Gå direkte til innhold

Utveksling av kunnskap og teknologi på tvers av sektorer kan åpne nye muligheter for vekst i norske havnæringer. Forskningsrådet ønsker å stimulere til dette ved å koordinere innsatsen i forskningsprogrammer som støtter havbasert virksomhet. Målet er nye arbeidsplasser og bærekraftig verdiskaping.

Les mer om Forskningsrådets Havteknologisatsing

Nyheter

 • Mange søker støtte til havteknologi

  – Mange søknader til årets utlysning viser at havteknologisatsingen er viktig støtte for bedrifter i den pågående omstillingen i havnæringene, sier divisjonsdirektør Fridtjof Unander.

 • Droner gir økt marin kunnskap

  Fem ukers testing av droner som overvåker havet er avsluttet. Neste år skal de ubemannede fartøyene etter planen til Barentshavet og brukes til å samle inn store mengder data. DEMO 2000 og havindustrien finansierer prosjektet.

 • Havteknologisatsingen videreføres:

  Støtte til teknologiutvikling på tvers av blå sektor

  Forskningsrådet lyser nå ut vel 100 millioner kroner til forskningsprosjekter i bedrifter for å fremme teknologiutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av de havbaserte næringene.

Flere nyheter