Gå direkte til innhold

Slutt for HAVBRUK = start for HAVBRUK2

Sigve Nordrum takker for seg etter som seks og et halvt år som leder av programstyret i HAVBRUK. Nå er stafettpinnen overlevert til Aud Skrudland og styret i HAVBRUK2.

I det siste nummeret av Nytt fra HAVBRUK påpeker Sigve Nordrum på lederplass at god norsk havbruksforskning er en forutsetning for dagens norske lakseoppdrettsnæring.

HAVBRUK har gitt kunnskap

- Forskning er viktig for å finne løsninger på miljøutfordringer, sikre god fiskehelse og bidra til at laks er et attraktivt og trygt produkt for forbrukerne, sier han og viser til at Havbruksprogrammet (2006 til 2015) har vært med på å finansiere denne forskningen.

- Så godt som alle prosjekter i HAVBRUK publiserer resultatene i internasjonale journaler. Det er et uttrykk for at forskningen holder høy kvalitet, sier han.

Sigve Nordrum (t. h.) sammen med Ole Torrissen og Aud Skrudland fra programstyret og Kjersti Fjalestad fra administrasjonen på studietur til Vestlandet i 2013. (Foto: Anne Ditlefsen)

Ta forskningen i bruk

- Her på Forskningsrådets nettsider finnes det oversikt over alle prosjektene i Prosjektbanken. Mange resultater er presentert i nyhetsbrev og artikler i løpet av årene. Disse er fortsatt tilgjengelig i nyhetsarkivet. Jeg oppfordrer alle til aktivt å oppsøke kunnskapen slik at den blir tatt i bruk, understreker han.

Selv om vi har fått mye ny kunnskap i løpet av programperioden, er det mange ubesvarte spørsmål, og flere vil dukke opp de kommende årene.  Derfor må Norge ha et solid havbruksforskningsmiljø.

- Jeg er glad for at vi de siste årene har satset på forskerutdanning og grunnleggende forskning, sier Nordrum.

Over i divisjonsstyret

Sigve Nordum mener det har vært et privilegium å lede programstyret i HAVBRUK. Siden han nå er oppnevnt som medlem i Divisjonsstyret for energi, ressurser og miljø, overtar Anna Sonneson ledelsen av styret fram til programmet avsluttes ved nyttår.

Men HAVBRUK fortsetter som en tydelig satsing i Forskningsrådet. Det nye programstyret er allerede i gang, ledet av Aud Skrudland som også ledet programplanutvalget som arbeidet fram en ny strategi og programplan.

– Jeg er sikker på at det neste Havbruksprogrammet får en god innretning og har fått et bra styre med Aud som leder. Jeg takker for meg og ønsker lykke til videre! avslutter Sigve Nordrum.

Tematisk innrening

Innretningen på det programmet HAVBRUK2 er presentert med egne artikler i nyhetsbrevet:

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
16.09.2015
Sist oppdatert:
13.09.2016