Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Om Global helse- og vaksinasjonsforskning

Program for global helse- og vaksinasjonsforskning – GLOBVAC (2012-2020) er en videreføring og utvidelse av forløperen under sammen navn (2006-2011). Programmet har som hovedmål å støtte forskning av høy kvalitet med potensial for i stor grad å bidra til vedvarende helseforbedringer og utjevning av helseforskjellene for mennesker i lavinntekts- og lavere mellominntektsland.

Sekundære mål for programmet er å:

  • styrke internasjonalt konkurransedyktige og bærekraftige forskningsgrupper og -institusjoner i Norge.
  • styrke nasjonalt og internasjonalt forskningssamarbeid og partnerskap.
  • styrke kapasiteten ved å støtte partnerskap med forskningsgrupper og -institusjoner i lavinntekts- og lavere mellominntektsland;
  • øke bevisstheten blant beslutningstakere, forskere og offentligheten om behovene for og resultatene av global helseforskning.

Programmet har et bredt omfang, men vil gi høyest prioritet til prosjekter innenfor følgende tematiske områder:

  1. Forebygging og behandling av og diagnostikk for smittsomme sykdommer,       særlig vaksine- og vaksinasjonsforskning;
  2. Familieplanlegging, reproduktiv-, mødre-, nyfødt-, barne- og                           ungdomshelse;
  3. Forskning på helsesystemer og helsepolitikk;
  4. Innovasjon i teknologi og metodeutvikling

Offentlige og private norske forskningsinstitusjoner kan søke om midler fra programmet.

Det oppfordres til internasjonalt samarbeid, herunder partnerskap med forskningsgrupper- og institusjoner i lav- og lavere mellominntektsland. Finansiering fra programmet kan hovedsakelig brukes i Norge og i lav- eller lavere mellominntektsland. Det oppfordres til søknader om finansiering av norsk deltagelse i større internasjonale forskningssamarbeid. Forskningsgrupper fra høyinntektsland kan i noen grad motta støtte fra programmet når de inngår som partnere i søknader fra norske offentlige eller private institusjoner. Når det er hensiktsmessig, kan prosjektleder komme fra en institusjon utenfor Norge, og spesielt fra et lav- eller lavere mellominntektsland.

Publisert:
23.06.2004
Sist oppdatert:
14.02.2019