Gå direkte til innhold

GLOBVAC (2012-2020) er en videreføring og utvidelse av forløperen under sammen navn (2006-2011). Programmets overordnede målsetting er å støtte forskning som kan bidra til vedvarende bedringer i helsetilstanden og utjevning av helseuliktheter for fattige mennesker i lav- og mellominntektsland.

Les mer om GLOBVAC

Nyheter

Flere nyheter

    Programmets prosjekter

    GLOBVAC har bevilget 502,29 mill kroner til 79 prosjekter i programperioden

    Se prosjektoversikten Se statistikken