Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Brukermedvirkning

Brukermedvirkning er framhevet i nasjonale helse- og omsorgsplaner og i HelseOmsorg21-strategien for å øke treffsikkerheten i utforming og gjennomføring av tiltak. Brukermedvirkning i forskning betyr involvering av brukere i forskningsarbeidet,  beslutningsprosesser og i utforming av forskningsbehov og konkretisering av forskningsspørsmål. Målsettingen er mer relevant og nyttig forskning og innovasjon gjennom økt medvirkning og innflytelse fra brukere i prioritering, planlegging og gjennomføring av forskningen.

Det er viktig at brukerne av forskningsresultatene gis mulighet til innflytelse i prosesser og beslutninger som angår dem selv. Medvirkning fra ulike brukergrupper kan i tillegg bidra til bedre implementering av resultatene fra forskningen.

Brukere kan bidra med å:

  • identifisere aktuelle tema/problemstillinger hvor det er behov for forskning
  • identifisere faktorer som kan fremme/hindre deltagelse i prosjekter
  • bringe inn nye perspektiver i analyse og fortolkning av resultater
  • gi innspill om språkbruk, fremstillingsmåter og formidlingskanaler
  • formidle resultater i aktuelle miljøer
Publisert:
13.07.2016