Gå direkte til innhold

Om satsingen

Målet for satsningen er å bidra til å belyse viktige problemstillinger knyttet til konstitusjonen og folkestyret historisk, i dag og framover. Med utgangspunkt i den norske grunnloven skal den nå fram til overgripende og prinsipielle framstillinger av og teser om det norske demokratiets form sammenlignet med andre tiders og andre staters demokratiske ordninger, hvorfor det har blitt nettopp slik i Norge, hvor langt demokratiet har strukket seg, hvilke de overgripende demokratiske spørsmålene har vært til ulike tider og hvordan de eventuelt har blitt løst, hvordan globaliseringen – og spesielt europeiseringen – har påvirket det norske demokratiet og hvilke spesielle demokratiske utfordringer samfunnet i dag står overfor.

Forskningen bør kunne påvirke hvilke problemstillinger som blir sentrale under feiringen av Grunnlovsjubileet. Den skal samtidig styrke norske forskningsmiljøers internasjonale betydning knyttet til Norges rolle i utviklingen av demokrati og rettsstatsprinsipper. 

Publisert:
27.08.2010