Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Konferansen på Aqua Nor - presentasjonene er tilgjengelig

Forskningsrådet og FHF samlet på det meste nesten 200 deltakere til konferansen "Norsk havbruksforskning: Politikken, prioriteringene og resultatene" under åpningsdagen på Aqua Nor 2015.

På programmet sto blant annet lansering av Forskningsrådets nye Havbruksprogram ved programstyreleder Aud Skrudland. Fiskeriminister Elisabeth Aspaker snakket om regjeringens FoU-ambisjoner, og FHF og Forskningsrådet presenterte sine prioriteringer og satsingsområder innenfor havbruksforksning.

Forskningsrådet og FHFs felles satsing på forskning om marine fettsyrer ble belyst spesielt gjennom flere forskerpresentasjoner, mens tematikken rømming og genetisk påvirkning av villaks var tema for en paneldebatt med deltakere fra ulike forskningsmiljøer. Detaljert program og annen informasjon finnes på arrangementets nettside

Konferansen ble avsluttet med en spennende og informativ paneldebatt om problemer knyttet til rømming og genetisk påvirkning av villaks. Fra venstre: Konferansier og debattleder Ruth Astrid Sæter, Geir Lasse Taranger - Havforskningsinstituttet, Kjetil Hindar - NINA, Matt Baranski - Nofima, Stig Omholt - NTNU, Asbjørn Vøllestad, Universitetet i Oslo og Jon Arne Grøttum - Sjømat Norge. (Foto: Anne Ditlefsen)

Presentasjonene er tilgjengelige

Presentasjonene er listet opp her i samme rekkefølge som i programmet:

Aud Skrudland: Nytt Stort program for havbruksforskning - HAVBRUK2 PDF - 536 KB

Geir Andreassen: Næringsrettet FoU for en bærekraftig og lønnsom sjømatnæring i vekst PDF - 440 KB

Audun Iversen: Kostnadsdrivere i havbruksnæringen PDF - 3,0 MB

Bente E. Torstensen: Omega-3 fettsyrer - hva trenger oppdrettslaks? PDF - 1,5 MB

Bente Ruyter: Omega-3 fettsyrer - eksempler fra sentrale forskningsspørsmål PDF - 1,8 MB

Simen Rød Sandve: Bruk av genominformasjon til å øke omega-3-innholdet i laks PDF - 1,8 MB

Elisabeth Wilmann: Mattilsynet; nye organisasjon og forskningsbehov PDF - 357 KB

Elisabeth Aspaker: Godt samspill viktig for blå vekst

Fridtjof Unander: Forskningsrådets nye satsing på havbruksforskning og -teknologi PDF - 782 KB

Publisert:
25.08.2015