Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Hvem bestemmer hva i FRIPRO?

Her kan du lese om hvem som har ansvar for og bestemmer hva i FRIPRO, både av forskningsrådsansatte og andre.

Styret for Forskningsrådet

Styret i Forskningsrådet består av representanter for norske FoU-organisasjoner og har ansvar for strategi og innretning av FRIPRO. 

Forskningsrådet

Forskningsrådet har ansvar for utlysning, søknadsbehandling og oppfølging av prosjekter. Vi mottar søknadene, fordeler dem på ekspertpaneler, skaffer eksperter til ekspertpaneler, organiserer panelmøter og porteføljestyremøter, vurderer søknader om Utenlandsstipend og Prosjektetableringsstøtte, og jobber hele tiden med utvikling av FRIPRO som en finansieringsordning. Det er for tiden ca. 60 personer i Forskningsrådet som har arbeidsoppgaver knyttet til FRIPRO. Hvem som jobber med hvilke fagområder finner du på siden kontakt oss.

Porteføljestyrene

Vi videresender søknader om Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend til tre porteføljestyrer som hver er ansvarlig for sine fagområder:

  • humaniora og samfunnsvitenskap
  • livsvitenskap
  • naturvitenskap og teknologi

Det er porteføljestyrene som til slutt avgjør hvilke søknader om Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend som blir innvilget og hvilke som blir avslått. De kan også bistå med fag- og forskningspolitisk rådgivning. Medlemmene i porteføljestyrene er ikke ennå oppnevnt.

Ekspertpanelene

Ekspertpanelene består av anerkjente, utenlandske forskere med bosted utenfor Norge. Hvert panel består normalt av 4-7 forskere som behandler søknader innenfor sitt kompetanseområde. De senere år har ca. 40 paneler hvert år bidratt i søknadsbehandlingen i FRIPRO. Fra 2019 vil vi ha felles paneler for alle søknader om Forskerprosjekt, Unge forskertalenter og Mobilitetsstipend i Forskningsrådet. Ekspertpanelene foretar den faglige vurderingen av søknadene og rangeringen av de beste innenfor sine panel. Forskningsrådet legger vekt på en kontinuerlig fornyelse i sammensetningen av panelene, og vi rekrutterer ekspertene for ett år av gangen. En ekspert deltar normalt ikke i et panel mer enn tre år på rad. 

Skrevet av:
Heidi Roggen Seniorrådgiver +4722037406 hero@forskningsradet.no
Publisert:
03.12.2013
Sist oppdatert:
15.01.2019