Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Lenker

Nedenfor følger en oversikt over nyttige lenker til institusjoner, nettsider, tidsskrifter, artikler og rapporter relevant for funksjonell genomforskning og bioteknologi.


A


Arabidopsis
Arabidopsis ressursnettside. Arabidopsis thaliana er en av de viktigste modellplantene for funskjonelle plantegenomforskere.


B


BBC NEWS Science and Nature
BBC legger daglig ut nye artikler og kommentarer om forskning fra alle verdens hjørner.

Bioethics resources on the web
Et nettsted i regi av National Institute of Health (USA) med en stor samling bioetikk-linker

Biosociety
Et EU-nettsted som skal stimulere til samhandling mellom biotek-forskere og andre fagfolk, som samfunnsforskere, økonomer og etikere. Det skal også være et sted for informasjon og dialog for almennheten og politikere.

Bioteknologinemnda
Den norske regjeringens rådgivende organ i bioteknologispørsmål.  Driver også utstrakt debatt- og formidlingsaktivitet med eget blad:- Gen-i-alt.

Biotek Norge 2020
Foresight-prosjekt i regi av Norges forskninsgråd med fokus på bioteknologi. Foresight-prosjektet kulminerte i boken "leve av, leve med, leve for - vår bioteknologiske framtid" utgitt på Cappelen.

Bioteknologisenteret i Oslo (BiO)
Senteret er en del av Universitetet i Oslo med flere forskningsgrupper innen bio-teknologi, molekylærbiologi og bioinformatikk. Lokalisert i Forskningsparken.

Biotik
Et dansk nettsted for bioteknologi og bioetikk, drevet av den danske forbrugerstyrelsen.


C


CORDIS
Et nøkkelverktøy for alle som er involvert i EUs forskningsprogrammer.


D


De nasjonale forskningsetiske komiteer (NEM, NENT, NESH)


E


ELSA Sverige
Det svenske forskningsprogrammet for etiske, sosiale og juridiske aspekter av gen- og genomforskning.

EMBIO
Styringsgruppen for forskning innen molekylærbiologi, bioteknologi og bioinformatikk ved universitetet i Oslo.

Etikkprogrammet ved Universitetet i Oslo
Arrangerer forskerkurs, møter og seminarer, bla. om bioteknologi og etikk.

EMBL
European Molecular Biology Laboratory

EU

  • Cordis - Community Research & Development Information Service 
  • ERC - The European Research Council


F


forskning.no
forskning.no er Nordens største nettbaserte kanal for formidling fra norsk og internasjonal forskning. Har omtrent 400.000 unike treff i måneden.

forskning.se
Sveriges forskningskanal på nett.

Bladet Forskning
Forskningsrådets offisielle organ

Forskningsdagene
Nasjonal forskningsfstival som arrangeres årlig under ledelse av Forskningsrådet.

Forskningsrådet
På hjemmesiden ligger en lenkeliste til andre Forskningsrådskanaler.

fou.no
Lenker til det meste om FoU på nettet

Functionalgenomics
Hjemmesiden til the European Science Foundations program Integrated Approaches for Functional Genomics. Programmet er støttet av naturvitenskapelige og medisinske forskningsråd i 20 europeiske land.


G


Genia
En uavhengig nettavis med foukus på bioteknologi og genteknologi

Gensidene
Et populærvitenskapelig nettsted med informasjon om molekylærbiologi og genteknologi


K


kyst.no
Et organ for norsk fiskeoppdrett. Formidler masse forskningsstoff relevant for oppdrettsnæringen.


M


MABIT
Et næringsrettet FoU-program innen marin bioteknologi i Nord-Norge.

Marin bioprospektering – en kilde til ny og bærekraftig verdiskaping
Nasjonal strategi 2009

MedCoast Scandinavia
Et skandinavisk nettverk innen biomedisinsk forskning og næringsutvikling


N


Nasjonalt Etikknettverk
Nettsted for forskning og forskerutdanning i etikk

Nature
Nettsiden til ett av de mest prestisjefylte vitenskapelige tidsskriftene i verden.

Naturen
Populærvitenskapelig tidsskrift

New York Times Science
De beste forskningsjournalistikkartiklene i hele verden?
Sjekk også ut Health og Technology.

NTNUs nettsted i bioetikk
Nettstedet drives av Bioetisk forskergruppe ved NTNU. På sidene er samlet et omfattende bioetisk tekstmateriale, oversikt over bioetiske debatter og arrangementer, søkermotorer, bokomtaler og lenker til bioetiske institusjoner lokalt, nasjonalt og globalt.

Nysgjerrigper
Forskningsrådets formidling for barn

Norsk biokjemisk selskap (NBS)
Nettsidene til Norsk Biokjemisk Selskap. De gir ut bladet NBS-nytt som du kan laste ned herfra.

Norsk biotekforum
Forum for norske bioteknologibedrifter i regi av Næringslivets Hovedorganisasjon.

Nordisk komité for bioetik


O


OECD:


P


Patenstyret: Temasider om patentering av bioteknologi
Patentstyrets hovedoppgave er å behandle søknader om patenter, varemerke- og designregistreringer.
 

S


ScanBalt
ScanBalt er et nettverk av nettverk som vil jobbe for å promotere utviklingen av en ScanBalt BioRegion, som en global konkurrerende meta-bioregion.

SBE Science Nuggets
Vitenskapsmagasinet til National Science Foundation (USA)

Science
Nettsiden til et av de mest prestisjefylte vitenskapelige tidsskriftene i verden.

Swegene
Funksjonell genomforskningskonsortium i syd-vestre Sverige.

 

T


Tentakel
En nettavis fra svenske Vetenskapsrådet om emnet naturvitenskap og teknologi

The European Science Foundation
En organisasjon for å fremme europeisk vitenskap, bidrar til å skape møteplasser, diskusjon og samarbeid.

Tidsskrift for den norske legeforening


V


Vetenskapsrådet
Sveriges forskningsråd

Forska
Et tidsdkrift fra svenske Vetenskapsrådet om forskningsfinansiering, forskningspolitiske spørsmål og forskningsinformasjon.


W


Wallenberg Consortium North (WCN)
Svensk forskningskonsortium innen funksjonell genomforskning, finansiert av Knut and Alice Wallenberg Foundation (KAW)

 

Publisert:
16.03.2009
Sist oppdatert:
05.07.2011