Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Fri prosjektstøtte: 264 millioner til 35 prosjekter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap for 2017

Resultatet for forskerprosjekt, unge forskertalenter, FRIPRO mobilitetsstipend og arrangementsstøtte er nå klart. Fagkomiteen for humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM) tildeler 264 millioner kroner til 35 prosjekter.

Prosjektene som har fått finansiering, starter i 2017. De har et budsjett på mellom tre og ti millioner kroner og en prosjektperiode på tre til fire år. Med denne tildelingen blir ca. 10 prosent av beløpet det er søkt om innvilget.

Behandlede og innvilgede søknader
Fagkomiteen for FRIHUMSAM hadde 318 søknader om forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend til behandling, med et samlet søkt beløp på 2,6 milliarder kroner. Komiteen har innvilget 35 søknader. Tabellen under viser fordelingen på søknadstyper og kvinnelige og mannlige prosjektledere.

Søknadstype Ant. søknader behandlet Søknader innvilget
tot. kvinne mann tot. kvinne mann
ant. % ant. % ant. %
Forsker-prosjekt 205 87 118 17 8 7 8 10 8
Unge forskertalenter 89 42 47 13 15 5 12 8 17
Mobilitets-stipend 24 15 9 5 21 4 26 1 11
Totalt 318 144 174 35 11 16 11 19 11

 

I tillegg ble det behandlet 18 søknader om arrangementsstøtte, og alle ble innvilget.

Svar på søknad
Svarbrev vil bli sendt til alle søkerinstitusjoner i løpet av de nærmeste ukene, sammen med den faglige vurderingen av søknaden.

Søknadsbehandlingen
Søknadene om forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend er faglig vurdert i ett av totalt 15 internasjonale ekspertpaneler. Panelet har også rangert de beste søknadene. I praksis er det kun søknader som har fått karakter 6 eller 7 som er aktuelle for bevilgning.

En oversikt over panelenes sammensetning finnes på www.forskningsradet.no  > Søk om midler > Søknadsinformasjon > Søknadsbehandling > Fagekspert.

Prosjektledere for unge forskertalenter som både oppnådde de høyeste karakterene og var blant de høyest rangerte av ekspertpanelene, ble intervjuet av fagkomiteen.

I sin endelige utvelgelse av søknader, har komiteen basert seg på ekspertpanelenes vurderinger og rangering av søknadene, og særlig tatt hensyn til vurderingen av vitenskapelig kvalitet samt dristighet og faglig fornyelse. Komiteen har også tatt hensyn til de øvrige føringene i utlysningene.

For unge forskertalenter ble også intervjuene lagt til grunn ved utvelgelsen. Formålet med intervjuet var å få et bedre grunnlag for å vurdere prosjektleders faglige selvstendighet og modenhet samt potensiale som forskningsleder.

For søknadstypene forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend var karakterfordelingen samlet sett slik:

Totalt fikk 31 prosent av søknadene om forskerprosjekt, unge forskertalenter og FRIPRO mobilitetsstipend karakteren 6 eller 7. Av disse kunne om lag 35 prosent finansieres gjennom FRIHUMSAMs budsjett.

Se også FRIPROs nettsider for en nærmere beskrivelse av søknadsbehandlingen.

Fagkomiteen som har det overordnede ansvar for søknadsbehandlingen, hadde følgende sammensetning:

 • Professor Narve Fulsås, Institutt for historie og religionsvitenskap, Norges arktiske universitet – UiT, leder
 • Professor Gunnar Andersson, Sociologiska institutionen, Stockholms universitet
 • Professor Lars-Erik Borge, Institutt for samfunnsøkonomi, Norges teknisk-naturvitenskapelige universitet
 • Professor Kersti Börjars, School of Arts, Languages and Cultures, The University of Manchester
 • Professor/museumsdirektør Håkon Glørstad, Kulturhistorisk museum, Universitetet i Oslo
 • Forsker I Hilde Lidén, Institutt for samfunnsforskning
 • Professor Sten Runar Ludvigsen, Institutt for pedagogikk, Universitetet i Oslo
 • Professor Gro Bjørnerud Mo, Institutt for litteratur, områdestudier og europeiske språk, Universitetet i Oslo
 • Professor Lise Rakner, Institutt for sammenliknende politikk, Universitetet i Bergen
 • Professor/direktør Leif Stenberg, Centrum för Mellanösternstudier, Lunds universitet
 • Professor Eva-Maria Svensson, Juridiska institutionen, Göterborgs universitet

 

 

Skrevet av:
Publisert:
09.12.2016
Sist oppdatert:
14.12.2016