Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Programkonferansen HAVBRUK 2008

Forskning for god forvaltning og lønnsomhet

27 millioner måltider sjømat hver eneste dag, mer enn halvparten fra oppdrett. Det er hva Norge i dag eksporterer. Samtidig etterspør markedet stadig mer fisk, og hvis vi forvalter riktig, kan veksten fortsette.

Norge er en stormakt i internasjonal sjømathandel, og verdens største produsent av atlantisk laks. - Ikke rart at sjømat er noe av det folk i andre land forbinder med Norge, sa politisk rådgiver John Erik Pedersen i sitt åpningsforedrag ved konferansen Havbruk 2008 i Tromsø i 7. april.

- Skal vi klare å utvikle næringen videre, må forsknings-miljøene fortsatt lede an i kunnskapsutviklingen, sa politisk rådgiver John Erik Pedersen. - Skal vi klare å utvikle næringen videre, må forskningsmiljøene fortsatt lede an i kunnskapsut-viklingen, sa politisk råd-giver John Erik Pedersen. Regjeringen har som mål å styrke kunnskapsnasjonen Norge og gjøre Norge til en av de ledende innenfor de områder hvor vi har fortrinn. - Havbruk er et slik område. Og hvis vi forvalter riktig, har jeg tro på at denne utviklingen vil fortsette, sa Pedersen. - Markedet etterspør mer fisk. Verdens befolkning øker, og FNs matvare-organisasjon FAO mener produksjonen av oppdrettsfisk må dobles.

Trengs mer forskning
Men vi hadde ikke kommet dit vi er i dag uten forskerne. - Norsk havbruksforskning er av høy internasjonal klasse. Skal vi klare å utvikle næringen videre, må forsknings-miljøene i Norge fortsatt lede an i kunnskapsutviklingen, presiserte Pedersen. Han understreket at regjeringen vil stimulere til å styrke  både den offentlig finansierte forskningen og næringslivets egen forskningsinnsats.  

Ifølge Pedersen er det rom for en betydelig større havbruksproduksjon enn den vi har i dag. - Men før vi som forvaltere kan tillate stor vekst i norsk havbruk, må vi løse problemene knyttet til miljøutfordringer og produksjonsmessige flaksehalser ,  som f.eks lakselus, sykdom og rømming, sa Pedersen. Og for å kunne løse disse kunnskapsutfordringene, må også det etablerte næringslivet satse mer på forskning i tillegg til at departementet fortsatt vil bidra.

Produktivt hav
Konsernddirektør Geir Isaksen i fôr- og oppdrettsselskaepet Cermaq, tok utgangspunkt i Forskningsmeldingens prioriteringer i sitt innlegg for å belyse havbruksnæringens forskningsbehov.

- Fiskehelse er den største utfordringen for oppdrettsnæringen, mener konserndirektør Geir Isaksen i Cermaq. - Fiskehelse er den største utfordringen for oppdretts-næringen, mener Geir Isaksen i Cermaq. - Stikkordene "sunn mat og godt miljø" beskriver havbruksnæringens utfordringer og passer dermed midt i blinken til forskningsmeldingens prioriteringer, konstaterte han. - Vi produserer mat til verdens befolkning og må bevare havets produktivitet.

Dette er nyttig bruk av havet. Men siden et er ikke konservering, må vi være forberedt på at det kan skape utfordringer og konflikter, påpekte han. 

- Fiskehelse er den største utfordringen, mente han og ønsket kunnskap om smitteveier for de smittsomme fiskesykdommene og om sammenhengen mellom fôr og helse. Men for å kunne femdoble produksjonen også de neste 20 årene, må også etterspørselen øke tilsvarende.

- Et attaraktivt produkt, flinke medarbeidere, tilgang til fôr og tilgjengelige arealer, er andre vikitge utfordringer. Dessuten må vi tilpasse oss strenge miljøkrav og energiøkonomisering, sa Isaksen.  

Cermaq forsker selv for ca 60 millioner kr i året. - Vi driver forskning for å lykkes bedre, for å skaffe oss konkurransefortrinn. Slik forskning må bedriftene finansiere selv, mens offentlig finansiering må bidra til grunnleggende forståelse og felles kunnskap om sentrale sammenhenger, mente han.

Det norske paradokset
Havbruksnæringen er et godt eksempel på det norske paradokset i OECD-sammenheng: Til tross for at vi forsker lite, går det veldig bra.

- Det er på tide å ta nye grep for å mobilisere næringen til styrket forskningsinnsats, sa divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik i Forskningsrådet. - Det er på tide å ta nye grep for å mobilisere næringen til styrket forskningsinnsats, sa Anne Kjersti Fahlvik. - Noe av forklaringen skyldes de tre k-ene; høy kvalitet, kostnadseffektivitet og ko-finansiering, sa Forskningsrådets divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik som også var blant hovedinnlederne under konferansens åpningssesjon.

Hun mente at havbruksnæringens suksess ligger i at den har etterspurt forskning og har tatt resultater og kunnskap i bruk. - For å møte utfordringene framover må næringen fortsette å være aktør i internasjonal sammenheng, og norske forskere må fortsette å levere på høyt nivå, påpekte hun. 

Nå er det imidlertid på tide å ta nye grep for å mobilisere næringen til styrket forskningsinnsats. Kartlegging av laksens genom er ett eksempel på en oppgave som burde være egnet for et slik samarbeid.

- Vi må møte FoU-utfordringene igjennom et mer offensivt og dynamisk samarbeid med havbruksnæringen, sa Anne Kjersti Fahlvik og viste til de gode erfaringene fra samarbeid mellom næring, forvaltning og forskning som er oppnådd gjennom strategiarbeidene OG21 og Energi21 på henholdsvis olje&gass- og energisektoren. 

- Gjennom et slikt samspill for å møte de strategiske FoU-utfordringene, vil vi i fellesskap kunne oppnå mer lønnsom forskning også på havbrukssektoren, mente Fahlvik. 

Fornøyde innledere på HAVBRUK 2008, f.v. konserndirektør Geir Isaksen, divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik og politisk rådgiver John Erik Pedersen. Fornøyde innledere på HAVBRUK 2008, f.v. konserndirektør Geir Isaksen, divisjonsdirektør Anne Kjersti Fahlvik og politisk rådgiver John Erik Pedersen.

HAVBRUK 2008 arrangeres av Forskningsrådets Havbruksprorgam i samarbeid med FHF og Frisk fisk-konferansen. De kommende dagene vil en rekke forskere presentere nyere forskningsresultater innenfor flere sentrale de faglige temaer.

HAVBRUK 2008

Tromsø 7.-9. april 2008. 
Mer informasjon, flere nyheter og pdf av presentasjoner finnes på konferansens egen hjemmside.

Arrangør: 
Havbruksprogrammet i samarbeid med FHF og Frisk fisk-konferansen.

Se også

Oppdrettsfisken kan bli klimaflyktning

Bærekraftig matproduksjon eller økologisk katastrofe

forskningsradet.no

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
08.04.2008
Sist oppdatert:
07.04.2008