Gå direkte til innhold

300 millioner kroner til Unge forskertalenter

Kunnskapsdepartementet legger 50 millioner kroner på bordet til Forskningsrådets satsing Unge forskertalenter og utløser dermed samme beløp fra de åtte universitetene. Fellesløftet betyr en økt satsing på 300 millioner kroner over tre år til de beste av de unge forskerne i Norge.

Administrerende direktør Arvid Hallén Administrerende direktør Arvid Hallén (Foto: Einar Aas, Scanpix) - Dette er et nytt stort løft for Forskningsrådets Frie prosjektstøtte (FRIPRO) og en betydelig håndsrekning til de unge, talentfulle forskerne, sier en svært fornøyd administrerende direktør i Forskningsrådet, Arvid Hallén. Tildelingen er i tråd med Forskningsrådets budsjettforslag for 2014, og Hallén er glad for den tydelige prioriteringen som Regjeringen her gjør med å investere i unge forskere og for universitetenes klare vilje til å følge opp med egne midler.

Til sammen 359 forskere søkte om midler gjennom den nye satsingen Unge forskertalenter i 2013. Med 300 millioner kroner, kan over 40 av disse prosjektene kan realiseres. Og tallet blir enda høyere, ettersom flere unge forskere både fra universitetene og institusjoner som ikke er med i Fellesløftet vil få finansiering over det ordinære FRIPRO-budsjettet.

Skaper gode utdanningsinstitusjoner

Ved å gi de mest lovende av de unge forskerne våre midler og mulighet til å etablere sine egne forskergrupper og utvikle sine egne forskningsideer på et tidlig tidspunkt i karrieren, håper Forskningsrådet å få enda flere dyktige, unge forskere til å velge Akademia som en karrierevei. Det vil i sin tur styrke den forskningsbaserte undervisningen ved institusjonene som i tillegg til å forske, også har ansvar for å utdanne nye generasjoner av arbeidstakere.

- Ved å gi de unge forskerne muligheter til å følge opp sine egen idéer vil man også legge til rette for mer fornyelse og dristighet i forskningen, tror Hallén.

Lavere terskel for de unge

Kunnskapsminister Kristin Halvorsen. Kunnskapsminister Kristin Halvorsen. - Vi vil gjøre terskelen lavere for de unge forskerne, slik at de får sjansen til å utvikle sine egne idéer, arbeide selvstendig og skaffe seg ledererfaring mens de enda er tidlig i sin forskerkarriere, sier kunnskapsminister Kristin Halvorsen.
- Sammen med de 60 stipendiatstillingene Regjeringen vil etablere innenfor de teknisk-naturvitenskapelige fagene og profesjonsfagene i 2014, representerer satsingen på Unge forskertalenter et etterlengtet og nødvendig grep for å ta vare på de beste av de unge forskerne våre.

Gjentar suksessen med spleiselag

I det første Fellesløftet la alle landets universiteter og Kunnskapsdepartementet til sammen 600 millioner kroner over tre år i en felles pott for å øke budsjettet til Fri Prosjektstøtte (FRIPRO). Dette førte til at 90 støtteverdige forskningsprosjekter som ellers ikke ville fått finansiering, ble realisert. Universitetene plukket ‘sine prosjekter’ blant de som var vurdert å ha høy vitenskapelig kvalitet.

I år ble midlene i Fellesløftet øremerket en egen satsing, Unge forskertalenter, der forskere som var 39 år eller yngre ved søknadsfristen, som var tidlig i sin forskerkarriere og hadde planer om et godt prosjekt skulle få mellom tre og sju millioner kroner til å etablere sin egen forskergruppe.

Søknadene ferdigbehandlet i desember 2013

Søknadene til Unge forskertalenter er for tiden til behandling i Forskningsrådet. Avgjørelsen om hvem som får midler gjennom Fri prosjektstøtte (FRIPRO) over ordinært budsjett tas i desember 2013. Hvilke prosjekter som skal finansieres gjennom Fellesløftet vil være klart noe senere.

Med de 300 millionene i Fellesløftet vil Forskningsrådet bevilge til sammen 827 millioner kroner til nye FRIPRO-prosjekter fra 2014 og i hele prosjektperioden. 

Skrevet av:
Synnøve Bolstad Spesialrådgiver +47 22 03 75 21 sbo@forskningsradet.no
Publisert:
03.09.2013
Sist oppdatert:
13.09.2016