Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Forskning

Her finner du informasjon om den forskningen som støttes av FUGE, samt info om tilgjengelige midler og litt om hvordan du kan søke om forskningsstøtte fra FUGE.

 

Tildeling:
FUGEs midler tildeles i henhold til gjeldende handlingsplan PDF - 261 KB .
De overordnede prinsipper tilsier at temaene medisin, helse og biologisk grunnforskning (inkludert bioinformatikk) skal støttes med like store andeler, det vil si opmtrent 30 prosent hver av FUGEs løpende budsjett.
Omtrent halvparten av FUGEs budsjett er rettet mot drifting og forskning ved de nasjonale teknologiplattformene.
I tillegg skal etiske og samfunnsmessige problemstillinger knyttet til bioteknologi støttes med 5 prosent. Midler kanalisert direkte til næringsutvikling skal utgjøre omtrent 10 prosent og vil hovedsakelig falle innenfor områdene marin og medisinsk forskning.

Støtte til ulike type prosjekter:
FUGEs midler fordeler seg over støtte til forskningsprosjekt, kompetanseprosjekt med brukermedvirkning (KMB) og brukerstyrte innovasjonsprosjekt (BIP).

Internasjonalt samarbeid:
Økt internasjonalt samarbeid er et viktig mål innen norsk forskning og FUGEs styre har derfor avsatt henholdsvis ni millioner kroner og tre millioner kroner for norske forskeres deltagelse i ERA-nett innen Systembiologi i mikroorganismer og plantegenomforskning.

FUGEs budsjett:
FUGEs antatt totale inntekter for perioden 2002 - 2012 er vist i denne nedlastbare tabellen PDF - 16 KB .  Den er utarbeidet under forutsetning av nullvekstbudsjetter, at avkastningen fra Forskningsfondet blir som forutsatt og at Kunnskapsdepartementet viderefører sin bevilgning. Oppdatert pr. 1. juli 2006.


UTLYSNINGER

Utlysninger fra FUGE blir publisert på Forskningsrådets hjemmeside under Utlysninger/FUGE, og gjøres også kjent på FUGEs hjemmeside.


SØKNADSSTATUS

Søknadsstatus for innsendte søknader kan du få via Forskningsrådets nettside under Søknadsstatus.

FUGE legger også jevnlig ut informasjon om hvor i søknadsbehandlingen vi har kommet. Informasjonen legges ut som artikler på forsiden til FUGE.


Publisert:
18.11.2008
Sist oppdatert:
03.01.2007