Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyheter

Eksperter til kunnskapsnav om mat- og ernæringssikkerhet

De europeiske fellesprogrammene for landbruk og matsikkerhet, mat og helse, og hav lanserte nylig et tverrsektorielt kunnskapsnav for mat- og ernæringssikkerhet. Forskningsrådet søker nå norske eksperter til dette kunnskapsnavet.
Dato: 01.03.2019

JPI Mat og helse lyser ut midler

Det er nå lagt ut en internasjonal fellesutlysning innenfor tematikken kosthold, matprosessering og fedmerelaterte metabolske lidelser. Fra norsk side deltar Forskningsrådet gjennom fire programmer. Første søknadsfrist er 2. april.
Dato: 07.02.2019

30 mill. euro til bioøkonomiprosjekter

Vi minner om muligheten til å utvikle bioøkonomien gjennom det europeiske forskningssamarbeidet ERA-NET BlueBio. Nesten 30 millioner euro er lyst ut til prosjekter som kan styrke bærekraft og konkurranseevne i norsk og europeisk bioøkonomi.
Dato: 04.02.2019

Hvordan kan kostholdsendringer bidra til et mer bærekraftig matsystem?

Konferanse i Brussel 20. februar
Dato: 30.01.2019

130 millioner til framtidens havteknologi

Et prosjekt som benytter teknologi fra oljenæringen til å løse grunnleggende kjemiske og biologiske utfordringer i landbasert lakseoppdrett, er blant 21 prosjekter som nå får til sammen 130 millioner kroner fra Forskningsrådets havteknologisatsing.
Dato: 29.01.2019

Ny utlysning kommer snart i JPI Mat og helse

I februar publiseres en fellesutlysning på betydningen av kosthold, matens enkeltkomponenter og matprosessering når det gjelder fedme og andre metabolske lidelser.
Dato: 21.01.2019

Støtte til forskning på hvordan havbruk påvirker torsken

Folk langs Norskekysten har lenge diskutert om lakseoppdrett skader lokale fiskestammer. Nå har Forskningsrådet bevilget 24 millioner kroner til et prosjekt for å kartlegge hvordan lakseoppdrett påvirker torsken.
Dato: 19.12.2018

Internasjonalt samarbeid for å utvikle bioøkonomien

Et nytt europeisk forskningssamarbeid åpner nye muligheter for norske bedrifter og forskningsmiljøer innenfor bioøkonomien. ERA-NET BlueBio lyser nå ut nesten 30 millioner euro for å styrke bærekraft og konkurranseevne i norsk og europeisk bioøkonomi.
Dato: 19.12.2018

Forskningsrådet bevilger 100 millioner kroner til forskning på bioøkonomi

Utlysningen for forskning på bioøkonomiens muligheter og dens betydning i samfunnet var delt i to. BIONÆR innvilget alene fire prosjekter for å styrke forskningen på bioøkonomi. Seks av Forskningsrådets programmer har i tillegg samarbeidet om en fellesutlysning, og her er seks forskerprosjekter innvilget.
Dato: 18.12.2018

Støtte til 10 nye forskerprosjekter i havbruk

Programstyret i HAVBRUK bevilget i møte 6. desember 90 millioner kroner i støtte til nye havbruksprosjekter som settes i gang i 2019. Av dette er 77 millioner kroner bevilgninger til 10 nye forskerprosjekter.
Dato: 07.12.2018

Søk forprosjekter bioøkonomi

Ser du nye muligheter innen foredling av bioressurser? Trenger du ekstra kapasitet eller ekspertbistand for å bekrefte potensial og lønnsomhet?
Dato: 30.10.2018

100 søknader til forskning på bioøkonomien

Søknadene som kom inn til søknadsfristen 12. september skal nå vurderes av internasjonale fageksperter. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres i midten av desember 2018.
Dato: 14.09.2018

JPI Oceans søker direktør til sekretariatet i Brussel

JPI Oceans lyser ut stillingen som direktør for sekretariatet i Brussel. Stillingen er for tre år og ønskes besatt innen 1. desember 2018.
Dato: 09.07.2018

Mange muligheter for forskere og bedrifter

Havbruksprogrammet lyser i år ut 170 millioner kroner til nye forsknings- og innovasjonsprosjekter fra 2019. Utlysningene dekker hele verdikjeden for havbruk, inkludert foredling, bioøkonomi, prosessering av tare og påvirkning på torskebestander.
Dato: 12.06.2018

Grensesprengende havbruksforskning

Utvikling av en "baby call" for laksemerder og en kunstig lunge som fjerner CO2 fra vannet er to av fem prosjekter som nå er innvilget etter HAVBRUKs eksperimentelle utlysning i fjor.
Dato: 13.08.2018