Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Nyhetsarkiv

49 treff
10.11.17

Kurs i registerbasert forskning for unge forskere

NordForsks program for helse og velferd har bevilget midler til tre kurs i regi av nordiske institusjoner som har ansvar for Ph.d.-utdanning
21.09.17

50 millioner kroner til utvikling av helseanalyseplattform

Forskningsrådet støtter første fase i utviklingen av en ny helseanalyseplattform med femti millioner kroner. Helseanalyseplattformen skal legge til rette for sikre, effektive og avanserte helseanalyser på tvers av helseregistre og andre kilder til helseopplysninger.
24.03.17

Nordforsk lyser ut støtte til finansiering av nordiske PhD-kurs innenfor registerbasert forskning

Utlysningen etterspør kurs i registerbasert forskning og målet er å støtte unge forskere som benytter data fra nordiske registre i helse- og velferdsforskning.
13.03.17

Forskningsrådets konferanse for global helse åpnet med kunstutstilling

En kunstutstilling om vaksine sparket i gang Forskningsrådets konferanse for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC). Se streaming fra konferansen.
27.02.17

GLOBVAC - Kutt i forhold til opprinnelige planer

26.01.17

Kan enkle kostholdsråd bedre barne- og mødrehelsen?

I Mangochi i Malawi har unge forskere kartlagt næringsinntak og matvaner hos lokalbefolkningen for å kunne utarbeide enkle og lett tilgjengelige kostholdsråd for gravide kvinner. De prøver nå ut hvordan frivillige i landsbyen kan lære kvinner hvordan de med enkle grep kan tilpasse vanlige matretter. Målet er å forbedre de gravides inntak og opptak av viktige næringsstoffer under svangerskapet og øke vekten til både mor og barn.
26.01.17

Interessert i å arrangere nordiske PhD-kurs innenfor registerbasert forskning?

Nordforsk lyser ut støtte til nordiske PhD-kurs innenfor registerbasert forskning gjennom programmet "Nordic Programme on Health and Welfare" i februar 2017.
15.12.16

57 millioner til innovasjon for fattigdomsbekjempelse

Gjennom den nye finansieringsmekanismen Visjon 2030 er det tildelt 57 millioner kroner til fire prosjekter som skal bidra til innovasjon for fattigdomsbekjempelse.
29.11.16

Redder forlenget malariabehandling liv?

Et stort multinasjonalt prosjekt vil finne ut om malariabehandling av anemiske barn etter at de skrives ut av sykehuset vil føre til bedre helse. Samtidig vil forskerne se på om dette kan være en enkel og kostnadseffektiv metode for å forebygge sykdom, re-innleggelse og eventuelt død.
28.11.16

Nå får vi bedre oversikt over helse- og omsorgsforskningen

HelseOmsorg21-monitor samler for første gang den nasjonale statistikken for helse- og omsorgsforskningen på et sted. Dette vil bidra til en etterlengtet helhetlig oversikt over ressursbruk, resultater og effekter av forskning og innovasjon.
09.08.16

Videoer og presentasjoner fra Visjon2030

Forskningsrådet lyser ut midler til innovasjonsprosjekter og følgeforskning for å bekjempe fattigdom. Se presentasjoner fra informasjonsmøte 21. juni.
01.07.16

Mange muligheter i Horisont 2020 – EU's rammeprogram for forskning

EU's rammeprogram for forskning, Horisont 2020, samfunnsutfordring 1 (SC1); helse – "Health demographic change and wellbeing " - har mange muligheter. Temaene som lyses ut i 2017 har både ett- og totrinns søknadsprosess, kun noen få har to-trinns, men da er fristen for første trinn allerede 4. oktober 2016. Utlysningstekstene er brede og det forutsettes tverrfaglig samarbeid i prosjektsøknadene.
01.07.16

Nye midler til stimulering av helseforskning i EU

Helseforskere kan få støtte til deltagelse i Horisont 2020-søknader fra to nye utlysninger.
22.06.16

Ny policy for forskerrekruttering skal øke samspill og internasjonal mobilitet

Forskningsrådet har laget ny policy for rekruttering til forskning. Policyen skal øke samspillet mellom akademia og arbeidslivet og gjøre det lettere for unge forskere å få internasjonal erfaring.
06.06.16

