Gå direkte til innhold

Nyheter

212 treff
15.09.17

Dra ut så tidlig du kan

Reis ut i verden så tidlig som mulig, gjerne allerede på mastergradsnivå, og i alle fall på ph.d.-nivå. Det anbefaler historiker og førsteamanuensis Eirinn Larsen.
06.09.17

Fire søknadsfrister i 2018

I 2018 reduserer vi antall søknadsfrister fra seks til fire. Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er blant ordningene som er berørt.
24.08.17

Norske forskere kan delta i nye COST-nettverk

35 nye COST-aksjoner settes i gang utover høsten. Forskere med interesse for å bygge et internasjonalt faglig nettverk, bør sjekke listen over nye aksjoner for å se om det er aktuelt å bli med.
17.08.17

Nå kan du ta Horisont 2020-kurs hjemme i din egen stue

Har du ikke anledning å delta på Forskningsrådets Horisont 2020-kurs på Lysaker? Nå tilbyr vi tre e-læringskurs slik at du skal ha bedre sjanser for å lykkes i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Registrer deg i vår kursportal og ta kursene når du vil og hvor du vil.
09.05.17

Nye fagkomiteer for FRIMEDBIO og FRINATEK

Divisjonsstyret for vitenskap i Forskningsrådet har oppnevnt nye fagkomiteer for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO) og matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK) i Fri prosjektstøtte.
05.05.17

Deltagelse i nettverk fører flere forskere til Horisont 2020

– Det er veldig interessant å se at deltagelsen i et internasjonalt forskernettverk som COST fører til mer internasjonalt samarbeid. Tre av fire svarer at deltagelsen i nettverket har ført til mer internasjonalt samarbeid for dem selv, sier Forskningsrådets COST-kontakt Trude Dypvik.
27.03.17

FRIPRO Toppforsk – 500 millionar til fordeling

For fjerde gong lyser Forskingsrådet ut midlar gjennom eit såkalla fellesløft. I år skal 500 millionar kroner fordelast til nye FRIPRO Toppforsk-prosjekt.
24.03.17

"Yes we can": Bedre norske tall for EU-stipender

Marie Skłodowska-Curie Individual Fellowships (IF) er et av Horisont 2020s mest populære virkemidler. 8829 prosjektforslag kom inn ved siste utlysning. Noen av disse var norske - flere enn før.
10.03.17

Ti nye sentre for fremragende forskning

Forskningsrådet gir ti forskningsmiljøer status som Senter for fremragende forskning (SFF). Sentrene får til sammen 1,5 milliarder kroner over ti år for å drive forskning på internasjonalt toppnivå.
17.02.17

Endringer i årets FRIPRO-utlysning

Søknadsfristen for FRIPRO er 24. mai. Trinn to av "Fellesløft III" skal gjennomføres i 2017, og vi lyste ut 500 millioner kroner til nye FRIPRO Toppforsk-prosjekter med start i 2018.
16.01.17

NOS-HS lyser ut 13. mill. SEK til nordiske workshops

Nordisk samarbeidsnemd for humanistisk og samfunnsvitenskapelig forskning (NOS-HS) lyser ut midler til organisering av nordiske workshops i 2018-2019. Søknadsfrist 21. mars 2017.
09.12.16

Fri prosjektstøtte: 264 millioner til 35 prosjekter innenfor humaniora og samfunnsvitenskap for 2017

07.12.16

Nær en milliard til nye FRIPRO-prosjekter

Forskningsrådet gir 943 millioner kroner til 120 FRIPRO-prosjekter som skal starte opp i 2017.
06.12.16

Tre norske forskere får ERC-tildeling

Tre norske forskere får om lag 18 millioner kroner hver fra Det europeiske forskningsrådet ERCs "Consolidator Grant", som gis til fremragende forskere med grensesprengende prosjekter.
05.12.16

Fri prosjektstøtte: 251 millioner til 32 prosjekter innenfor matematikk, naturvitenskap og teknologi

Resultatet for forskerprosjekt, unge forskertalenter, FRIPRO mobilitetsstipend og arrangementsstøtte er nå klart. Fagkomiteen for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK) tildeler 251 millioner kroner til 32 prosjekter.
05.12.16

Fri prosjektstøtte: 428 millioner til 53 prosjekter innenfor medisin, helse og biologi for 2017

