Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Klimapanelets rapport:

Hallén berømmer norske klimaforskere

Norske klimaforskere har spilt en viktig rolle i arbeidet med klimapanelets første delrapport. Forskningsrådets direktør Arvid Hallén er stolt over den norske innsatsen.

– Norge er trolig det landet som bidrar tyngst inn i klimapanelet, sett i forhold til landets størrelse – og det er fordi vi satser offensivt på klimaforskning. Denne satsningen har også ført til at vi har klimaforskere i verdensklasse. Det er jeg stolt over, sier Arvid Hallén, administrerende direktør i Norges forskningsråd. Foto: Forskningsrådet Forskningsrådets Arvid Hallén skryter av norske klimaforskere. (Foto: Forskningsrådet)

209 hovedforfattere og 50 høringsredaktører fra 39 land står bak den første av tre delrapporter knyttet til den femte hovedrapporten fra FNs klimapanel. 6 norske forskere har bidratt til den første delrapporten, mens til sammen 19 norske forskere er involvert i det totale arbeidet med klimarapporten.

Fredag 27. september ble den første delrapporten lagt fram av klimapanelets leder, Rajendra Pachauri, i Stockholm. Samtidig, i Miljødirektoratets lokaler i Oslo, fikk et hundretalls journalister, forskere, byråkrater, organisasjonsfolk og andre en egen presentasjon av innholdet fra fire av de norske hovedforfatterne. Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell var også til stede, og fikk overrakt delrapporten av forskerne - eller rettere sagt: det 30 sider lange sammendraget for beslutningstakere.

Sterk norsk deltakelse
 

Den første delrapporten beskriver det klimavitenskapelige grunnlaget – og seks nordmenn har altså hatt sentrale roller i arbeidet med rapporten: Gunnar Myhre (CICERO) har vært koordinerende hovedforfatter, mens Eystein Jansen (Bjerknessenteret), Cecilie Mauritzen (CICERO), Jan Fuglestvedt (CICERO) og Jan Gunnar Winther (Norsk Polarinstitutt) har vært hovedforfattere. Christoph Heinze fra Universitetet i Bergen har vært høringsredaktør for arbeidsgruppe 1.

Det norske klimaforskningsmiljøet er også denne gangen sterkt representert i klimapanelet. Ytterligere 13 norske forskere har sentrale oppgaver i de to arbeidsgruppene som jobber med de neste delrapportene, som blir lagt fram i løpet av 2014.

– Det er et alvorlig tema som står på dagsordenen her, men det må være lov å glede seg over at Norge bidrar så tungt. Det er imponerende at vi har så viktige forskningsmiljøer på det som vil være verdens største utfordring i dette århundret, sa miljøvernminister Bård Vegar Solhjell under Miljødirektoratets arrangement. Foto: Ruth Astrid L. Sæter Miljøvernminister Bård Vegar Solhjell kommenterer klimapanelets rapport. (Foto: Ruth Astrid L. Sæter)

NORKLIMA-forskere

Klimaendringer og konsekvenser for Norge (NORKLIMA) er et av Forskningsrådets store programmer. Programmet har siden oppstarten i 2004 fordelt i underkant av 1 milliard kroner til drøyt 150 forskerprosjekter innenfor klimafeltet. Samtlige av de seks nordmennene i arbeidsgruppe 1 har hatt forskningsprosjekter finansiert av NORKLIMA.

Over 9200 vitenskapelige artikler er sitert i den første delrapporten, som legges fram i sin helhet mandag 30. september. Viktige bidrag innen klimasystemforskningen kommer fra de store NORKLIMA-prosjektene RegClim, NorClim og EarthClim.

– Disse NORKLIMA-prosjektene har vært fundamentale for norsk klimasystemforskning og en viktig faktor i etablering og utvikling av Bergen klimamodell og den norske jordsystemmodellen NorESM. Kompetansen som er bygd opp rundt disse modellene utgjør kjernen av norsk klimasystemforskning, påpeker forskningsdirektør Hallén.

Norsk klimasyntese klar

Samme dag som klimapanelet presenterte sin første delrapport, gikk en norsk klimasyntese i trykken. Boken «Klimaendringer i Norge – forskernes forklaringer» er en sammenstilling av norsk klimaforskning gjennom ti år, med utgangspunkt i NORKLIMA-programmet. Boken, som har mange referanser til den ferske klimapanel-rapporten satt inn i en norsk kontekst, er ført i pennen av de profilerte forskerne Knut H. Alfsen (CICERO), Dag O. Hessen (Universitetet i Oslo) og Eystein Jansen (Bjerknessenteret).

Norsk klimaforskning ble våren 2012 evaluert av en utenlandsk fagkomité nedsatt av Forskningsrådet. En av anbefalingene som komiteen kom med, var at man burde lage en syntese av forskningen i NORKLIMA. Det er nettopp det de tre forfatterne nå har gjort – og syntesen foreligger altså kun kort tid etter at anbefalingen ble gitt. Boken vil bli lansert under Forskningsrådets store klimakonferanse 30. oktober, i Oslo. 

Skrevet av:
Ruth Astrid Lærum Sæter
Publisert:
27.09.2013
Sist oppdatert:
13.09.2016