Gå direkte til innhold

Fellesutlysning HAVBRUK og MAROFF

Fire teknologileverandører får prosjektstøtte

Fire leverandørbedrifter får til sammen 26,7 millioner kroner i støtte fra Forskningsrådet til å utvikle teknologi for havbruksnæringen.

Det kom inn til sammen 16 søknader for vel 100 millioner kroner da de to programmene HAVBRUK2 og MAROFF sammen lyste ut midler til innovasjonsprosjekter for leverandørindustrien til havbruk.

Søknadene kom inn til fristen 14. oktober. Etter at søknadene var vurdert av fageksperter, har administrasjonene i de to programmene utarbeidet en felles innstilling som grunnlag for beslutning i programstyrene.

Programstyret i HAVBRUK2 behandlet søknadene på sitt møte 4. desember, mens programstyret i MAROFF har hatt sitt bevilgningsmøte i dag, 11. desember.

De fire prosjektene som får støtte, skal jobbe med teknologiutvikling for sentrale prosesser i hvabruksproduksjonen.

Resultat av fellesutlysning HAVBRUK - MAROFF
Prosjekttittel Bedrift

CageEye Feeder; Appetittstyrt fôring ved bruk av hydroakustikk i matfiskoppdrett

Steinsvik AS

FÔRDOM: Luftkuppel, not-tak og undervannsfôring for oppdrett av laks unna overflatevannet

AKVA Group ASA

Miljøvennlig ektoparasittbehandling med ferskvann i sjøbasert lakseoppdrett; krevende maritim logistikkoperasjon på biologiens premisser

AKVAFRESH AS

Ubemannet overflatefartøy i samspill med undervanns- og luftbårne farkoster for fjernoperasjon av oppdrettsanlegg

Maritime Robotics AS

 

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
11.12.2015
Sist oppdatert:
15.12.2015