Gå direkte til innhold

Havbruksprogrammet skal levere kunnskap og løsninger for sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst i norsk havbruk.

Mer om HAVBRUK

Nyheter

 • Støtte til forskning for å utnytte restråstoff

  Restråstoff betraktes ofte som avfall. Det vil Forskningsrådet forandre på og lyser ut 50 millioner til forskning på videreforedling av biologisk restråstoff. Det skal lede til utvikling av nye produkter og prosesser basert på råvarer som ellers ville blitt kastet.

 • Hva skjer med villaksen i havet?

  Mange er bekymret for at villaksbestanden går tilbake, men det mangler kunnskap om hvorfor. Nå vil Forskningsrådet legge penger i et stort prosjekt for å finne ut mer om villaksens liv i havet.

 • Årets utlysninger fra HAVBRUK

  Havbruksprogrammet lyser i år ut vel 140 millioner kroner til nye forsknings- og innovasjonsprosjekter som skal starte i 2018. Utlysningene dekker for første gang hele verdikjeden inkludert foredlingsleddet.

Flere nyheter

Kalender

 • 15.08.17 - 18.08.17

  Forskningsrådet deltar på Aqua Nor 2017

  Forskningsrådet deltar med stand og miniseminarer på årets Aqua Nor-messe i Trondheim. Her presenteres Forskningsrådets tilbud til bedrifter som vil forske, og gode eksempler på resultater av forskning i næringslivet.

 • 30.08.17 - 31.08.17

  Stipendiatsamling - HAVBRUK

  HAVBRUK inviterer alle doktorgradsstipendiater som er tilknyttet prosjekter som finansieres av programmet, til stipendiatsamlig.

 • 01.09.17 - 01.09.17

  Mikroplast i havet, dumpet ammunisjon og mineralutvinning i dyphavet

  Forskningsrådet inviterer til seminar om internasjonalt forskningssamarbeid om viktige problemområder i havet: mikroplast, dumpet ammunisjon og mineralutvinning i dyphavet

Programmets prosjekter

havbruk2 har bevilget 379,72 mill kroner til 177 prosjekter i programperioden

Se prosjektoversikten Se statistikken