Gå direkte til innhold

Norsk havbruksforskning: Politikken, prioriteringene og resultatene

Sted:
Aqua Nor Trondheim, Hall H
Starter:
18.08.2015 12:30 CET
Avsluttes:
18.08.2015 16:30 CET
Kalender:
Legg til (ical)
Forskningsrådet og Fiskeri og havbruksnæringens forskningsfond arrangerte konferanse med fokus på havbruksforskning og næringens rammebetingelser under årets Aqua Nor-messe i Trondheim.

Programstyreleder Aud Skrudland lanserte Forskningsrådets nye Havbruksprogram, fiskeriminister Elisabeth Aspaker presenterte regjeringens FoU-ambisjoner, og problemer knyttet til rømming og påvirkning av villaks ble belyst i en spennende debatt mellom forskere fra ulike institusjoner. I tillegg presenterte FHF og Forskningsrådet sine prioriteringer og satsing på havbruksforksning, mens Mattilsynet gikk gjennom sin nye organisasjon og sine forskningsbehov. Forskningsrådet og FHFs felles satsing på forskning om marine fettsyrer ble belyst spesielt.

Presentasjonene er tilgjengelige via lenker nederst på denne siden.   

Program

Konferansier Ruth Astrid Sæter

kl. 12.30 Registrering, uformell lunsj

kl. 13.00 Åpning

 • Introduksjon v/adm.dir. Geir Andreassen, FHF, og avdelingsdirektør Christina Abildgaard, Forskningsrådet
 • Forskningsrådets nye havbruksprogram: HAVBRUK2 v/programstyreleder Aud Skrudland
 • FHFs prioriteringer innenfor havbruk v/Geir Andreassen 
 • Kostnadsdrivere i havbruksnæringen, resultater fra FHF-prosjekt v/Audun Iversen, Nofima
 • Marine fettsyrer, Forskningsrådet og FHFs satsing - prioriteringer og aktiviteter
  • Omega-3-fettsyrer - hva trenger oppdrettslaks v/Bente Thorstensen, Nifes
  • Omega-3-fettsyrer - eksempler fra sentrale forskningsspørsmål  v/Bente Ruyter, Nofima
  • Bruk av genominformasjon og systembiologi for å forstå omega-3-metabolisme v/Simen Rød Sandved, NMBU
 • Mattilsynet; ny organisasjon og forskningsbehov v/Elisabeth Wilmann, direktør Avdeling for fisk og sjømat

kl. 14.40-15.00 Kaffepause

kl. 15.40 Paneldebbatt: Genetisk påvirkning fra oppdrettslaks til villaks - hva vet vi og hva er vi enige om?  

 • Panelleder: Ruth Astrid Sæter
 • Deltakere i panelet:
  Kjetil Hindar, NINA
  Geir Lasse Taranger, Havforskningsinstituttet
  Matt Baranski, Nofima
  Jon Arne Grøttum, Sjømat Norge
  Stig Omholt, NTNU
  Asbjørn Vøllestad, Universitetet i Oslo

kl. 16.45 Slutt