Gå direkte til innhold

Om FRIPRO

FRIPRO er en åpen, nasjonal konkurransearena som favner alle fag. Den skal fremme vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront, dristig og nyskapende forskning, karriere for unge forskertalenter og mobilitet for forskere tidlig i sin karriere.

Ny viten oppstår ofte på uventede måter og på områder det er umulig å forutsi. Derfor er fri forskning som favner bredt, en forutsetning for all annen forskning. Det er også en forutsetning for fremtidig næringsutvikling og for politikkutforming. FRIPRO skal bidra til å styrke vår nasjonale kunnskapsberedskap ved å støtte denne typen forskning.

FRIPRO er en åpen konkurransearena for alle fag og disipliner, der det ikke legges tematiske føringer eller settes krav om anvendelse og umiddelbar nytteverdi.

Konkurransen i FRIPRO er hard, og kun de beste forskerne med spesielt gode prosjekter og svært godt skrevne søknader har mulighet til å nå opp.

Visjon: Kvalitet, dristighet og fornyelse i forskningen

FRIPRO skal fremme

 • vitenskapelig kvalitet i internasjonal forskningsfront
 • dristig og nyskapende forskning
 • karriere for unge forskertalenter

FRIPRO skal få frem forskning av høy vitenskapelig kvalitet. I tillegg ønsker vi å trekke fram dristige prosjekter som kan gi en fornyelse i forskningen. FRIPRO skal ikke støtte videreføring av pågående prosjekter med liten grad av fornyelse, selv om forskningen som sådan har god kvalitet og er godt begrunnet.

FRIPRO skal også støtte forskerkarrierer for unge forskere og mobilitet for forskere tidlig i sin karriere.

Hvem er midlene rettet mot?

Målgruppen for FRIPRO er spesielt dyktige forskere i ulike stadier av forskerkarrieren, med de beste forskningsideene.

Korte fakta om FRIPRO

 • FRIPRO har følgende søknadstyper: forskerprosjekt, unge forskertalenter, FRIPRO mobilitetsstipend, utenlandsstipend, arrangementsstøtte og prosjektetableringsstøtte for ny søknad til ERC.​ Forskerprosjekt, unge forskertalenter, FRIPRO mobilitetsstipend og arrangementsstøtte har søknadsfrist i april hvert år, med tildeling i desember samme år.
 • FRIPRO Toppforsk ble utlyst i 2015 og 2017, med søknadsfrist i mai. Det er ikke planlagt å lyse ut midler til denne søknadstypen igjen.
 • Utenlandsstipend har løpende søknadsfrist. Som prosjektleder for et FRIPRO-prosjekt kan du derfor når som helst søke om dette. Utenlandsstipend tildeles kun til stipendiater finansiert av Forskningsrådet i pågående FRIPRO-prosjekter og til prosjektledere for pågående unge forskertalenter-prosjekter i FRIPRO. Prosjekteiere for FRIPRO-prosjekter som ble innvilget etter å ha sendt inn en søknad i 2017 eller senere, skal bruke Forskningsrådets fellesutlysning for utenlandsstipend for å søke om utenlandsstipend til stipendiater i prosjektet.
 • Prosjektetableringsstøtte for ny søknad til ERC har løpende søknadsfrist. Prosjektledere som har søkt om Starting Grant, Consolidator Grant eller Advanced Grant fra ERC og har kommet til trinn 2, men likevel ikke fått innvilget søknaden sin, kan søke FRIPRO om støtte til å forbedre søknaden sin.
 • Innvilgelsesprosenten pleier å ligge mellom 5 og 15 % for forskningsprosjektene (forskerprosjekt og unge forskertalenter).
 • Formelt sett er det en forskningsorganisasjon som sender inn en søknad til FRIPRO. Godkjente forskningsorganisasjoner er universiteter, høgskoler, forskningsinstitutter og andre forskningsorganisasjoner med offentlig finansiering: Definisjon av forskningsorganisasjon PDF - 708 KB . Disse organisasjonene kan benytte alle søknadstyper. Bedrifter kan søke om prosjektetableringsstøtte for ny søknad til ERC.
 • FRIPRO er delt inn i tre aktiviteter fordelt på fagområder: FRIHUMSAM, FRIMEDBIO og FRINATEK. Når du skal sende inn en søknad til FRIPRO, må du velge hvilken aktivitet du skal sende søknaden til.

Midler med spesielle føringer

I tillegg til FRIPROs årlige budsjett, er følgende midler til prosjekter eller internasjonalt samarbeid knyttet til FRIPROs utlysninger:

 • Klimaforlik-midler: Som et resultat av Klimaforliket i Stortinget, inngår det i de årlige FRINATEK-utlysningene midler til grunnforskningsprosjekter innenfor feltet fornybar energi og fangst og lagring av karbondioksid. Midlene er tilgjengelige for søknader om forskerprosjekt, unge forskertalenter og ​FRIPRO mobilitetsstipend.
 • IKTPLUSS-midler: Forskningsrådets IKT-satsing IKTPLUSS finansierer søknader relatert til IKT. Les mer om ordningen i de årlige FRINATEK-utlysningene. Midlene er tilgjengelige for søknader om forskerprosjekt og unge forskertalenter.
 • Luxembourg-samarbeid: Norges forskningsråd og Luxembourgs forskningsråd (FNR) har signert en intensjonsavtale som innebærer at FNR vil dekke kostnader for samarbeidspartnere i Luxembourg som inngår i FRIPRO-prosjekter. Midlene er tilgjengelige for søknader om forskerprosjekt og unge forskertalenter. Les mer om avtalen.

​Nyheter

Gå til vårt nyhetsarkiv for å lese FRIPRO-nyheter.

Skrevet av:
Heidi Roggen Seniorrådgiver +4722037406 hero@forskningsradet.no
Publisert:
02.12.2013
Sist oppdatert:
09.04.2018