Gå direkte til innhold

Havbruksprogrammet skal levere kunnskap og løsninger for sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst i norsk havbruk.

Mer om HAVBRUK

Nyheter

 • 100 søknader til forskning på bioøkonomien

  Søknadene som kom inn til søknadsfristen 12. september skal nå vurderes av internasjonale fageksperter. Vedtak om tildeling skal etter planen gjøres i midten av desember 2018.

 • JPI Oceans søker ny direktør

  JPI Oceans lyser ut stillingen som direktør for sekretariatet i Brussel. Stillingen er for tre år og ønskes besatt innen 1. desember 2018.

 • Mange muligheter for forskere og bedrifter

  Havbruksprogrammet lyser i år ut 170 millioner kroner til nye forsknings- og innovasjonsprosjekter fra 2019. Utlysningene dekker hele verdikjeden for havbruk, inkludert foredling, bioøkonomi, prosessering av tare og påvirkning på torskebestander.

 • Grensesprengende havbruksforskning

  Utvikling av en "baby call" for laksemerder og en kunstig lunge som fjerner CO2 fra vannet er to av fem prosjekter som nå er innvilget etter HAVBRUKs eksperimentelle utlysning i fjor.

Flere nyheter