Gå direkte til innhold

FRIPRO er en åpen konkurransearena som favner alle fag. Vitenskapelig kvalitet er det avgjørende kriteriet for bevilgning. FRIPRO støtter den frie forskningen, som sikrer nasjonal kunnskapsberedskap i møtet med fremtidens utfordringer for næringsliv og samfunn.

Mer om FRIPRO

Nyheter

 • Fire søknadsfrister i 2018

  I 2018 reduserer vi antall søknadsfrister fra seks til fire. Fri prosjektstøtte (FRIPRO) er blant ordningene som er berørt.

 • Nå kan du ta Horisont 2020-kurs hjemme i din egen stue

  Har du ikke anledning å delta på Forskningsrådets Horisont 2020-kurs på Lysaker? Nå tilbyr vi tre e-læringskurs slik at du skal ha bedre sjanser for å lykkes i EUs forsknings- og innovasjonsprogram Horisont 2020. Registrer deg i vår kursportal og ta kursene når du vil og hvor du vil.

 • Nye fagkomiteer for FRIMEDBIO og FRINATEK

  Divisjonsstyret for vitenskap i Forskningsrådet har oppnevnt nye fagkomiteer for medisin, helse og biologi (FRIMEDBIO) og matematikk, naturvitenskap og teknologi (FRINATEK) i Fri prosjektstøtte.

 • FRIPRO Toppforsk – 500 millionar til fordeling

  For fjerde gong lyser Forskingsrådet ut midlar gjennom eit såkalla fellesløft. I år skal 500 millionar kroner fordelast til nye FRIPRO Toppforsk-prosjekt.

Flere nyheter