Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Stadig nærmere en PD-løsning

Snart kan forskerne presentere ny og viktig kunnskap for bekjempelse av PD. Samtidig forbereder Forskningsrådet seg på å løse flere og nye utfordringer.

Utviklingen av gode vaksiner mot en rekke fiskesykdommer har vært en av de viktigste årsakene til den raske veksten i oppdrettsnæringen. Intensivt oppdrett gir gode forutsetninger for framvekst av sykdomsframkallende mikroorganismer og parasitter. Sykdomsutbrudd er, og vil fortsatt være, utfordrende for oppdrett av både eksisterende og nye arter.

Ny giv i kampen mot PD

Sykdommen pankreassyke, bedre kjent som Pankreas disease (PD), fører fortsatt til betydelige tap i laksenæringen. Mikrobiolog Sonal Patel ved Havforskningsinstituttet leder et internasjonalt forskningsprosjekt med flere nasjonale og internasjonale samarbeidspartnere som skal gi ny innsikt i hvordan og når det fryktede SAV3-viruset fører til PD-utbrudd.

Sonal Patels studier gir ny kunnskap til utviklingen av bedre PD-vaksiner, og kan bidra til nye fôrresepter som styrker fiskens motstandskraft mer effektivt. (Foto: Beate Hoddevik Sunnset, Havforskningsinstituttet)

– Disse studiene av fiskens immunforsvarsmekanismer gir kunnskap som kan brukes til å utvikle bedre PD-vaksiner, og som kan bli til god hjelp for utvikling av nye fiskefôr som styrker fiskens motstandskraft, sier Patel. Hun er glad for at resultatene vil bli brukt av oppdrettsselskaper, vaksineprodusenter og fôrprodusenter.

Bedret utgangspunkt

Prosjektet har utviklet en ny badesmittemodell for å se på hvordan SAV3-viruset smitter. Dette har gitt forskerne bedre kontroll med smittetidspunktet og økt forståelsen for interaksjonen mellom vert og patogen ved naturlig smitte.

– Mens tidligere smitteforsøk er gjort med høye doser av viruset, tester vi ut hva som skjer med lavere virusdoser over tid. Foreløpige resultater tyder på at fisken har størst risiko for å bli smittet med SAV3 i de første ukene etter at den overføres til sjøvann, forteller Patel.  Resultatene vil også bidra til økt forståelse for hvordan oppdrett påvirker vill laksefisk, mener hun.

Forskerne er nå i gang med videre studier for å finne fram til hvilke celler i smoltens immunsystem som inngår i forsvaret mot viruset. Målet er å identifisere de best mulige strategiene for bekjempelse av PD. Patel sier at det kartlagte laksegenomet danner en god plattform for studiene av smoltens forsvarsmekanismer, og for å utvikle antistoffer.

– Resultatene fra disse studiene kommer vi til å bruke til å lete etter de mekanismene som kan benyttes av industrien til å lage bedre forebyggende vaksiner og eventuelt også fôr, sier Patel.

Prosjektet presenterer resultater og funn for industrien under en workshop i Bergen 12. og 13. oktober i år.

Trenger ny kunnskap

Erfaring tilsier at havbruksnæringen vil rammes av nye sykdommer.  Fiskehelse og fiskevelferd er derfor prioritert tema i HAVBRUK2-programmet, med vekt på blant annet grunnforskning for å utvikle nye vaksinekonsepter og -strategier, kontroll med parasitter og patogener, helsestyring og helseproblemer ved nye driftsformer og nye arter. Utvikling av modeller som kan redusere bruk av forsøksfisk i forskningen, er også et aktuelt tema.

TEMA: Frisk fisk

HAVBRUK2 skal utvikle kunnskap for bærekraftig drift som sikrer fiskens helse og velferd. Prioriterte forskningsområder er:

  • Grunnleggende studier av immunologi, agens og interaksjoner mellom vert og agens
  • Lakselus og andre parasitter og patogener
  • Epidemiologi, populasjonsmedisin og helsestyring
  • Helseproblemer ved nye driftsformer for nye arter
  • Metoder for forbedring, reduksjon og erstatning i bruk av forsøksfisk

 

Skrevet av:
Torkil Marsdal Hanssen
 

Legg igjen en kommentar


Captchabilde

 
Publisert:
21.09.2015
Sist oppdatert:
22.09.2015