Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Søk internasjonalt

Det finnes en rekke internasjonale finansieringsordninger for grunnforskningsprosjekter Du kan lese om en del av dem på Forskningsrådets nettsider om finansiering av internasjonalt forskningssamarbeid. I tillegg har vi listet opp noen her:

Program Navn og lenke Beskrivelse
European Research Council (ERC) Starting Grants For forskere 2-7 år etter fullført PhD, innen alle fagområder
Consolidator Grants 
 
For forskere 7-12 år etter fullført PhD, innen alle fagområder

Advanced Grants 

For etablerte forskere innen alle fagområder
Marie Sklodowska-Curie Actions (MSCA)

Innovative Training Networks (INT)

For forskere i alle stadier av sin karriere fra alle nasjoner

Individual Fellowships (IF)
Doktorgradsutdanning etc.
Research and Innovation Staff Exchange (RISE) Støtte til erfarne forskere for internasjonal og intersektoriell mobilitet. Internasjonal og intersektorielt samarbeid gjennom utveksling av ansatte
 
Co-funding of regional, national and international programmes (COFUND) Samfinansiering av regionale, nasjonale og internasjonale programmer på doktorgrads-, postdoktornivå
Human Frontier Science Program (HFSP)

 

Alle: for forskning knyttet til biologiske fag

  Research Grants  
  Program grants Forskningsprosjekt med forskere i ulike stadier i karrieren
  Young Investigators' Grants  Forskningsprosjekt hvor alle forskerne har fått sin egen forskningsgruppe/lab i løpet av de siste fem årene
 

Postdoctoral Fellowships

Treårig stipend hvorav minst to år må tilbringes utenlands

European Cooperation in Science and Technology (COST)

COST

Forskningsrådets nettsider om COST

Finansierer forskernettverk hvor minst fem COST-medlemsland er med

Humanities in the European Research Area (HERA) HERA Prosjekter innen humanistiske fag som involverer samarbeid med minst tre av medlemslandene
European University Institute (EUI) i Firenze

EUI

Forskningsrådets nettsider om EUI og utlysning

Doktorgradsstipend innenfor historie, rettsvitenskap, sosiologi/statsvitenskap og økonomi.

Det europeiske molekylærbiologiske laboratoriet
(EMBL) 

International PhD programme

EMBL - Det europeiske molebylærbiologiske laboratoriet

Doktorgradstipend innenfor molekylærbiologi
Interdiciplinary Postdoctoral Programme Postdok-stillinger innenfor molekylærbiologiske og tilstøtende/overlappende fagdisipliner -
tverrfaglige forskningsprosjekter 
Postdoctoral programme Postdoktorstillinger innenfor molekylærbiologi
Conferences and courses Du kan søke på siden og melde deg på.

Den europeiske organisasjonen for molekylærbiologisk forskning
(EMBO) 

Fellowships Postdok-stipender, fremragende talenter innenfor molekylærbiologisk forskning   
Young Investigator Forskningsfinansiering til fremragende unge forskere, molekylærbiologisk forskning
Courses and Workshops Aktiviteter som fremmer kunnskapsutveksling innenfor molekylærbiologi

 

 

Skrevet av:
Heidi Roggen Seniorrådgiver +4722037406 hero@forskningsradet.no
Publisert:
30.03.2010
Sist oppdatert:
25.04.2018