Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Bevilgningsmøte i HAVBRUK2

180 millioner til 38 nye prosjekter

Programstyret i HAVBRUK2 bevilget i møte 1. desember vel 180 millioner kroner i støtte til 38 nye prosjekter som settes i gang i 2017. Målet er ny kunnskap for å utvikle en bærekraftig havbruksnæring.

Blant de 38 innvilgede prosjektene er det 18 forskerprosjekter, 4 innovasjonsprosjekter i næringslivet, 5 postdoktorstipendier og 11 internasjonale prosjekter (prosjektetableringsstøtte, utenlands- og gjesteforskerstipend).

Til behandling forelå 99 søknader som kom inn til fristen 7. september. Av disse var 70 søknader om forskerprosjekter. I tillegg behandlet styret 24 søknader til den åpne utlysningen av innovasjonsprosjekter i næringslivet som haddel frist 12. oktober.

Resultatet av fellesutlysningen med MAROFF innenfor havbruksteknologi vil være klart først etter at programstyret i MAROFF har gjennomført sitt bevilgningsmøte midt i desember.

Gode forskerprosjekter

Den vitenskapelige kvaliteten på søknadene om forskerprosjekter er vurdert i paneler av internasjonale fageksperter. Fagpanelenes vurdering ligger til grunn for innstillingen til programstyret som foretar endelig beslutning om hvilke - og hvor mange - prosjekter som får støtte. Søknadene er gruppert etter temaene i utlysningen, slik at søknader om f.eks. havbruksteknologi ikke konkurrerer med søknader innenfor samfunnsvitenskap eller frisk fisk.

Til alle temaene var det flere gode søknader som konkurrerte om bevilgning. Størst var konkurransen mellom de 24 søknadene innenfor temaet frisk fisk der mange søknader var vurdert til topp karakter. Det var svært høy kvalitet også på søknader til andre temaer, ikke minst fôr/ernæring.

– Denne gangen opplevde vi til og med at ekspertpanetet ga en søknad  høyeste karakter på alle vurderingskriteriene! forteller Kjell Naas, programkoordinator i HAVBRUK2. 

– Det viser at det er høy kvalitet også innenfor den tematiske forskningen. Konkurransen er sterk innenfor flere av de prioriterte temaene, og bare de aller beste søknadene har nådd opp, sier han.

For å kunne innvilge noen flere av de mange gode søknadene, økte programstyret den økonomiske rammen for utlysningen noe. Det gjelder blant annet for temaene frisk fisk og produksjonsbiologi

Innvilgede forskerprosjekter
Tema Prosjekttittel Institusjon

Tema 1: Samfunnsperspektiver, forvaltning og marked

Salmon Regulation Assessment

Effects of the Regulatory Framework on Fish Welfare and Health

NTNU Samfunnsforskning

Havforskningsinstituttet

Tema 2: Frisk fisk

Viral myocarditis and regenerative mechanisms of the salmon heart

Safeguarding Atlantic salmon: A non-invasive approach to assess viral disease dynamics, surveillance methods and effect of control measures

Understanding Salmon gill poxvirus disease; an emerging threat for Atlantic salmon farming

Development of tools for assessment of the immune competence of Atlantic salmon smolts and growers

Adapting monitoring tools for bacterial load detection in closed marine fish farms: for improved fish health and reduced mortalities.

NMBU

 


Veterinærinstituttet

 

 

 

Veterinærinstituttet

 Nofima

 Universitetet I Bergen
 

Tema 3: Produksjonsbiologi

Coping with new environments and production methods: Animal welfare and stress biology applied to modern fish farming

Growth and welfare of germ cell-free salmon- the sustainable solution for genetic containment of farmed fish.

Environmental requirements and welfare indicators for new cage farming locations and systems

Havforsknings-instituttet

 

 

Havforsknings-instituttet

 SINTEF Fiskeri og havbruk

Tema 4: Havbruksteknologi

Echo sounder technology for appetite-led-feeding and welfare-monitoring of caged salmon (ECHOFEEDING)

In-situ molecular-based monitoring: a tool for tackling the operational and environmental challenges of aquaculture

High resolution numerical modelling of floating flexible fish cages (Toppforsker-prosjekt)

Havforsknings-instituttet

 

 

IRIS

 

 NTNU

Tema 5: Fôr/ernæring

Exploring leucine's role in feed intake and growth under stress: from sensing to action

Epigenetic and transcriptional effects of optimizing 1-C nutrients to improve healthy growth in Atlantic salmon

Universitetet i Bergen

 


NIFES

 

Tema 6: Biomasseproduksjon

Downsizing light harvesting antennae to scale up production potential and valorization from cultivation of marine microalgae.

