Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Næringsliv

Ti prosent av FUGEs totale budsjett skal gå til næringslivsutvikling av bedrifter innen den norske bioteknologiindustrien. FUGE skal være med på å stimulere til en bærekraftig bioteknologiindustri i Norge.

Gjennom å støtte grunnforskingsprosjekter legger FUGE også et nødvendig fundament for god næringslivsutvikling.

FUGE har som første aktør i Norge også gjenomført en representativ undersøkelsen blant norske næringslivsledere om deres holdninger og forventninger til bioteknologi. Flesteparten av de spurte næringslivslederne mener bioteknologi i fremtiden vil bli like viktig for Norge, som olje og gass er i dag.

Se FUGEs næringslivsstrategi for 2007-2009 PDF - 79 KB


FUGEs virkemidler for å stimulere til en bærekraftig industri innen bioteknologifeltet i Norge utgjør følgende:

 • Brukerstyrte innovasjonsprosjekter (BIP):
  Brukerstyrte innovasjonsprosjekter skal støtte bioteknologibedrifter i oppstarts-fasen. Bedriften må selv bidra med minst 50 prosent av prosjektkostnadene, og det forutsettes at Skattefunnmidler er en del av den offentlige finansieringen. Hittil har FUGE gitt støtte til 23 norske bioteknologibedrifter, noe som tilsvarer støtte til 15 prosent av alle de norske bioteknologibedriftene.

 • Kompetanseprosjekter med brukermedvirkning (KMB):


  Bidra til langsiktig næringsrettet forskerutdanning og kompetanseoppbygging i forskningsmiljøene, innenfor faglige temaer med stor betydning for utviklingen av næringslivet i Norge.
 • Samarbeid med FORNY:
  FUGE gikk inn som medfinansiør av FORNYs verifiseringsmidler til bioteknologi-relaterte prosjekter i 2006. Les mer 

 • Samarbeid med Innovasjon Norge (Norbiobase)  Les mer

 • Norsk Biotekforum Les mer

Publisert:
27.06.2006
Sist oppdatert:
23.11.2010