Gå direkte til innhold

Nyheter

237 treff
23.08.18

– Kan ikke tenke meg forskerlivet uten å delta i nettverk

Pia Lane har deltatt i flere forskernettverk og mener det er en naturlig del av det å forske. Hun har deltatt i flere, nå gjennom COST. – Jeg kan ikke tenke meg forskerlivet uten å delta i nettverk, sier hun.
21.08.18

Største norske ERC-fangst i Horisont 2020

Ti unge forskere ved norske institusjoner får Starting Grant fra det europeiske forskningsrådet ERC. Det er tidenes beste uttelling for Norge.
20.06.18

Søknader om arrangementsstøtte ferdig behandlet av fagkomiteene

Fagkomiteene for FRIHUMSAM, FRIMEDBIO og FRINATEK har ferdigbehandlet alle søknader om arrangementsstøtte som kom inn til fristen 25. april. Totalt har 22 søknader fått bevilgning.
31.05.18

Deltok i COST og ble forsker

For Lone Ross Gobakken var det å delta i et europeisk forskernettverk veien inn i forskeryrket. Hittil er det blitt fire-fem ulike. Hun synes det å delta i nettverk er nyttig og givende. Sommeren og høsten 2018 starter nye nettverk.
30.05.18

Her finner du "all" statistikk om FRIPRO

I rapporten FRIPRO i tall 2012–2016 kan du finne ulike statistikker om de aktive prosjektene i tidsrommet, inkludert bevilgnings- og søknadsstatistikk. Rapporten kan også brukes som et oppslagsverk for å hente ut tall og statistikk om bestemte temaer eller områder.
24.04.18

Nye COST-forskernettverk

Norske forskere har mulighet til å melde seg på 40 nye COST-nettverk som starter i år, de fleste i løpet av sommeren.
24.04.18

Muligheter og utfordringer for tverrfaglig forskning

Forskningsrådet har fått utarbeidet en gjennomgang av tverrfaglig forskning i Norge basert på case studier. Parallelt har vi undersøkt om tverrfaglige prosjektsøknader diskrimineres innenfor vår åpne konkurransearena for forskning – Fri prosjekstøtte (FRIPRO).
23.04.18

2151 søknader til aprilfristen

Søknadsfristen 25. april var den største noensinne, med 2,1 milliarder i utlyste midler. Vi fikk inn 2151 søknader, som også er det største antallet vi har mottatt noen gang.
06.04.18

Bruker Horisont 2020 til å rekruttere utenlandske talenter

Finansiering fra Horisont 2020 er attraktivt. Marie Skłodowska-Curie actions Individual Fellowships (MSCA IF) er en ordning flere og flere norske universiteter har begynt å benytte systematisk for å rekruttere unge utenlandske talenter. Innsatsen gir uttelling i form av et større antall MSCA-stipendiater.
13.03.18

Noen justeringer i FRIPRO mobilitetsstipend

Fra og med årets søknadsfrist gjelder to endringer for søknader til FRIPRO mobilitetsstipend. Vi tar i bruk samme vurderingskriterier som MSCA Individual Fellowships, og prosjektbeskrivelsen skal settes opp etter samme mal som MSCA IF.
05.03.18

Får stor EU-støtte til postdoktorprogram

Det medisinske fakultet ved Universitetet i Oslo får nær ni millioner euro i tilskudd fra Marie Skłodowska-Curie actions (MSCA) Cofund til et internasjonalt postdoktorprogram. Et eksempel til etterfølgelse, sier administrerende direktør John-Arne Røttingen i Forskningsrådet.
20.02.18

Flere unge forskertalent-prosjekter til teknologifagene

Forskningsrådet lyser ut 30 millioner kroner til unge forskertalenter-prosjekter innenfor teknologifag som en del av oppfølgingen av fagevalueringen. Midlene lyses ut via FRINATEK (en del av Fri prosjektstøtte) og søknadsfristen er 25. april.
15.02.18

Endringer i årets FRIPRO-utlysning

Søknadsfristen for FRIPRO er 25. april 2018. Det er to små endringer i søknadsskjemaet fra og med i år.
05.02.18

Ikke vent med å søke ERC til du har en perfekt CV

Jill Walker Rettberg har fått to millioner euro fra Det europeiske forskningsrådet ERC for å forske på hvordan vi oppfatter oss selv og verden rundt oss gjennom ny teknologi. Hun er glad for at hun ikke ventet med å søke ERC til alle hullene i CV-en var dekket.
30.01.18

24 nye FRIPRO Toppforsk-prosjekter deler en halv milliard

24 Toppforsk-prosjekter får mellom 15 og 25 millioner kroner gjennom Fellesløft III, som er et spleiselag mellom forskningsinstitusjonene og Forskningsrådet. Tildelingen er rettet mot forskningsmiljøer som har potensial til å bli blant de internasjonalt ledende på sitt felt.
25.01.18

