Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

FUGE i regionene

FUGE er organisert i fire regioner. Regionale FUGE-utvalg arbeider for å samordne og videreutvikle aktiviteten innen funksjonell genomforskning i regionene.

FUGE-utvalg i Tromsø, Trondheim, Bergen og Oslo organiserer og integrerer universitetene, forskningsinstitutter og næringsliv på de fagområdene som er relevante for funksjonell genomforskning.

Ill.: J. Solberg Det regionale samarbeidet skal bidra til kompetanseoppbygging, omstilling i forskningssystemet, koblinger mellom akademia og næringsliv samt internasjonal posisjonering. Regionene er i nær dialog og viktige samarbeidspartnere for FUGEs styre.

Hver region har sin egen styringsgruppe med medlemmer fra ulike institusjoner som deltar i FUGE, først og fremst universiteter og vitenskapelige høyskoler. Samarbeidet i regionene er tilpasset lokale behov og utfordringer og ser derfor forskjellig ut i de ulike landsdelene.


FUGE region Nord-Norge

Leder for styringsgruppen: Jarle Aarbakke, rektor ved Universitetet i Tromsø

I Tromsø er det opprettet en regional faggruppe for FUGE i Nord-Norge, bestående av representanter fra Universitetet i Tromsø, Fiskeriforskning, Høgskolen i Bodø og Universitetssykehuset Nord-Norge.

Leder for faggruppen: Ruth Paulssen, professor medisinsk fakultet, UiT

FUGE region Midt-Norge

Leder for styringsgruppen 2008-2011: Åse Krøkje, NTNU

I Trondheim har FUGE Midt-Norge etablert en regional FUGE-komité med forskningsmessig orientering og tyngde med representanter fra ulike fagmiljø ved NTNU, SINTEF, St. Olavs Hospital HF, Norsk institutt for naturforskning (NINA) og næringslivet.

Leder for fagkomiteen: Magne Børset, NTNU

Det er i tillegg en koordinator som organiserer og administrerer all FUGE aktivitet i Midt-Norge. Koordinator FUGE Midt-Norge: Janne Østvang, NTNU

FUGE region Vest-Norge

I Bergen har FUGE Vest etablert et Planutvalg for funksjonell genomforskning, med medlemmer fra Universitetet i Bergen, Sarssenteret, Helse Bergen - Haukeland Universitetssykehus, Havforskningsinstituttet, marint næringsliv og Universitetet i Stavanger.

Leder for Planutvalget: Professor Inge Jonassen, Universitetet i Bergen

FUGE region Øst-Norge

Leder for styringsgruppen: Odd Stokke Gabrielsen

Universitetet i Oslo har opprettet en styringsgruppe for molekylærbiololgi, bioteknologi og bioinformatikk under navnet EMBIO, som koordinerer FUGE-forskningen ved universitetet. De andre institusjonene i regionen har faste medlemmer i styringsgruppen for sikre god koordinering. Miljøene på UMB og NVH er inkludert i det regionale samarbeidet.

Skrevet av:
Nora clausen
Publisert:
17.09.2009