Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

To store programmer avsluttet:

Genforskning og nanoteknologi oppsummerer ti års arbeid

Forskningsrådets to første store programmer er nettopp avsluttet. De to tiårige satsingene har gitt spennende resultater på nasjonalt viktige områder, som nå presenteres i to nye publikasjoner.

Store, nasjonale samarbeid og styrket kvalitet er noen av stikkordene når de to programmene Funksjonell genomforskning (FUGE) og Nanoteknologi og nye materialer (NANOMAT) oppsummerer resultatene sine. 

Nå presenterer begge programmene et bredt utvalg av resultatene i hver sin publikasjon (se pekere i høyere spalte).

Foto: Stein Johnsen/Samfoto Det er potensial for verdiskaping i satsingen på marin bioprospektering, med mål om å finne ukjente biomolekyler i havet. (Foto: Stein Johnsen/Samfoto) Da satsingene startet i 2002, var fagfeltene relativt nye i Norge. Forskningen var i stor grad fragmentert.

Gjennom ti år er det etablert internasjonalt konkurransedyktige forskningsgrupper på strategiske områder.

 
Teknologier for samfunnet
Bioteknologi er anvendelse av livsvitenskap, og FUGEs portefølje består av prosjekter innenfor feltene helse, marin bioteknologi og landbruk. For eksempel har ny kunnskap om årsaken til sykdommer gitt oss mer treffsikre medisiner og bedre helsetjenester.

Foto: Shutterstock Materialer med nye funksjoner danner grunnlag for fremtidens IKT-løsninger. (Foto: Shutterstock) Felles for de to teknologiene er at de har potensial til å bidra med å løse flere av vår tids globale utfordringer. De kalles derfor gjerne for muliggjørende teknologier som har fått og vil få ringvirkninger på mange samfunnsområder.

Nano- og materialteknologi bidrar på områder som miljøvennlig energi, bedre helse, teknologi for å håndtere miljøutfordringer og bærekraftig utnyttelse av naturressurser. For eksempel har utvikling av nye materialer gitt oss mer effektive solceller.

Nye tiårige satsinger
FUGE og NANOMAT er de første av Forskningsrådets sju store programmer som avsluttes.

Forskningsrådet viderefører satsingen på de to fagområdene i to nye store programmer, BIOTEK2021 og NANO2021.

De nye programmene skal videreutvikle fagområdene, samtidig som det vil legges økt vekt på å styrke samspillet mellom forskning og næringsliv slik at teknologiene kommer til anvendelse for bærekraftig verdiskaping i samfunnet.

Den endelige utformingen av programmenes satsingsområder legges i løpet av våren.

Skrevet av:
Karin Totland Spesialrådgiver 22 03 75 01 kt@forskningsradet.no
 

Legg igjen en kommentar


Captchabilde

 
Publisert:
08.03.2012
Sist oppdatert:
22.03.2012