Gå direkte til innhold

Klart for påmelding til HAVBRUK2018

Nå åpner påmeldingen til konferansen HAVBRUK2018 som arrangeres i Oslo 18.–20. april. Årets konferanse retter søkelyset mot samfunnets oppfatninger av norsk havbruksnæring. Statsminister Erna Solberg er blant innlederne.

Konferansen har tema "Havbruk i samfunnet" og er den viktigste arenaen i Norge for å presentere og diskutere havbruksforskning. Åpningssesjonen tar utgangspunkt i den pågående mediedebatten om havbruk og havbruksforskning.

Mer nyansert debatt

Administrerende direktør John-Arne Røttingen er opptatt av forskernes rolle i samfunnsdebatten. (Foto: Thomas Keilman) – Dagens samfunnsdebatt er preget av et stadig høyere tempo og et voksende antall kilder og avsendere, som opptrer med større eller mindre troverdighet. Det er en stor utfordring for mediebrukere å skille mellom sann og usann informasjon. Det gjelder også i havbruksdebatten, sier administrerende direktør i Forskningsrådet, John-Arne Røttingen.

På årets havbrukskonferanse vil vi blant annet få høre forskere som kan belyse dilemmaene i havbruksvirksomheten, og som har studert hvordan mediedebatten polariseres. I forskningen er det ofte slik at resultatene ikke alltid er helt entydige. Det gjør det lett å trekke god forskning i tvil, påpeker Røttingen.

Spørsmålet om forskernes rolle i debatten og hvem som definerer virkeligheten, vil stå sentralt i den påfølgende paneldebatten med deltakere fra media, miljøforvaltning, forskning og næringsliv.

Vekst, bærekraft og genredigering

Spørsmålet om bærekraftig verdiskaping er sentral i den pågående debatten. Statsminister Erna Solberg kommer til konferansens åpningssesjon for å snakke om "havbruksnæringen i samfunnet",  hvordan regjeringen jobber for å balansere ønsket om økt produksjon og verdiskaping mot bærekraft og miljøhensyn, og hva dette vil bety for forskning og kunnskapsutvikling.

Plenumssesjonen på konferansens andre dag har tema nye genredigeringsverktøy og GMO og vil ta opp bruk av moderne bioteknologi og genredigering i havbruk. Spørsmål om hva som kan aksepteres og og når genredigering blir GMO, vil bli diskutert i denne sesjonen.

Plenumssesjonen på avslutningsdagen handler om betydningen av forskning for bærekraftig verdiskaping, med innlegg som presenterer effekter av forskning og næringens behov for forskning. I tillegg vil arrangørene presentere sine kommende prioriteringer og utlysninger.

Konferanseside og påmelding

Programkonferansen HAVBRUK2018 arrangeres av Forskningsrådet i samarbeid med Fiskeri- og havbruksnæringens forskningsfond. Konferansen har vært arrangert hvert andre år siden 2000 og samler forskere, næringsliv, forvaltning og politikere til viktige forskningspolitiske diskusjoner og presentasjon av ny og spennende forskning.

Det er nå åpnet for påmelding på: www.havbruk2018.no.

I tillegg til plenumssesjoner for diskusjon av aktuelle, overordnede temaer, og inneholder konferansen faglige parallellsesjoner der forskerne presenterer nye resultater fra havbruksforskning. Konferansesiden vil bli oppdatert fortløpende med mer informasjon om program for plenums- og parallellsesjoner, foredragsholdere og praktiske forhold. Sammendrag av alle forskerpresentasjonene vil også publiseres her nærmere konferansetidspunktet. Invitasjon til å holde innlegg og presentere poster er tidligere sendt ut til alle aktuelle prosjekter.

Konferansen arrangeres 18.–20. april 2016 på Radisson Blu Plaza Hotel sentralt i Oslo. 

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
05.01.2018
Sist oppdatert:
05.01.2018