Gå direkte til innhold

Og vinneren er...

"Horisontal vannbåren smitte av francisellose på torsk (Gadus morhua L.)" vant 1. premien i posterkonkurransen under HAVBRUK 2010.

Merete Bjørgan Schrøder og Terje Ellingsen, Universitetet i Tromsø, mottar 1. premien fra Vidar Aspehaug i posterkomitéen. Foto: Kari Tveit Merete Bjørgan Schrøder og Terje Ellingsen, Universitetet i Tromsø, mottar 1. premien fra Vidar Aspehaug i posterkomitéen. Foto: Kari Tveit Posterkomitéen kom frem til følgende avgjørelse:

1. pris:
Poster 17: Horisontal vannbåren smitte av francisellose på torsk (Gadus morhua L.) med forfatterne Terje Ellingsen, Makoto Inami, Mona Gjessing, Koen Van Nieuwenhove og Merete Bjørgan Schrøder

De to 2. prisene:
Poster 21: Effekt av vaksinering på vaksineskadar og tilvekst hos laks.
Poster 27: A method for the analysis of legume sapogenins in feedstuffs for fish.

Hovedkriteriene for posterkomitéens vurderinger var faglig innhold, presentasjon og lesbarhet. Komitéen la spesielt vekt på god sammenheng mellom tittel, uttrykt målsetting og tydelige konklusjoner. Forkortelser i konklusjonen som leseren måtte lete rundt på posteren for å finne forklaring på, trakk ned for mange. Flere av posterne prøvde også å fremstille alt for omfattende prosjekter med mange hypoteser og resultater på liten plass. Vinneren var enkel og tydelig med klar konklusjon, og posteren var lesbar på god avstand.

Skrevet av:
Elisabeth Skjønsberg Rådgiver +47 22 03 71 83 els@forskningsradet.no
Publisert:
26.04.2010
Sist oppdatert:
13.09.2016