Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

100 millioner til nye havbruksprosjekter

Programstyret i HAVBRUK bevilget i møte 7. desember vel 100 millioner kroner i støtte til nye prosjekter som settes i gang i 2018. Målet er ny kunnskap som kan bidra til bærekraftig utvikling i havbruksnæringen.

Til utlysningen av forskeprosjekter med frist 6. september kom det inn 45 søknader for vel 450 millioner kroner. Programstyret har nå bevilget 42 millioner kroner til fem forskerprosjekter innenfor de tre temaene produksjonsbiologi, ernæring, avl og genetikk; samfunn og lavtrofiske dyr med fôrpotensial. Bevilgning til prosjekter innenfor temaet frisk fisk ble imidlertid utsatt, men besluttes i løpet av året. Bevilgninger til disse vil komme i tillegg.

Programstyret behandlet også 20 søknader om postdoktorstipender og innvilget fem stipender for til sammen 11 millioner kroner.

Til den åpne utlysningen av innovasjonsprosjekter i næringslivet kom det inn 20 søknader. Her innvilget programstyret fire prosjekter med en øvre ramme på 21,5 millioner kroner. Det ble også bevilget åtte prosjekter i kategorien internasjonal støtte.

Til sammen ble det tildelt prosjektmidler for 103 millioner kroner.

Programstyret i HAVBRUK har bevilget vel 100 millioner kroner til prosjekter som skal utvikle kunnskap for møte utfordringene i havbruk. (Foto: Sjømatrådet/Johan Wildhagen)

Forskerprosjekter
Tema Prosjekttittel Prosjektansvarlig
Lavtrofisk - for Cultivation of Polychaeta as raw material for feed (POLYCHAETE) Sintef Ocean
Produksjonsbiologi, ernæring, avl og genetikk Exploring novel functional genotypes associated with the transition and stay in sea water in Atlantic salmon Havforsknings-instituttet
Tolerance of Atlantic salmon to novel feed mycotoxins- Implications on fish performance and nutrient interactions Nifes
Unveiling links between salmon physiology and online monitored behaviour Sintef Ocean
Samfunn Quality-based differentiation of salmon (QUALIDIFF) Nofima

 

Postdoktorprosjekter
Prosjekttittel Prosjektansvarlig
Serotonin as a welfare indicator in farmed salmon:
Role in non-specific mortality
NMBU
Can a scarcely investigated neuropeptide be the key to regulate puberty in Atlantic salmon? Impact of gonadotropin-inhibitory hormone (Gnih) NMBU
The economic effects of escapees, mortality and regulations on the Norwegian salmon production Universitetet i Stavanger
From blue waste to green resource: Fish sludge as fertiliser in agriculture NIBIO
Deltamethrin resistance in the salmon louse Lepeophtheirus salmonis. NMBU

 

Innovasjonsprosjekter i næringsliv - åpen utlysning
Prosjekttittel Prosjektansvarlig
Robust salmon skin - genetics, vaccination and nutrition

Aqua Gen AS

Developing next generation tools to secure a functional gut environment through feed development Biomar AS
Yngelproduksjon i kveiteoppdrett Nordic Halibut AS
ISA resistance in Atlantic salmon: Defining new phenotypes for accurate breeding (iSABreed) SalmoBreed AS

 

Internasjonal støtte
Prosjekttittel Prosjektansvarlig Søknadstype
Bacterial membrane vesicles: toxic or an improvement to fish health Universitetet i Oslo Personlig gjeste-forskerstipend
Gut microbiota in Atlantic salmon: Role for production biology NMBU Personlig gjeste-forskerstipend
Utilizing the salmon genome to develop bioinformatics and analysis methodologies for Atlantic salmon nutritional research. Nifes Personlig uten-landsstipend
Quantitative Atlantic Salmon Health assessment (QASH) Universitetet i Bergen Prosjektetab-leringsstøtte
Taking a ride with cod - Norwegian salmon in the Brazilian seafood market: Initial stage preparations IRIS Prosjektetab-leringsstøtte
Nutrition and Mucosal Immunity: how to feed the immune system on fish NMBU Prosjektetab-leringsstøtte
Collaboration on comparison of the viruses PMCV infecting A. salmon and GS-PMCLV detected in Golden shiner with emphasis on the ORF3-protein NMBU Prosjektetab-leringsstøtte
Climate change and temperature effects on economically important traits in the cold-water red king crab and snow crab Nofima Prosjektetab-leringsstøtte


Fellesutlysninger

Innovasjonsprosjekter i næringslivet - havteknologi

Til fellesutlysningen på havteknologi i samarbeid mellom HAVBRUK, MAROFF, MARINFORSK, PETROMAKS og BIA kom et inn 37 søknader. Disse er fordelt på programmene som deltok, og blir behnadlet i den ordinære tildelingsprosessen i programmene i løpet av desember/januar. Fullstendig oversikt over hvilke prosjekter som blir innvilget, vil først komme når alle programmene har gjennomført sine bevilgningsmøter.

Forskerprosjekter - bioøkonomi

Til fellesutlysningen mellom HAVBRUK, MARINFORSK, BIONÆR, BIOTEK2021 og ENERGIX lyste HAVBRUK om utnyttelse av viobasert restråstoff, kom det inn 20 søknader. Her fattes beslutning om støtte i et felles programstyreutvalg som møtes 12. desember.

Forskerprosjekt - villaks

Til fellesutlysningen av ett stort prosjekt for å få mer kunnskap om hva som skjer med villaksen i havet, kom det inn én søknad. Et felles programstyreutvalg med representanter fra MILJØFORSK, MARINFORSK og HAVBRUK fatter beslutning om denne i møte 12. desember.

Skrevet av:
Anne Ditlefsen Seniorrådgiver 22 03 71 54 adi@forskningsradet.no
Publisert:
07.12.2017
Sist oppdatert:
08.12.2017