Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Søknadstyper

Det er følgende søknadstyper i FRIPRO:

Les om hver av søknadstypene lenger ned på denne siden.

Merk: Søknadstypen Personlig postdoktorstipend ble utlyst for siste gang i FRIPRO våren 2014. FRIPRO Toppforsk ble utlyst våren 2015 og 2017. Det er ikke planlagt å utlyse midler til disse søknadstypene igjen.

Hver søknadstype har ulike formål og er rettet mot ulike grupper søkere. Søknadstypene Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend har forskningen og forskeren i fokus. Prosjektene varierer i størrelse, er rettet inn mot ulike trinn i en forskers karriere, og har en varighet på inntil seks år. Utenlandsstipend og Prosjektetableringsstøtte skiller seg fra de andre søknadstypene ved at støttebeløpet er langt lavere og at de ikke er separate forskningsprosjekter.

Felles for de tre første søknadstypene er at prosjektene må ha svært høy vitenskapelig kvalitet for å nå opp i konkurransen om støtte. Ideen bak prosjektet ditt må være veldig god, men den må også være godt gjennomtenkt og beskrevet, også når det gjelder den praktiske og økonomiske gjennomføringen av prosjektet. Prosjektene kan være fagspesifikke eller tverrfaglige, og prosjektlederen og de andre i prosjektgruppen må ha kompetansen og erfaringen til å kunne gjennomføre prosjektet på en svært god måte.

Forskningsrådet ønsker å støtte den dristige forskningen, og det gjelder i særlig grad i FRIPRO. Dristige og nyskapende prosjekter tør å satse, er kreative og ukonvensjonelle, og har potensial til å endre den vitenskapelige innsikten innen sitt forskningsområde i vesentlig grad.

Forskerprosjekt

Søknadstypen Forskerprosjekt er rettet mot etablerte forskere. For å nå opp i denne søknadstypen, må prosjektlederen og prosjektgruppen være spesielt dyktige, ha gode merittlister, og være blant de beste i sitt forskningsfelt.

Korte fakta om Forskerprosjekt

 • For etablerte forskere.
 • Du må ha en godkjent doktorgrad eller ha oppnådd førstestillingskompetanse før søknadsfristen for å kunne være prosjektleder.
 • Prosjektleder og -gruppe i internasjonal forskningsfront.
 • Søknadsbeløp: 4-12 millioner kroner.
 • Prosjektperiode: 3-6 år.
 • Du kan søke om lønnsmidler til stillinger (PhD, postdoktor, forsker, tekniker) og driftsmidler (forbruksmateriell, reiser, konferanseavgift, avskrivning av utstyr, analyser etc.).
 • Lav innvilgelsesprosent: 5-10 prosent de siste årene.

Les utlysningen for mer informasjon om denne søknadstypen.

Unge forskertalenter

Søknadstypen Unge forskertalenter retter seg mot forskere som er tidlig i sin forskerkarriere. En typisk prosjektleder for et Unge forskertalenter-prosjekt har hatt en periode som postdoktorstipendiat og/eller hatt en forskerstilling etter endt doktorgrad. Han/hun har markert seg med særskilte talenter som doktorgrads- og postdoktorstipendiat/forsker. Som prosjektleder for en Unge forskertalenter-søknad kan du ha en fast forskerstilling som f.eks. førsteamanuensis, eller du kan være uten en stilling ved en forskningsorganisasjon når du søker. For å kunne nå opp i konkurransen om støtte i denne søknadstypen, må det komme tydelig fram at du har et særlig høyt potensial for å lykkes som selvstendig forsker, veileder og prosjektleder.

Korte fakta om Unge forskertalenter

 • For forskere tidlig i karrieren.
 • Du kan være prosjektleder for en søknad hvis det ved søknadsfristen er minst to år og mindre enn syv år siden disputasdato for godkjent doktorgrad. 
 • Prosjektlederen må være yngre enn 40 år ved søknadsfristen.
 • Søknadsbeløp: 4-8 millioner kroner.
 • Prosjektperiode: 3-4 år.
 • Du kan søke om lønnsmidler til stillinger (PhD, postdoktor, forsker, tekniker) og driftsmidler (forbruksmateriell, reiser, konferanseavgift, avskrivning av utstyr, analyser etc.).
 • Lav innvilgelsesprosent: 5-10 prosent de siste årene.

Les utlysningen for mer informasjon om denne søknadstypen.

