Gå direkte til innhold

NORRUSS er et samfunnsvitenskapelig forskningsprogram om Nordområdene/ Arktis og Russland.
For programperioden 2017-2023 er også forskning på landene Ukraina, Georgia og Moldova inkludert.

Nyheter

Flere nyheter