Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Hvem bestemmer hva i FRIPRO?

Her kan du lese om hvem som har ansvar for og bestemmer hva i FRIPRO, både av forskningsrådsansatte og andre.

​Informasjonen under gjelder til og med 2018. Vi vil oppdatere for 2019 snart.

Divisjonsstyret for vitenskap

Styret for Divisjon for vitenskap i Forskningsrådet består av representanter for norske FoU-organisasjoner og har ansvar for strategi og innretning av FRIPRO. Styret gir faglige råd og sørger for en overordnet styring av den faglige virksomheten og FoU-porteføljen i sitt ansvarsområde. Hvis du ønsker å vite mer, kan du lese mandatet for divisjonsstyrene PDF - 62 KB

Forskningsrådet

Forskningsrådet har ansvar for utlysning, søknadsbehandling og oppfølging av prosjekter. Vi mottar søknadene, fordeler dem på ekspertpaneler, skaffer eksperter til ekspertpaneler, organiserer panelmøter og fagkomitemøter, vurderer søknader om utenlandsstipend, og jobber hele tiden med utvikling av FRIPRO som en finansieringsordning. Det er for tiden ca. 40 personer i Forskningsrådet som har arbeidsoppgaver knyttet til FRIPRO. Hvem som jobber med hvilke fagområder finner du på siden kontakt oss.

Fagkomiteene

FRIPRO er delt inn i tre aktiviteter etter fagområder. Hver aktivitet har en fagkomité bestående av forskere fra norske og utenlandske organisasjoner. Det er fagkomiteene som til slutt avgjør hvilke søknader som blir innvilget, og hvilke som blir avslått. De tre aktivitetene er som følger:

  • FRIHUMSAM – humaniora og samfunnsvitenskap
  • FRIMEDBIO – medisin, helse og biologi
  • FRINATEK – matematikk, naturvitenskap og teknologi

Du kan lese mer om faginndelingen i de tre aktivitetene og hvordan du skal gå fram når du skal velge hvilken aktivitet du skal sende inn søknaden din til på siden Velg aktivitet/fagkomité.

Fagkomiteene har ansvar for å sluttføre søknadsbehandlingen for FRIPRO innenfor de ulike fagområdene, og bistå med fag- og forskningspolitisk rådgivning. Hver komité kan ha inntil 12 medlemmer, og medlemmene skal ha høy faglig kompetanse som til sammen dekker komiteens faglige ansvarsfelt på best mulig måte. Komiteene skal ha kjønnsmessig balanse. Hvis du ønsker å vite mer, kan du lese  mandatet for fagkomiteene PDF - 44 KB .

Sammensetningen av hver fagkomité finner du her:

Ekspertpanelene

Ekspertpanelene består av anerkjente, utenlandske forskere med bosted utenfor Norge. Hvert panel består normalt av 4-7 forskere som behandler søknader innenfor sitt kompetanseområde. De senere år har ca. 40 paneler hvert år bidratt i søknadsbehandlingen i FRIPRO. Ekspertpanelene foretar den faglige vurderingen av søknadene og rangeringen av de beste innenfor sine panel. Forskningsrådet legger vekt på en kontinuerlig fornyelse i sammensetningen av panelene, og vi rekrutterer ekspertene for ett år av gangen. Ingen bør delta mer enn tre år på rad i et FRIPRO-ekspertpanel. Hvis du ønsker å vite mer, kan du lese mandatet for fagpanelene PDF - 104 KB

Skrevet av:
Heidi Roggen Seniorrådgiver +4722037406 hero@forskningsradet.no
Publisert:
03.12.2013
Sist oppdatert:
16.11.2018