Gå direkte til innhold

Havbruksprogrammet skal levere kunnskap og løsninger for sosialt, økonomisk og miljømessig bærekraftig vekst i norsk havbruk.

Mer om HAVBRUK

Nyheter

 • 100 millioner til bioøkonomiforskning

  Forskningsrådet inviterer til nye forskerprosjekter som belyser biologiske, teknologiske eller samfunnsmessige problemstillinger på tvers av bioøkonomiske verdikjeder. Utlysningen har obligatorisk skisse med frist 2. mai.

 • Oppdatert: Hele programmet på nett

  Programmet for HAVBRUK2018 byr på debatt om havbruk i samfunnet, innlegg av statsministeren og fiskeriministeren, søkelys på genredigering og på bærekraftig verdiskaping. Og ikke minst 132 faglige innlegg og 50 postere.

 • Ny programplan for hele verdikjeden

  Målet med HAVBRUK er å utvikle kunnskap og løsninger som trengs for å oppnå vekst, og samtidig ivareta miljøet. Ny programplan skal også være et verktøy for å evaluere programmets effekter på samfunnet.

 • Ny arrangementsstøtte innenfor energi, bioressurser, klima og miljø

  Sju forskningsprogrammer har gått sammen om en ny utlysning av arrangementsstøtte. Utlysningen er uten frist og erstatter ordningen som hvert enkelt program hadde tidligere.

Flere nyheter

Kalender

 • 12.04.18 - 12.04.18

  Informasjonsmøte om bioøkonomi-utlysning

  Sett av torsdag 12. april dersom du er interessert i årets bioøkonomiutlysning Dette er en felles utlysning mellom programmene BIONÆR, HAVBRUK, MARINFORSK, BIOTEK2021, ENERGIX og SAMKUL.

 • 18.04.18 - 20.04.18

  HAVBRUK2018

  Det er nå klart for et spennende program under konferansen HAVBRUK2018 i Oslo 18.-20. april. Meld deg på innen 11. mars til den viktigste arenaen i Norge for å presentere og diskutere havbruksforskning.