Mobilitetsstipend

Søknadstypen Mobilitetsstipend er rettet mot forskere som nylig har disputert eller snart skal disputere. Mobilitetsstipend er for forskere som skal tilbringe to år ved en forskningsorganisasjon i utlandet og det siste året ved en forskningsorganisasjon i Norge. Du kan søke om støtte til egen lønn, flyttekostnader og noen driftsmidler. 

Korte fakta om Mobilitetsstipend

 • For forskere tidlig i karrieren.
 • Du kan være prosjektleder for en søknad hvis det ved søknadsfristen er mindre enn syv år siden disputasdato for godkjent doktorgrad. Du må ha levert avhandlingen innen 1. november det året du søker og ha godkjent doktorgrad før prosjektstart.
 • Søknadsbeløp: 3,0-3,9 millioner kroner.
 • Du kan søke om lønnsmidler til egen stilling og driftsmidler (forbruksmateriell, reiser, konferanseavgift, leie/bruk av utstyr, analyser etc.).
 • Prosjektperiode: tre år – to år i utlandet og ett år i Norge.
 • En norsk organisasjon har arbeidsgiveransvaret i hele perioden.
 • Innvilgelsesprosent: 15-20 prosent tidligere år.

Les utlysningen for mer informasjon om denne søknadstypen.

Utenlandsstipend

Utenlandsstipend skal bidra til at flere stipendiater og prosjektledere for Unge forskertalenter-prosjekter tar et forskningsopphold ved en utenlandsk organisasjon i løpet av stipend-/prosjektperioden sin. Man kan få støtte til ett eller flere utenlandsopphold. Hvert opphold må vare minst 3 måneder, og FRIPRO gir utenlandsstipend for maksimalt 12 måneder til sammen. Et utenlandsopphold kan deles opp i kortere perioder hvis forskeren har barn under eller i skolepliktig alder, med inntil én hjemreise per to fulle måneder utenlandsoppholdet varer.

Søk om Utenlandsstipend til stipendiater etter de er ansatt i prosjektet, ikke som en del av hovedprosjektsøknaden (Forskerprosjekt eller Unge forskertalenter). Det er fortsatt mulig å beskrive planlagte utenlandsopphold i hovedprosjektsøknaden, uten å inkludere budsjett til disse.

Prosjekteiere for prosjekter som ble innvilget etter å ha sendt inn søknad i 2017 eller senere, skal bruke Forskningsrådets fellesutlysning for utenlandsstipend for å søke om utenlandsstipend til PhD- og postdoktorstipendiater i prosjektet.

Korte fakta om Utenlandsstipend

 • Tildeles kun til stipendiater finansiert av Forskningsrådet i pågående FRIPRO-prosjekter og prosjektledere for Unge forskertalenter-prosjekter i FRIPRO.
 • Prosjektleder for FRIPRO-prosjektet søker på vegne av stipendiaten.
 • Faste satser per måned. Man kan få utenlandsstipend for 3-12 måneder.
 • Løpende søknadsfrist (du kan sende inn søknad hele året).
 • Kort behandlingstid (normalt 4-6 uker).
 • Søknader innvilges normalt dersom de formelle kravene er oppfylt.

Les utlysningen for mer informasjon om denne søknadstypen.

 

Prosjektetableringsstøtte for ny søknad til ERC

Prosjektetableringsstøtte tildeles forskere som har søkt ERC og gått videre til trinn 2, men som likevel ikke fikk innvilget søknaden sin.

Korte fakta om Prosjektetableringsstøtte for ny søknad til ERC

 • Støtte til å forbedre søknader til ERC, for søkere som har kommet til trinn 2 uten å få bevilgning. Du må sende inn ny søknad til ERC senest 2 år etter at du sendte inn søknaden som kom til trinn 2.
 • Søknadsbeløp: inntil 500 000 kroner.
 • Du kan søke om tiltak som bidrar til å forbedre søknaden (f.eks. lønn til prosjektleder, direkteutgifter til eksperimenter eller innhenting av data, reise og konferanseutgifter for prosjektleder).
 • Løpende søknadsfrist (du kan sende inn søknad hele året).
 • Kort behandlingstid (normalt 4-6 uker).
 • Søknader innvilges normalt dersom de formelle kravene er oppfylt.

Les mer om økonomisk støtte til å sende ny ERC-søknad. Dersom du ikke har søkt ERC tidligere så kan du få støtte gjennom Forskningsrådets andre støtteordninger for Horisont 2020.

Les utlysningen for mer informasjon om søknadstypen.

 

Les videre om Er du kvalifisert til å søke?

Skrevet av:
Heidi Roggen Seniorrådgiver +4722037406 hero@forskningsradet.no
Publisert:
03.12.2013
Sist oppdatert:
15.01.2019