Gå direkte til innhold

Programmets overordnede mål er å støtte forskning som kan bidra til vedvarende bedringer i helsetilstanden og utjevning av helseuliktheter for fattige mennesker i lav- og mellominntektsland. GLOBVAC (2012-2020) er en videreføring og utvidelse av programmet med samme navn (2006-2011).

Les mer om GLOBVAC

Nyheter

Flere nyheter