Nye midler til innovasjon for fattigdomsbekjempelse

Gjennom den nye finansieringsmekanismen Visjon 2030 lyses det ut midler til innovasjonsprosjekter og følgeforskning. Velkommen til informasjonsmøte om utlysingen 21. juni.
07.04.16

Innfører livreddende vaksine i India

Forskningsrådets GLOBVAC-program har bidratt med å finansiere utviklingen av en ny vaksine mot det dødelige rotaviruset. Vaksinen innføres nå i et av verdens største vaksinasjonsprogrammer.
02.03.16

Global helseforskning i toppsjiktet

Forskningsrådets program for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC) har vært en stor og vellykket del av Norges innsats for global helse. Dette konkluderer den internasjonale midtveisevalueringen av programmet.
22.01.16

Skisseutlysning for innovasjonsprosjekter som kan bidra til å redusere fattigdom

Skisseutlysning med frist 17. februar: VISJON2030-initiativet vil fremme fattigdomsreduksjon gjennom videreutvikling og oppskalering av innovative løsninger som kan bidra til å oppnå de nye bærekraftsmålene innen utdanning og helse.
16.12.15

Regjeringen ønsker ditt bidrag for å bedre global helse og utdanning

Regjeringen lyser ut en idékonkurranse for innovasjonsprosjekter som kan bidra til å redusere fattigdom i verden.
02.11.15

Her er de nye helseprogramstyrene

To nyoppnevnte programstyrer skal legge siste hånd på programplanene for Bedre helse og God behandling.
28.10.15

Tuberkulose tar like mange liv som HIV/AIDS

Forskningsrådets GLOBVAC-program deltar i den globale innsatsen for å utvikle bedre vaksiner og medisiner for å bekjempe tuberkulose. I dag møtes Europas fremste tuberkulose-forskere i Oslo.
28.09.15

Kommentarer til nye helseprogramplaner

Vi takker for i alt 50 innspill til de to programplanutkastene for "Bedre helse" og "God behandling". Alle kommentarene er nå tilgjengelige på nett.
04.09.15

Pågående GLOBVAC-utlysning av arrangementsstøtte avlyses

GLOBVAC-utlysningen av midler til arrangementsstøtte med frist 9. september 2015 avlyses, PhD-utlysningen vil fortsette med redusert ramme.
28.08.15

Ebola-vaksine i mediene

A-magasinet (Aftenposten) har nyhetsoppslag om arbeidet med å utvikle og utprøve den nye Ebola-vaksinen. GLOBVAC har bidratt til å finansiere utprøving av vaksinen.
03.08.15

Lovende Ebola-vaksine

Forskningsrådets program for global helse og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC) er med å finansiere utprøvingen av en ny ebola-vaksine. Ifølge foreløpige resultater publisert i det vitenskapelige tidsskriftet Lancet gir vaksinen full beskyttelse mot sykdommen.
30.06.15

Ønsker kommentarer til nye helseprogramplaner

To nye helseforskningsprogrammer, "Bedre helse" og "God behandling" skal starte opp i 2016. Forskningsrådet inviterer nå til en nettbasert kommentarrunde på basis av de nye programplanutkastene.
24.03.15

Nå omstrukturerer vi helseprogrammene

De to nye helseprogrammene "Bedre helse" og "God behandling" skal etter planen startes opp i 2016. Nylig ble også programstyret for det nye Store programmet "Gode og effektive tjenester" (HELSEVEL) oppnevnt.
12.03.15

GLOBVAC-konferansen 2015 - videoer tilgjengelige

Gikk du glipp av Forskningsrådets årlige konferanse for global helse- og vaksinasjonsforskning (GLOBVAC-konferansen) 16.-18. mars? Nå er opptakene fra plenumssesjonene lagt ut.
09.03.15

Ebola-vaksinestudie klar til oppstart i Guinea

Verdens helseorganisasjon (WHO), Helsedepartementet i Guinea, Leger uten Grenser, Epicentre og Nasjonalt folkehelseinstitutt starter en fase tre-studie i Guinea for å teste effekten av en forebyggende vaksine mot Ebola.
13.01.15

Homofile utelatt i hivforebygging

Homofili har vært ulovlig i Tanzania siden kolonitiden. Denne loven gjelder fortsatt, og i de første tretti årene av hivepidemien ble homofile nesten aldri nevnt i kampanjer for å forebygge hivsmitte. Nå står stadig flere homofile i Tanzania på barrikadene for å kjempe for homofiles helserettigheter.