Gå direkte til innhold

Nye COST-forskernettverk

Norske forskere har mulighet til å melde seg på 40 nye COST-nettverk som starter i år, de fleste i løpet av sommeren.

– COST er helt unikt i den forstand at det oppretter nettverk innenfor absolutt alle fagområder, sier Trude Dypvik i Forskningsrådet. Du kan kontakte henne hvis du er interessert i å delta. Mange norske deltagere erfarer at deltagelse fører til større internasjonalt nettverk, mer forskningssamarbeid og søknader til Horisont 2020. (Foto: Thomas Keilmann)

Stadig flere norske forskere deltar i nettverkene i regi av European Cooperation in Science and Technology. Nettverkene dannes rundt konkrete problemstillinger ("actions") som COST har godkjent etter en årlig søknadsfrist.

Du finner oversikt over de nye nettverkene på COSTs nettsted, eller kan laste ned pdf til høyre på denne siden.

Det er avgjørende å være med i COST-nettverk for å bli med i gode konsortier bak søknader til EUs rammeprogram Horisont 2020, mener noen av de norske deltagerne vi har spurt i en undersøkelse. Nettverkene fører i mange tilfeller til én eller flere prosjektsøknader til Horisont 2020.

– Særlig forskere tidlig i karrieren kan ha nytte av å delta i COST-nettverk. Det er en god inngang til internasjonalt samarbeid og en mulighet for å utvikle et personlig faglig nettverk som kan åpne mange dører, sier seniorrådgiver Trude Dypvik i Forskningsrådet.

Alle fagområder

– COST er helt unikt i den forstand at det oppretter nettverk innenfor absolutt alle fagområder. Du vil kunne søke om å opprette et nettverk, eller finne et nettverk å delta i, uansett hvilken disiplin du jobber innenfor. Ta gjerne kontakt med meg hvis du er interessert i å delta! oppfordrer Dypvik.

Problemstillingene de nye nettverkene skal jobbe med fordeler seg på naturvitenskap (41 prosent), medisin og helse (19 prosent), teknologi (17 prosent), samfunnsvitenskap (14 prosent), landsbruksvitenskap (7 prosent) og humaniora (3 prosent).

Nesten halvparten av de nye aksjonene har kvinnelig leder (46 prosent). Små og mellomstore bedrifter (SMB-er) og industri deltar i en tredel av nettverkene. 

Deltagelse fører til mer samarbeid

COST finansierer aktiviteter i nettverket. Deltagerne bringer inn sin egen forskning, som må være finansiert fra andre kilder. Det gis støtte til møter i nettverket, gjerne med tilknyttede seminarer eller konferanser, samt sommerskoler og korte forskningsopphold.

I dag er det norske deltagere i 85 prosent av nettverkene som er satt i gang (altså ikke medregnet de nye som starter opp i år) og fremdeles pågår. Flere norske deltagere har vært med i mer enn ett COST-nettverk. Hele sju av ti svarer i undersøkelsen blant norske deltagere i nettverk som nylig er avsluttet, at de har samarbeidet med en eller flere av de andre deltagere før. En av fem er enten i gang med eller har søkt om videreføring av nettverket (ny COST-aksjon), mens 16 prosent har planer om det.

Vel 30 prosent svarer at de kjenner til at nettverket de deltar i, enten er i gang med et Horisont 2020-prosjekt, har søkt eller planlegger å søke. Nesten fire av ti svarer at de selv er i gang med et eller flere Horisont 2020-prosjekt sammen med andre i nettverket, eller planlegger Horisont 2020-søknad.

30 prosent svarer at deltagelsen i COST-nettverk har gitt tilgang til samarbeidspartnere som de kan søke Horisont 2020-prosjekt sammen med, mens 13 prosent mener COST-deltagelsen har vært avgjørende for å bli med i gode konsortier.

Se også Deltok i COST og ble forsker. Intervju med Lone Ross Gobakken, ph.d., om å delta i COST-nettverk.

Se eventuelt også Har for første gang konkurrert seg til over to prosent fra Horisont 2020

Skrevet av:
Brita Skuland Seniorrådgiver +47 22 03 75 02 bsk@forskningsradet.no
Publisert:
02.05.2018
Sist oppdatert:
13.06.2018