Resultatet for forskerprosjekt, unge forskertalenter, FRIPRO mobilitetsstipend og arrangementsstøtte er nå klart. Fagkomiteen for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO) tildeler 428 millioner kroner til 53 prosjekter.
15.11.16

Norske forskere kan delta i 25 nye COST-aksjoner

25 nye forskernettverk skal starte opp i regi av The European Cooperation in Science and Technology (COST). Kontakt Forskningsrådet hvis et av dem er interessant for deg å delta i.
02.11.16

Intervjuer og tildeling i FRIPRO

Aktuelle kandidater for intervju blant Unge forskertalenter i FRIPRO er nå innkalt til intervju. Tildelingen for alle søknadstyper i FRIPRO offentliggjøres i uke 49 og 50.
27.10.16

De største internasjonale organisasjonene innenfor natur- og samfunnsvitenskap vil slå seg sammen

Norge var vertskap for et fellesmøte der de største internasjonale organisasjonene for samfunnsvitenskap og naturvitenskap besluttet at de vil slå seg sammen.
13.09.16

Tre unge norske forskere får ERC-finansiering

Tre forskere ved norske institusjoner får flere millioner kroner hver fra Det europeiske forskningsrådet ERCs Starting Grant.
30.08.16

Datoer for intervjuer av unge forskertalenter er klare

Fra i år er det innført intervjuer av søkere til unge forskertalent-prosjekter i FRIPRO som er aktuelle for bevilgning. Intervjuene vil foregå i forbindelse med komiteenes bevilgningsmøter i slutten av november og begynnelsen av desember.
22.06.16

Ny policy for forskerrekruttering skal øke samspill og internasjonal mobilitet

Forskningsrådet har laget ny policy for rekruttering til forskning. Policyen skal øke samspillet mellom akademia og arbeidslivet og gjøre det lettere for unge forskere å få internasjonal erfaring.
20.06.16

178 FRIPRO-prosjekter starter i 2016

I 2015 tildelte FRIPRO 1,95 milliarder kroner til 178 forskningsprosjekter med start i 2016. Dette er en rekordstor tildeling innenfor FRIPRO. Det kom inn totalt 1305 søknader.
24.05.16

1740 søknadar til Forskingsrådets maifrist

Dette er rekord i talet på søknadar til ein fellesfrist. Nesten tre av fire søknadar gjekk til FRIPRO. Forskingsrådet lyste totalt ut midlar for meir enn 2,7 milliardar kroner.
12.05.16

Ny fagkomité for FRIHUMSAM

Divisjonsstyret for vitenskap i Forskningsrådet har oppnevnt ny fagkomité for humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM) i Fri prosjektstøtte. Komiteen er oppnevnt for perioden 1. juli 2016 til 30. juni 2019.
09.05.16

Hvem bør vinne Forskningsrådets priser?

Send oss navn på dem du mener fortjener Forskningsrådets priser. Det er fire kategorier: Unge fremragende forskere, Fremragende forskning, Formidlingsprisen og Innovasjonsprisen. Frist for forslag til Innovasjonsprisen er 1. juni. For de andre prisene er fristen 17. juni.
27.04.16

ERC-millioner til professor i Bergen

Kenneth Hugdahl ved Universitetet i Bergen har fått 25 millioner kroner fra Det europeiske forskningsrådet ERC for å forske videre på schizofreni. Det er andre gangen Hugdahl får ERCs prestisjetunge og ettertraktede finansiering.
22.04.16

Inntil en halv million i støtte for å forbedre ERC-søknad

Forskningsrådet oppretter en ordning der vi gir inntil 500.000 kroner i støtte til forskere som ikke har lykkes i andre runde med ERC-søknad og vil forsøke på nytt.
07.04.16

Norske søkere kan gjøre det bedre i Marie Skłodowska-Curie actions

Norske søkere sender for få søknader til EUs finansieringsordning for internasjonal forskermobilitet Marie Skłodowska-Curie actions. Institusjonene våre utnytter derfor ikke mulighetene like bra som andre lands.
17.03.16

Endringer i årets FRIPRO-utlysning

Søknadsfristen for FRIPRO er 25. mai. Rammene for søknadsbeløpet til forskerprosjekt og unge forskertalenter økes i år. Det er også gjort andre endringer for unge forskertalenter.