Forskningsrådets nettsider benytter seg av informasjonskapsler for å forbedre din opplevelse av nettstedet.
Ved å lukke denne meldingen, samtykker du i vårt bruk av informasjonskapsler. Personvernerklæringen finner du her.
Lukk påminnelse
Gå direkte til innhold

Er du kvalifisert til å søke?

Her finner du krav til prosjektlederen for hver av søknadstypene i FRIPRO.

Generelt krav

Du kan bare være prosjektleder for én søknad om forskningsmidler i en FRIPRO-utlysning (enten Forskerprosjekt, Unge forskertalenter eller Mobilitetsstipend).

En prosjektleder kan bare ha ett pågående prosjekt om gangen med finansiering fra FRIPRO. Men du kan være prosjektleder for en søknad om Forskerprosjekt, Unge forskertalenter eller Mobilitetsstipend hvis startdatoen til det nye prosjektet er etter sluttdatoen oppgitt i den opprinnelige kontrakten for det pågående prosjekt. Du kan altså ikke søke om et nytt prosjekt hvis det vil gi overlapp i de opprinnelige prosjektperiodene. FRIPRO-prosjekter inkluderer prosjekter finansiert innenfor de tidligere fellesløftene, samt Forskningsrådets tidligere insentivordning for ERC-søknader (for prosjekter med startdato i 2014 eller tidligere).

Les utlysningen nøye for alle krav til søkere og søknader. Hvis du ikke oppfyller alle kravene i utlysningen for søknadstypen du søker på, vil vi avvise søknaden din. Dette betyr at søknaden blir tatt ut av søknadsbunken uten å bli faglig vurdert, og den vil ikke kunne bli innvilget.

Krav til prosjektledere av Forskerprosjekt

Du må ha godkjent doktorgrad eller førstestillingskompetanse.

Krav til prosjektledere av Unge forskertalenter

 • Erfaringskrav: Det må ha gått mellom to og syv år fra disputasdato for din godkjente doktorgrad til søknadsfristen. Hvis det ved søknadsfristen er mer enn syv år siden disputasdatoen, kan du søke om å trekke fra på tiden som har gått siden disputas hvis du har hatt lovbestemte permisjoner, har avtjent verneplikt eller har hatt sammenhengende (fulltids og/eller deltids) sykefravær som tilsvarer minst åtte uker fulltidsfravær. Fratrekksperiodene ha funnet sted etter disputasdatoen.
 • Alderskrav: Du kan ikke ha fylt 40 år på søknadsfristdatoen. Hvis du ikke oppfyller alderskravet, kan du søke om å trekke fra tid på din alder hvis du har hatt lovbestemte permisjoner, har avtjent verneplikt eller har hatt sammenhengende (fulltids og/eller deltids) sykefravær som tilsvarer minst åtte uker fulltidsfravær. Fratrekksperiodene må ha funnet sted etter at du fylte 18 år.
 • Du må jobbe minst 25 prosent av en fulltidsstilling i prosjektet i løpet av prosjektperioden.
 • Du må ha din hovedstilling ved den prosjektansvarlige forskningsinstitusjonen i hele prosjektperioden. 

Krav til prosjektledere av Mobilitetsstipend

 • Du må ha en godkjent doktorgradsdisputas før prosjektet kan starte.
 • Hvis du ikke har levert doktorgradsavhandlingen din på søknadstidspunktet, må du ettersende en bekreftelse på innlevert avhandling snarest og senest 1. november det samme året som søknadsfristen er. Send bekreftelsen som PDF-fil per e-post til post@forskningsradet.no merket med prosjektnummer og navn på prosjektleder. Søknaden vil bli avvist hvis du ikke sender bekreftelse innen fristen.
 • Det må ha gått mindre enn syv år mellom disputasdato for godkjent doktorgrad og søknadsfristen. Hvis det ved søknadsfristen er mer enn syv år siden disputasdatoen, kan du søke om å trekke fra på tiden som har gått siden disputas hvis du har hatt lovbestemte permisjoner, har avtjent verneplikt eller har hatt sammenhengende (fulltids og/eller deltids) sykefravær som tilsvarer minst åtte uker fulltidsfravær. Fratrekksperiodene må ha funnet sted etter disputasdatoen.
 • Ved søknadsfristen kan du ikke ha bodd eller arbeidet i landet til den utenlandske vertsorganisasjonen i mer enn 12 måneder i løpet av de tre foregående årene.
 • Du må være ansatt ved den norske forskningsorganisasjonen som er prosjektansvarlig, i hele prosjektperioden.

Krav til prosjektledere av Utenlandsstipend

Du må være prosjektleder for et pågående FRIPRO-prosjekt (FRIPRO, FRIHUMSAM, FRIMEDBIO eller FRINATEK), og kan søke om Utenlandsstipend til deg selv (hvis du er prosjektleder for et Unge forskertalenter-prosjekt) og/eller til doktorgrads- og postdoktorstipendiater finansiert av Forskningsrådet gjennom FRIPRO-prosjektet. Stipendiater kan ikke søke om Utenlandsstipend selv.

Krav til prosjektledere av Prosjektetableringsstøtte for ny søknad til ERC

 • Du må ha sendt inn en søknad som Principal Investigator (PI) til ERC Starting Grant (StG), Consolidator Grant (CoG) eller Advanced Grant (AdG). Søknaden må ha blitt bedømt som så god at den kom til trinn 2, men at den likevel ikke fikk finansiering. Det spiller ingen rolle om du fikk karakter A eller B i trinn 2.
 • Du må sende inn ny søknad til ERC innen to år etter den opprinnelige søknaden ble sendt inn (første eller andre utlysning av aktuell søknadstype for deg). Hvis det i mellomtiden har gått så lang tid at du ikke tilfredsstiller kravet til tid etter disputas til søknadstypen du benyttet sist gang (for StG eller CoG), så kan du nå benytte den søknadstypen du oppfyller kravene til (CoG eller AdG).

 

Søk internasjonalt

Vi anbefaler alle søkere - både dere som oppfyller kravene for å søke om midler fra FRIPRO og dere som ikke gjør det - om å sjekke om det er noen internasjonale finansieringsordninger som kan egne seg for dere. Informasjon om internasjonale finansieringsordninger finner du her.

Hvis du skulle få innvilget en ERC-søknad, så er FRIPRO fleksibel med justeringer i FRIPRO-prosjektet for eksempel hvis prosjektene er delvis overlappende eller du trenger å redusere stillingsprosenten din i FRIPRO-prosjektet.

 

Les videre om valg av søknadstype hvis du er kvalifisert til mer enn én søknadstype.

Skrevet av:
Heidi Roggen Seniorrådgiver +4722037406 hero@forskningsradet.no
Publisert:
03.12.2013
Sist oppdatert:
15.01.2019