Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Årets utlysninger fra HAVBRUK

Mange muligheter for forskere og bedrifter

Havbruksprogrammet lyser i år ut 170 millioner kroner til nye forsknings- og innovasjonsprosjekter fra 2019. Utlysningene dekker hele verdikjeden for havbruk, inkludert foredling, bioøkonomi, prosessering av tare og påvirkning på torskebestander.

Til sammen lyses det ut 76 millioner kroner til forskerprosjekter, mens det er satt av 40 millioner til innovasjonsprosjekter som kan søkes av bedrifter. I tillegg deltar programmet i flere fellesutlysninger og har satt av midler til egne postdoktorporsjekter og til internasjonalt samarbeid.

Forskerprosjekter

HAVBRUKs programkoordinator Kjell Naas håper årets utlysninger vil resultere i gode søknader fra forskere og bedrifter. (Foto: Bent-Are Jensen) Utlysningen av forskerprosjekter dekker hele bredden i programplanen. Utlysningen er inndelt i fire områder som alle er åpne for alle arter som er relevante for norsk havbruk.

I år er det området Samfunnsperspektiver, forvaltning og marked som lyses ut åpent. Det er satt av 12 millioner kroner til to prosjekter innenfor bredden av dette temaet. For første gang er det også satt av 10 millioner kroner til et såkalt toppforsk-prosjekt på dette området.

På området fiskehelse utlyses det 20 millioner kroner til prosjekter som skal gi grunnleggende kunnskap og forståelse for hvordan ulike driftssystemer og -rutiner påvirker fiskevelferden. Videre lyses det ut 4 millioner kroner til ett prosjekt som skal utvikle metoder for å forbedre, redusere og erstatte bruken av forsøksfisk, såkalt 3R-forskning.

Det er også satt av 20 millioner kroner til to nye prosjekter innenfor området Produksjonsbiologi, ernæring, avl og genetikk. Her er det to prioriterte temaer:

 • Ernæringsbehov for å produsere robust fisk i ulike livsstadier og oppdrettsmiljø
 • Utnytte mulighetene som genteknikk, f.eks. nye genredigeringsverktøy, gir til avl og produksjon av friske, sunne og lønnsomme oppdrettsorganismer

Det siste området er produksjons- og foredlingsteknologi der det er satt av 10 millioner kroner til ett prosjekt. Her prioriteres forskning for å bidra til automatisering og effektivisering av produksjons- og prosesslinjer, og som vil sikre god kvalitet og full råstoffutnyttelse i alle ledd, inkl. systemer for fraksjonering og oppsamling av restråstoff.

HAVBRUK har også satt av 11 millioner kroner til unge forskere som ønsker å søke postdoktorstipend for å komme i gang med forskerkarrieren. Det er ingen tematiske føringer for disse stipendene.

Torsk, tare og bioøkonomi

Forskningsrådet forsterker satsingen på tare med å lyse ut midler til en kunnskapsplattform på området. (Foto: Silje Forbord) I årets utlysninger samarbeider HAVBRUK med andre programmer om å lyse ut forskerprosjekter på flere temaer som er sentrale for programmet.

Effekt på torskebestander

HAVBRUK og MARINFORSK samarbeider om en utlysning for å få mer kunnskap om hvordan lakseoppdrett kan påvirke torskebestander. Det er lite kunnskap om effektene av lakseoppdrett for eksempel på overlevelse, vekst, vandring, gyting og rekruttering i torskebestander, og det er viktig å få vite hvilke mekanismer som ligger bak den eventuelle påvirkningen.

Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond (FHF) er også opptatt av denne sammenhengen og har forsterket utlysningen med 8 millioner kroner slik at det til sammen kan lyses ut 24 millioner kroner til å få mer kunnskap på dette området.

Prosessering og bioraffinering av tare

Sammen med programmet BIOTEK2021 lyser HAVBRUK ut 34 millioner kroner til en kunnskapsplattform på prosessering og bioraffinering. Plattformen skal ivareta den nasjonale koordineringen av FoU og næringsutvikling av tare i hele verdikjeden fram mot produkter og markedsmuligheter – et område som er svært viktig for etablering av bioøkonomien i Norge.

Det lyses ut midler til ett prosjekt som kan ha en varighet på 4 til 5 år. Målet for kunnskapsplattformen er å utvikle samhandling og innovasjoner langs verdikjeden som muliggjør satsing på storskala prosessering og bioraffinering av makroalger.

Bioøkonomi

HAVBRUK deltar også i en stor fellesutlysning der det lyses ut 100 millioner kroner til forskning som bidrar til en samfunnsansvarlig, bærekraftig utvikling av bioøkonomien i Norge. Utlysningen er et samarbeid mellom programmene BIONÆR, HAVBRUK2, MARINFORSK, BIOTEK2021, ENERGIX og SAMKUL og inviterer til forskerprosjekter som belyser biologiske, teknologiske eller samfunnsmessige problemstillinger på tvers av bioøkonomiske verdikjeder.

Søknadsfristen for alle forskerprosjekter i HAVBRUK er 12. september.

Muligheter for bedrifter

Årets utlysning i HAVBRUK inneholder også en betydelig satsing på forskning i næringslivet.

– Programmet har satt av 20 millioner kroner til bedrifter som ønsker å sette i gang prosjekter innenfor sitt felt. Dette er en helt åpen utlysning der vi ikke gir andre føringer enn at prosjektet skal være innenfor de temaene HAVBRUK dekker i sin programplan, sier programkoordinator Kjell Naas.

I tillegg deltar programmet i fellesutlysningen av havteknologi der fem programmer til sammen lyser ut enn 90 millioner kroner. Her deltar HAVBRUK med 20 millioner kroner spesielt rettet mot havbruksteknologi.

Fristen for å søke midler til innovasjonsprosjekter i næringslivet er 10. oktober.

Oversikt over utlysninger i HAVBRUK 2018

Forskerprosjekter

 • Samfunnsperspektiver, forvaltning og marked
  ​- Tematisk åpent
  ​-
  Toppforskerprosjekt
 • Fiskehelse
  ​-
  Driftssystemer og fiskevelferd
  -
  3R-forskning
 • Produksjonsbiologi, ernæring, avl og genetikk
 • Produksjons- og foredlingsteknologi

76 mill. kroner

 • 12 mill.
 • 10 mill.

   
 • 20 mill.
 •   4 mill. 
 • 20 mill.
   
 • 10 mill.

Fellesutlysninger forskerprosjekt

 • Bioøkonomi
   
 • Prosessering og bioraffinering av tare
   
 • Effekter av lakseoppdrett på torskebestander

 

15 mill. kroner
(totalt 100 mill. kr)

17 mill. kroner
(totalt 34 mill. kr)

8 mill. kroner
(totalt 24 mill. kr)

Innovasjonsprosjekter i næringslivet

 • Åpen utlysning
 • ​Fellesutlysning havteknologi

 

20 mill. kroner 

20 mill. kroner 
(totalt 90 mill. kr)

Internasjonalt samarbeid

 • Prosjektetableringsstøtte
 • Gjesteforskerstipend
 • Forskningsopphold i utlandet

 

2 mill. kroner


Alle utlysningene finne på www.forskningsradet.no under Finn utlysninger/HAVBRUK2 (planlagte utlysninger fram til 6 uker før søknadsfrist).

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
08.06.2018
Sist oppdatert:
12.06.2018