Gå direkte til innhold

Endringer i årets FRIPRO-utlysning

Søknadsfristen for FRIPRO er 25. mai. Rammene for søknadsbeløpet til forskerprosjekt og unge forskertalenter økes i år. Det er også gjort andre endringer for unge forskertalenter.

Nå kan du lese utlysningsteksten, og fra 13. april kan du opprette en søknad.

FRIPRO lyser ut forskningsmidler innenfor tre fagområder:

I år blir følgende søknadstyper utlyst: forskerprosjekt, unge forskertalenter, FRIPRO mobilitetsstipend og arrangementsstøtte.

Økt ramme for søknadsbeløpet

For søknadstypen forskerprosjekt er rammen for søknadsbeløpet økt fra 3-9 millioner kroner til 5-10 millioner kroner. For unge forskertalenter er rammen økt fra 3-7 millioner kroner til 4-8 millioner kroner.

Krav til arbeidsinnsats for unge forskertalenter

FRIPRO stiller nå krav til prosjektleders arbeidsinnsats for unge forskertalenter. Ansatte i førstestillinger i universitets- og høyskolesektoren må bruke minst 25 prosent av arbeidstiden på FRIPRO-prosjektet. Ansatte i forskerstillinger må bruke minst 50 prosent av arbeidstiden på prosjektet.

– Ansatte i førstestillinger i UH-sektoren har en stor del av arbeidstiden knyttet til undervisning. Derfor setter vi et lavere krav for denne gruppen enn for de som er ansatt i forskerstillinger, sier Hilde Jerkø, avdelingsdirektør i Forskningsrådet.

Intervjuer av unge forskertalenter

(Illustrasjonsfoto: Shutterstock) Intervjuer innføres nå i FRIPRO i behandlingen av søknader til unge forskertalenter. Fagkomiteene skal foreta intervjuene av prosjektledere for søknader som er aktuelle for bevilgning. Intervjuene vil foregå i forbindelse med komiteenes bevilgningsmøter i slutten av november.

– Vi innfører intervjuer etter modell fra Det europeiske forskningsrådet ERC. Slik kan fagkomiteene få et bedre bilde av søkerens egnethet som forsker og fremtidig forskningsleder, sier Jerkø.

Utenlandsstipend

Utenlandsopphold er viktig i forskeres karriereutvikling. I FRIPRO er det en løpende utlysning av personlig utenlandsstipend for doktor- og postdoktorstipendiater som lønnes av FRIPRO-prosjekter. Denne ordningen utvides nå til også å omfatte prosjektledere for unge forskertalenter-prosjekter.
 

Skrevet av:
Christian Lund Spesialrådgiver 22 03 73 40 clu@forskningsradet.no
Publisert:
17.03.2016
Sist oppdatert:
13.09.2016