Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Innledningsforedrag til fagsesjonene

Nedenfor finner du en oversikt over fagsesjonene med lenke til sammendrag av innledningsforedragene i de sesjonene som hadde dette.

Mandag 19. april 

Trondhjemsalen 1 Trondhjemsalen 2 Møllenberg
Helse villfisk/oppdrettsfisk
Øivind Bergh: Syk oppdrettsfisk og frisk villfisk - dobbel myte og gordisk knute PDF - 20 KB
Fôr / ernæring
Bente Ruyter: Lipidråvarer og laks; hvor står vi i dag? PDF - 22 KB
Dyrevelferd
Ulf Erikson: Fiskevelferd: Fra oppdrettsmerd til avliving PDF - 37 KB
Helse bakteriologi / parasitt Levendefôr/fiskelarver Dyrevelferd

Tirsdag 20. april

Trondhjemsalen 1 Trondhjemsalen 2 Møllenberg
Helse deformiteter Fôrråvarer / ernæringsfysiologi Produktkvalitet

Helse HSMB og IPN del 1 og del 2
Marie Løvoll: Eit virus som er assosiert med HSMB er kartlagt. Del 1: Bakgrunn og virologi PDF - 33 KB

 

Miljøutfordinger - nye oppdrettsarter
Arild Folkvord: Miljøutfordringer ved oppdrett av nye arter PDF - 20 KB
Genomikk, avl og reproduksjonsfysiologi
Kjetill S. Jacobsen: The cod genome project PDF - 33 KB
Torstein Tengs: Eit virus assosiert med HSMB er kartlagt. Del 2: Metodikk og potensiale PDF - 31 KB    
Helse ILA og PD Produksjonsbiologi og -teknologi
Randi Grøntvedt: Oversikt over tiltak mot lakselus – med fokus på FoU PDF - 31 KB
Genomikk, avl og reproduksjonsfysiologi

Onsdag 21. april 

Trondhjemsalen 1 Trondhjemsalen 2 Møllenberg
Helse immunologi - vaksinebivirkninger Produksjonsbiologi
og -teknologi
Samfunn areal, marked, ytre og indre miljø
Bjørn Hersoug: Konkurranse om plass. Nye utfordringer for norsk oppdrettsnæring PDF - 33 KB
Helse immunologi -vaksinebivirkninger Produksjonsbiologi  
og -teknologi
Samfunn areal, marked, ytre og indre miljø

 

Publisert:
23.04.2010