Gå direkte til innhold

Havbruksprogrammet skal levere kunnskap og løsninger for sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst i norsk havbruk.

Mer om HAVBRUK

Nyheter

 • Søk forprosjekter bioøkonomi

  Ser du nye muligheter innen foredling av bioressurser? Trenger du ekstra kapasitet eller ekspertbistand for å bekrefte potensial og lønnsomhet?

 • 100 søknader til forskning på bioøkonomien

  Søknadene som kom inn til søknadsfristen 12. september skal nå vurderes av internasjonale fageksperter. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres i midten av desember 2018.

 • JPI Oceans søker ny direktør

  JPI Oceans lyser ut stillingen som direktør for sekretariatet i Brussel. Stillingen er for tre år og ønskes besatt innen 1. desember 2018.

 • Mange muligheter for forskere og bedrifter

  Havbruksprogrammet lyser i år ut 170 millioner kroner til nye forsknings- og innovasjonsprosjekter fra 2019. Utlysningene dekker hele verdikjeden for havbruk, inkludert foredling, bioøkonomi, prosessering av tare og påvirkning på torskebestander.

Flere nyheter