Forskningsrådet går nye veier for å måle vitenskapelig effekt av sin finansiering

Ny studie viser at forskere som mottar midler til forskerprosjekter i Fri prosjektstøtte fra Forskningsrådet publiserer mer og siteres mer enn sammenlignbare forskere som ikke mottar slik støtte.
08.01.18

Banebrytende forskning ble belønnet

Thomas Arnesen lyktes i å få ERC Consolidator Grant etter å ha sendt fem søknader til ERC. Det var en nyttig læreprosess, sier han.
27.11.17

113 nye FRIPRO-prosjekter

Forskningsrådet deler ut nærmere en milliard kroner i Fri prosjektstøtte (FRIPRO) til 113 prosjekter som skal starte i 2018. Resultatene for FRIPRO Toppforsk kommer på nyåret.
27.11.17

FRIHUMSAM: 249 millioner til 31 forskningsprosjekter

Resultatet for forskerprosjekt, unge forskertalenter, FRIPRO mobilitetsstipend og arrangementsstøtte er nå klart. Fagkomiteen for humaniora og samfunnsvitenskap (FRIHUMSAM) tildeler 249 millioner kroner til 31 forskningsprosjekter og 2,7 millioner kroner til 17 arrangementer. Endelig resultat for FRIPRO Toppforsk kommer i januar/februar.
27.11.17

FRIMEDBIO: 433 millioner til 53 forskningsprosjekter

Resultatet for forskerprosjekt, unge forskertalenter, FRIPRO mobilitetsstipend og arrangementsstøtte er nå klart. Fagkomiteen for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO) tildeler 433 millioner kroner til 53 forskningsprosjekter og 0,6 millioner kroner til 3 arrangementer. Endelig resultat for FRIPRO Toppforsk kommer i januar/februar.
27.11.17

FRINATEK: 232 millioner til 29 forskningsprosjekter

Resultatet for forskerprosjekt, unge forskertalenter, FRIPRO mobilitetsstipend og arrangementsstøtte er nå klart. Fagkomiteen for matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK) tildeler 232 millioner kroner til 29 forskningsprosjekter og 0,5 millioner kroner til 3 arrangementer. Endelig resultat for FRIPRO Toppforsk kommer i januar/februar.
03.11.17

Intervjuer og tildeling i FRIPRO

Aktuelle prosjektledere for unge forskertalenter er nå innkalt til intervju. Tildelingen til søknadstypene forskerprosjekt, unge forskertalenter, FRIPRO mobilitetsstipend og arrangementsstøtte vil bli offentliggjort i uke 48 og 49.
13.10.17

Nå kan du lese utlysningsteksten for FRIPROs hovedutlysning i 2018

Den er lagt ut som en planlagt utlysning, og søknadsfristen er 25. april 2018.
04.10.17

Datoer for intervjuer av unge forskertalenter er klare

FRIPRO vil gjennomføre intervjuer av søkere til unge forskertalent-prosjekter som er aktuelle for bevilgning. Intervjuene vil foregå i forbindelse med fagkomiteenes bevilgningsmøter i slutten av november.
26.09.17

Seks får Starting Grant fra ERC – fem kvinner

Seks forskere fra norske institusjoner får Det europeiske forskningsrådet ERCs Starting Grant i år. Tildelingen er på inntil 14 millioner kroner. For første gang er kvinnene i flertall blant dem som mottar Starting Grant-ene i Norge.
15.09.17

Dra ut så tidlig du kan

Reis ut i verden så tidlig som mulig, gjerne allerede på mastergradsnivå, og i alle fall på ph.d.-nivå. Det anbefaler historiker og førsteamanuensis Eirinn Larsen.
06.09.17

Fire søknadsfrister i 2018

I 2018 reduserer vi antall søknadsfrister fra seks til fire. Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er blant ordningene som er berørt.
24.08.17

Norske forskere kan delta i nye COST-nettverk

35 nye COST-aksjoner settes i gang utover høsten. Forskere med interesse for å bygge et internasjonalt faglig nettverk, bør sjekke listen over nye aksjoner for å se om det er aktuelt å bli med.
17.08.17

Nå kan du ta Horisont 2020-kurs hjemme i din egen stue

Har du ikke anledning å delta på Forskningsrådets Horisont 2020-kurs på Lysaker? Nå tilbyr vi tre e-læringskurs slik at du skal ha bedre sjanser for å lykkes i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Registrer deg i vår kursportal og ta kursene når du vil og hvor du vil.
09.05.17

Nye fagkomiteer for FRIMEDBIO og FRINATEK

Divisjonsstyret for vitenskap i Forskningsrådet har oppnevnt nye fagkomiteer for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO) og matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK) i Fri prosjektstøtte.