå søke om penger til å teste ny teknologi og nye løsninger. Ordningen administreres av Innovasjon Norge og har søknadsfrist 1. juni.

  • 100 millioner til ny havteknologi

    Et prosjekt for å utvikle teknologi som gjør det mulig å identifisere lakseindivider i en merd og følge med på hvordan de vokser og utvikler seg, er ett av 11 prosjekter som nå får midler fra Forskningsrådets havteknologisatsing. 

  • Norske havteknologibedrifter med internasjonal suksess

    Med deltakelse i 12 av 20 innvilgede prosjekter i en internasjonal utlysning bekrefter norske bedrifter og forskningsmiljøer sin solide internasjonale posisjon innenfor havteknologi.

Flere nyheter