Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Støtte til 10 nye forskerprosjekter i havbruk

Programstyret i HAVBRUK bevilget i møte 6. desember 90 millioner kroner i støtte til nye havbruksprosjekter som settes i gang i 2019. Av dette er 77 millioner kroner bevilgninger til 10 nye forskerprosjekter.

Etter utlysningen av forskeprosjekter med frist 12. september er 42 søknader for ca. 320 millioner kroner blitt vurdert for bevilgning. Programstyret har nå bevilget 76,7 millioner kroner til 10 forskerprosjekter fordelt på forskningsområdene Samfunnsperspektiver, Fiskehelse, Produksjonsbiologi, ernæring, avl og genetikk, og Foredlingsteknologi.

Yngre toppforsker på tema samfunn

Havbruksprogrammet er opptatt av å styrke den samfunnsvitenskapelige forskningen, og i år ble dette temaet lyst ut åpent. For første gang ble det også åpnet for å bevilge et prosjekt av typen yngre toppforsker i havbruk innenfor samfunnsområdet.

– Vi er veldig fornøyd med at vi både fikk inn mange gode søknader til den åpne utlysningen, og at en av disse var til toppforsk-utlysningen, sier programkoordinator Kjell Naas.

– For programmet er det viktig å kunne hjelpe yngre enkeltforskere til å videreutvikle seg som forskere og etablere egne forskergrupper på områder som har strategisk betydning, påpeker han.

Havbruksprogrammet har bevilget midler til 10 nye forskerprosjekter ira 2019. (Foto: Sjømatrådet/Johan Wildhagen)

Stipender til postdoktor og internasjonalt samarbeid

Programstyret behandlet også 18 søknader om postdoktorstipender og innvilget fem stipender for til sammen vel 11 millioner kroner.

I tillegg ble det behandlet 14 søknader om internasjonale prosjekter – prosjektetableringsstøtte og personlige stipend til gjesteforsker eller utenlandsopphold. Her ble det bevilget i underkant av 2 millioner kroner til 7 prosjekter.

Til sammen ble det tildelt prosjektmidler for 90 millioner kroner.

Forskerprosjekter
Prosjekt-nr. Prosjekttittel Prosjektansvarlig Forsknings-område
295114  Social License to operate for aquaculture NTNU Samfunns-perspektiver, forvaltning og marked
294796 A Green Light for Aquaculture? Sustainable Innovation and Growth in Norway Fridtjof Nansen Institutt
294402 Norwegian Aquaculture – in the span between domestic social responsibility and international market demands             UiT – Norges arktiske universitet
294647 Understanding and monitoring mortality in farmed fish towards sustainable growth in aquaculture Veterinær-instituttet Fiskevelferd og 3R-forskning
295200 Optimising Feed Withdrawal for Safeguarding Fish Welfare Havforsknings-instituttet
294876 Development of an in vitro model to study environmental factors influencing the gill epithelial function Veterinær-instituttet
295036 CRISPRized Immortality – Novel approaches to immortalize fish cell lines - 3Rs   UiT – Norges arktiske universitet
294504 Gene editing for elucidating gene function and refining genomic selection for CMS resistance in Atlantic salmon                              Nofima Produksjons-biologi, ernæring, avl og genetikk
294821 Trained immunity and nutritional programming for resilient salmon NMBU
294641 Concept development of full-scale soluble gas stabilization (SGS) technology for seafood            NTNU Foredlings-teknologi

 

Postdoktorstipender
Prosjekt-nr. Prosjekttittel Prosjektleder
295116 NUTRINFECT: New in vitro assays of fish pathogen infection across the intestinal epithelium and effects of functional feed ingredients Guro Løkka, NMBU
295192 Interpreting the cortisol stress response in fish welfare research Christina Sørensen, NIVA
295100 Towards the sustainable production of male Atlantic salmon: The balance between genetic and environmental control for age at maturity Thomas Fraser, Havforsknings­instituttet
294730 Parasite- and host-driven characteristics of infestation success in salmon lice (Lice-IS) Samantha Bui, Havforsknings-instituttet
295118 Nutrient-responsive epigenetic programming in Atlantic salmon and zebrafish muscle growth   Anne-Catrin Adam, Havforsknings-instituttet

 

Internasjonale prosjekter
Prosjekt-nr. Prosjekttittel Prosjektleder
294768 Molecular roles of salmon louse and piscine aquaglyceroporins (Channel19) Roderick Nigel Finn, Universitetet I Bergen
294590 Production and Market Responses to Sea Lice Motivated Production Growth Restrictions            Atle Øglend, Universitetet i Stavanger
295048 Effect of diet and stress on the nutritional value and health of tilapia fish species             Elena Shumilina, NTNU
294471 Characterization of fish immune cell transcriptome during infection and vaccination Tor Gjøen, Universitetet I Oslo
294646 Spatiotemporal variation and diversity of pathogens within a salmon cage and farm Pascal Klebert,
Sintef Ocean
295217 Research Visit in China related to Aquaculture Technology and Market Yajie Liu, UiT – Norges arktiske universitet
294527 Gut Immunity against intracellular pathogens Leidy Lagos, NMBU

 

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
07.12.2018
Sist oppdatert:
07.12.2018