Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

2151 søknader til aprilfristen

Søknadsfristen 25. april var den største noensinne, med 2,1 milliarder i utlyste midler. Vi fikk inn 2151 søknader, som også er det største antallet vi har mottatt noen gang.

- Det er veldig gledelig at så mange gode prosjekter sender inn søknader til Forskningsrådet, sier John-Arne Røttingen. – Samtidig ser vi også at mange får avslag. Nåløyet er trangt, og på sikt skal vi jobbe for å få ned antall søknader. Vi skal gå fra å lyse ut gjennom uavhengige separate prosesser til å lyse ut samordnet på tvers av alle programmer - og vurdere prosjektsøknader i sammenheng på tvers av programmene. Dermed sikrer vi en helhetlig vurdering, og forhindrer at gode prosjekter faller mellom to stoler fordi de ikke passer innenfor et enkelt program.

Utsatte fristen

Vi opplevde tekniske problemer like før fristen som førte til at noen brukere ikke fikk logget seg inn. Dette gjorde at vi utsatte fristen for dem som hadde opprettet søknad.

– Vi hadde god kontakt med søkerne underveis, og til slutt fikk alle levert søknaden sin, sier avdelingsdirektør Nina Hedlund, som er ansvarlig for søknadsmottaket i Forskningsrådet.

Færre til FRIPRO

Av de 2151 prosjekter som sendte inn søknad til aprilfristen var 1330 til Forskningsrådets åpne konkurransearena FRIPRO. Dette er litt færre enn i fjor, da rekordmange søkte. Også en rekke handlingsrettede og store programmer hadde utlysning ved denne fristen. Til sammen kom det inn nærmere 700 søknader til de ulike programmene.

Forskerprosjekter er den klart dominerende søknadstypen blant de innsendte søknadene, og de utgjør 65 prosent. Innenfor utlysningen av FRIPRO har det kommet inn nærmere 400 søknader knyttet til Unge forskertalenter.

Forskningsrådets utlysninger av forskerprosjekter genererer i stor grad søknader fra UH-sektoren, og dette gjelder særlig FRIPRO. Blant søkerne til de ulike programmene, er instituttsektoren og helseforetakene i større grad representert.

Andelen kvinner som søker om forskerprosjekter er lavere innenfor fri prosjektstøtte (32 prosent) enn innenfor programmene (44 prosent).

Kortnavn Program/aktivitet Utlyst beløp i millioner kr* Antall søknader
BEDREHELSE Bedre helse og livskvalitet 151,5 24
BEHANDLING God og treffsikker diagnostikk, behandling og rehabilitering 116,5 88
FKB Forskningssentre for klinisk behandling 100 2
FINNUT Program for forskning og innovasjon i utdanningssektoren (2014-2023) 47,5 26
FRIMEDBIO Fri prosjektstøtte for medisin, helse og biologi 408 509
FRINATEK Fri prosjektstøtte for matematikk, naturvitenskap og teknologi 210 404
FRIHUMSAM Fri prosjektstøtte for humaniora og samfunnsvitenskap 220 417
HELSEVEL Gode og effektive helse,- omsorgs- og velferdstjenester 101,5 105
IKTPLUSS IKTPLUSS - IKT og digital innovasjon 200 46
INTPART Internasjonale partnerskap for fremragende utdanning, forskning og innovasjon 80 76
KLIMAFORSK Stort program for klima 1 10
MILJØFORSK/
KLIMAFORSK/
MARINFORSK/
POLARPROG
Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling 87 67
MILJØFORSK/
KLIMAFORSK
MARINFORSK/
POLARPROG/
BIONÆR/
CHINOR
Miljøforskning for en grønn samfunnsomstilling 40 51
NANO2021 Nanoteknologi og avanserte materialer 90 79
NORGLOBAL2 Norge - global partner 100 80
NORRUSS Russland og nordområdene/Arktis 50 38
ROMFORSKNING Program for romforskning 23 18
SANOCEAN Forskningssamarbeid mellom Sør-Afrika og Norge om hav og havrom, inkludert blå økonomi, klimaendringer, miljø og bærekraftig energi 40 24
SAMISK Program for samisk forskning III 22 27
STIM-OA Stimuleringstiltak for åpen publisering 9 43
UTENRIKS/
EUROPA
Program for Internasjonale relasjoner, utenrikspolitikk og norske interesser 20 17
Total:   2117 2151

* Antatt tilgjengelige midler. Se hver enkelt utlysning for nærmere detaljer.

Skrevet av:
Thomas Keilman Rådgiver +47 22 03 73 35 thke@forskningsradet.no
Publisert:
09.05.2018
Sist oppdatert:
14.05.2018