Gå direkte til innhold

Utveksling av kunnskap og teknologi på tvers av sektorer kan åpne nye muligheter for vekst i norske havnæringer. Forskningsrådet ønsker å stimulere til dette ved å koordinere innsatsen i forskningsprogrammer som støtter havbasert virksomhet. Målet er nye arbeidsplasser og bærekraftig verdiskaping.

Les mer om Forskningsrådets Havteknologisatsing

Nyheter

 • Ny utlysning innenfor havteknologi

  Forskningsrådet følger opp havteknologisatsingen og lyser nå ut vel 90 millioner kroner til innovasjonsprosjekter for å fremme grønn vekst, teknologiutvikling og kunnskapsoverføring på tvers av havnæringene.

 • 30 millioner til å teste havteknologi

  Marine og maritime bedrifter over hele landet kan nå søke om penger til å teste ny teknologi og nye løsninger. Ordningen administreres av Innovasjon Norge og har søknadsfrist 1. juni.

 • 100 millioner til ny havteknologi

  Et prosjekt for å utvikle teknologi som gjør det mulig å identifisere lakseindivider i en merd og følge med på hvordan de vokser og utvikler seg, er ett av 11 prosjekter som nå får midler fra Forskningsrådets havteknologisatsing. 

Flere nyheter

  Informasjon

  • Havteknologisatsingen 2018

   Forskningsrådets havteknologisatsing skal stimulere til overføring av kompetanse og teknologi på tvers av de havbaserte næringene med mål om å skape nye arbeidsplasser og økt verdiskaping.