Kelp industrial production: Potential impacts on coastal ecosystems

NTNU

 

 

 

NIVA

Tema 7: Avl og genetikk

Developing and improving field data recording for genetic improvement of survival in Atlantic salmon

Nofima

 

Innovasjonsprosjekter i næringslivet

Programstyret behandlet også 21 søknader om innovasjonsprosjekter i næringslivet. Blant mange spennende søknader vedtok programstyret å bevilge midler til fire prosjekter.

Kvaliteten på disse søknadene er vurdert i paneler av uavhengige norske fageksperter.

– Den vitenskapelige kvaliteten på de søknadene som blir innvilget, er høy, og de tar for seg problemstillinger som er svært relevante for næringen. Vi har tro på at disse prosjektene der næring og forskningsmiljøer samarbeider, vil bidra til å bringe næringen videre, sier programstyreleder Aud Skrudland. 

Alle de innvilgede prosjektene vil bli invitert til kontraktsforhandlinger.

Innvilgede innovasjonsprosjekter (åpen utlysning)

Kontroll av kjønnsmodning hos rognkjeks 

Senja Akva-kultursenter AS

Unlocking the nutritional and technical Quality potential of MARine by-products in sustainable salmonid feeds (QMAR)

Biomar AS

New species, new traits, new opportunities

Aqua Gen AS

Cost-effective sea lice vaccine; Development and efficacy evaluation 

Pharmaq AS


Rekruttering

Programmet er opptatt av å rekruttere og utdanne gode forskere for at Norge skal opprettholde sin ledende posisjon innenfor internasjonal havbruksforskning. Til søknadsfristen 7. september var det satt av10 millioner kroner til postdoktorstipender, og det kom inn 14 søknader.

Programstyret innvilget fem nye postdoktorstipender.

Innvilgede postdoktorstipendier

Prosjekttittel

Institusjon

Safeguarding fish health - In situ water quality analysis in RAS aquaculture systems using living cell sensors and micro/nanotechnology

NMBU

Synthetic biology and rational virus attenuation -  a study on Salmonid pancreas disease virus

Veterinærinstituttet

A study of potential health consequences of excessive fat deposition in Atlantic salmon

Nofima

Sustainable Aquaculture: Controversy and uncertainty in Knowledge-based management

Nordlandsforskning

Nutrigenomic and nutriepigenomic effect of plant protein-based aquafeeds on fish

Nord Universitet


Internasjonalt samarbeid

Det er også bevilget støtte til 11 internasjonale prosjekter:

Type prosjekt Tittel Institusjon
Prosjekt-etablerings-støtte

Multi-source data Evaluation and Research Integration Tool for real-time risk analysis of infections affecting aquaculture Sustainability

Collaboration with China on fish welfare

Implication of bacterial membrane vesicles for fish health in aquaculture

Veterinær-instituttet

 

NTNU


Universitetet i Oslo

Utenlands-stipend

Sea lice: Interaction between host and parasite -Personal overseas research grant

Mammalian B-1 cells - an evolutionary descendant of teleost IgM B cells?

Sosial bærekraft i havbrukssektoren i Canada

Sustainable Aquaculture: Controversies and uncertainty in Knowledge-based management

Proteogenomics: the link between the salmon genome and its biological functions

Using sustained exercise to enhance brain plasticity, cognition and foraging behaviour in Atlantic salmon.

Havforsknings-instituttet

Norges arktiske universitet

 

Nofima


Nordlands-forskning


NIFESNMBU

 

Gjesteforsker-stipend

Stochastic models on pathogen transmission in aquaculture

Biological control of salmon lice through filtrating organisms (LiceFilter)

Veterinær-instituttet

NTNU


Mer informasjon om utlysningene og fullstendig liste over de innvilgede prosjektene vil publiseres på Forskningsrådets hovedsider under Søk om midler: Søknadsstatus/Innvilgede søknader/HAVBRUK2

Oversiktene publiseres så snart alle dokumenter er ferdigbehandlet i søknadssystemet. 

Det tas forbehold om Stortingets godkjennelse av Statsbudsjettet for 2017.

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
04.12.2015
Sist oppdatert:
08.12.2016